ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ


Sázení nebo zasetí ve vhodném období, vytvoří rostlinkám ideální podmínky pro růst, jsou silnější, mají větší výnosy a jsou odolnější proti škůdcům nebo plísním.

Základní vliv jednotlivých planet a světel (Luny a Slunce) na rostliny.

LUNA
průchod Luny jednotlivými znameními stahuje vodu do té části rostliny, která odpovídá aktuálnímu živlu. Rostlina má v této části víc živin a je tak podpořen růst.

Ohnivá znamení - plody, semena
Vzdušná znamení - květy
Vodní znamení - listy
Zemská znamení - kořeny, pevné části rostliny

SLUNCE    - představuje tělo rostliny, její vitalitu a životaschopnost

MERKUR   - výměna a rychlost toku živin v rostlinách

VENUŠE    - podporuje přeměnu živin ve šťávách při fotosyntéze na cukry

MARS        - svojí aktivní energií vyhnání energie v rostlince nahoru

JUPITER   - svým teplem podporuje energii a růst rostlin

SATURN    - zpomalením a krystalizací, podporuje ukládání minerálů v kořenech a dlouhověkost
                     stromů

URAN        - může narušovat proudění mízy a způsobit nerovnoměrný růst stromů

NEPTUN    - zvyšuje vlhkost, zmenšuje obranyschopnost a zvyšuje možnost napadení rostlin
                     plísněmi, bakteriálními nebo virovými infekcemi

PLUTO      - podporuje odolnost a regenerace rostlin po zmlazování, řízkování, roubování                                    a přesazování


ZÁŘÍ 2021


1. až 3. září

Ubývající Luna vstoupí 1. září po půl sedmé ráno do vodního znamení raka. Listové dny můžeme využít pro sekání zahrady. Rovněž je vhodná doba na výsev špenátu a polníčku, pro jarní sklizeň a ošetření rostlin, pěstovaných pro listy. Pro výsev je vhodnější doba 2. září navečer, kdy Luna nabíhá do sextilu se Sluncem. Pro sekání trávy je vhodný termín 3. září, kdy je Luna v sextilu s Marsem. Vzhledem k větší vlhkosti, bychom měli větrat skleník a odstranit listy napadené plísni.


3. až 6. září

Ubývající Luna vstoupí 3. září k večeru do ohnivého znamení lva. Plodové dny za ubývající Luny jsou ideální pro sklizeň zralého ovoce a jeho uložení nebo konzervování. Voda je stažená před Novem ke kořenům a uskladněné plody nebo zavařeniny nebudou kvasit a plesnivět. Můžeme také vysazovat růže nebo ovocné stromy. Pro tyto práce je vhodný termín 5. září dopoledne. Luna je v sextilu s Venuší, což podpoří tvorbu cukru při fotosyntéze. Mars v trigonu s Plutem dodá rostlinám energii pro růst a regeneraci. Merkur v trigonu se Saturnem přispěje k rovnoměrnému růstu. Slunce s Marsem v zemském znamení panny podpoří tvorbu kořenového systému.


6. až 8. září

6. září po půlnoci vstoupí ubývající Luna do zemského znamení panny. Kořenové dny využijeme pro práci se zemí, sklizeň kořenové zeleniny nebo raných brambor. Rovněž můžeme vysadit jarní cibuloviny nebo ozimou cibulku. Pro tyto práce využijeme termín 6. září, kdy je voda stažená dolů a kořenová zelenina nebo brambory budou obsahovat více minerálů.

7. září kolem 1:45 v noci nastane NOV ve znamení panny. Tento den necháme zahradu v klidu.

8. až 10. září

8. září kolem 4:30 ráno vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny využijeme pro ošetření květin, jejich výsadbu a odstranění odkvetlých okvětí. Předpěstované dvouletky vysazujeme na stanoviště. Také můžeme sklidit kopr a bylinky. Pro výsadbu jsou vhodné dny 8. i 9. září, protože dorůstající Luna nejprve tvoří trigon se Saturnem, pak přechází přes Merkur a nabíhá do trigonu s Jupiterem a konjunkce s Venuší. Slunce s Marsem v panně podpoří zakořenění a Mars v rozbíhajícím trigonu s Plutem dodá zasazený rostlinám energii a dobrou regeneraci.


TIP!

Tyto dny jsou příznivé pro práci se včelkami. Květové dny podpoří jejich vylétávání a zmenšují agresivitu.

10. až 12. září

10. září kolem půl osmé ráno vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení Štíra. Listové dny využijeme pro ošetření nebo posekání trávníku, můžeme vyhrabávat spadané listí, čistit jezírko a také zakládat nebo přeházet kompost. Ještě můžeme vyset semena polníčku nebo špenátu pro jarní sklizeň. Pro tyto práce je ideální den 11.září, kdy je Luna v sextilu se Sluncem a nabíhá do sextilu s Plutem. Posekaný trávník dobře zregeneruje a pokud zakládáme kompost, tak aspekty s Plutem podpoří tlení a přeměnu živin.


12. až 14. září

12. září po půl 10. dopoledne, vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny využijeme ke sklizni a ošetření rajčat, paprik, cuket a jiných plodin. Také začínáme se sklizní jablek a hrušek. Vhodný termín je 12. září a 13. září dopoledne.

Luna je nejprve v sextilu s Marsem a následně v sextilu se Saturnem a Merkurem. 13. by mohla být k večeru přeháňka.


14. až 16. září

14. září po 12:30 odpoledne vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení kozoroha. Kořenové dny využijeme pro sklizeň kořenové zeleniny, cibule a brambor. Zrovna tak je vhodný čas pro výsadbu jehličnanů a zastřižení živého plotu. Tyto dny Luna nabíhá do konjunkce s Plutem, což podpoří regeneraci zasazených rostlin a do trigonu se Sluncem, které dodá rostlinám potřebnou vitalitu.

SRPEN 


1. až 2. srpna


Tyto dny prochází ubývající Luna zemským znamením býka. Kořenové dny jsou příznivé pro práci se zemí. 1. srpna bude Luna přecházet přes Uran a tvořit kvadraturu se Saturnem, Sluncem a Merkurem. Energie Luny rozhýbe studené masy vzduchu, představované Uranem a Saturnem, což přinese ochlazení. Rovněž opozice Slunce se Saturnem představuje teplý a studený vzduch. Tyto dny proto nejsou ideální pro sázení rostlin, protože by nebyly dostatečně vitální. Můžeme spíš sklidit rané brambory nebo kořenovou zeleninu na běžnou spotřebu a okopávat zahradu.


2. až 4. srpna

2. srpna kolem 11. hodiny vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců.

Květové dny jsou příznivé pro ošetřování květin a zvláště popínavých rostlin. Vhodný termín pro tyto práce je 3. srpna dopoledne, kdy je Luna v sextilu se Sluncem a v trigonu se Saturnem. Dále 4. navečer, kdy je Luna v trigonu s Jupiterem. Mohli bychom vyštipovat odkvetlá květenství a zastřihávat bujné výhony přísavníku, vistárie nebo trubače. Rovněž je vhodný termín pro sklizeň fazolových lusků a kopru.

4. až 7. srpna

4. srpna před půlnocí vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka. Listové dny využijeme pro posekání trávníku, čištění jezírka a sklizeň listové zeleniny. V tyto dny je vhodné i zastřižení živého plotu. Voda je před novem stažená ke kořenům, výhonky neporostou rychle a nezaschnou. Pro tyto práce je příznivý termín 5. nebo 6. srpna dopoledne. Luna tvoří příznivé aspekty nejprve s Marsem a druhý den s Uranem a Venuší. Práce nám pomůže zpracovat energii kvadratury Slunce s Uranem, díky které se můžeme cítit trochu jako na houpačce. Navíc budeme mít díky příznivému aspektu Luny s Venuší dobrý pocit z vykonané práce. Pouze bychom měli dávat pozor na zbrklost při práci.


7. až 9. srpna

7. srpna kolem 10. hodiny dopoledne vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny využijeme k ošetřování rostlin pěstovaných pro plody. Také sbíráme zralé plody pro další zpracování. Vhodné je vylamovat boční výhony rajčat, vyčistit jahodníky od suchých listů a pokud jsou starší než tři roky a přestávají plodit, tak je vykopeme. Také odstraníme odkvetlé květy růží a můžeme prosvětlit peckoviny. Odplozený maliník sestřihneme nad zemí a necháme pouze několik mladých výhonů.

8. srpna před 4. hodinou odpoledne nastane NOV ve lvu. Tento den necháme zahradu v klidu.

TIP

Pokud zavařujeme za ubývající Luny, kdy je voda stažená dolů, kompoty nebo šťávy nebudu kvasit.

9. až 11. srpna

Dorůstající Luna vstoupí 9. srpna navečer do zemského znamení panny. Kořenové dny využijeme pro péči o rostliny, pěstované pro podzemní část a také pro výsadbu keřů a stromků, předpěstovaných v kontejnerech. Pro výsadbu je vhodný termín 11. srpna navečer, kdy je Luna ve spojení s Venuší a spolu jsou v trigonu s Plutem. Tyto energie podpoří zregenerování přesazených rostlin a Venuše s Lunou přispívá k tvorbě cukru při fotosyntéze. Plody zasazených keřů nebo stromků tak budou sladké.

TIP

Pokud vysazujeme rostliny v podvečer, kdy se voda stahuje ke kořenům, kořenový systém má dostatek vláhy pro lepší zakořenění

11. až 14. srpna

11. srpna po desáté hodině večerní vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny využijeme pro výsev dvouletek a výsadbu kontejnerovaných trvalek. Můžeme sklízet bylinky na sušení. Pro výsadbu je ideální termín 12. srpna navečer , kdy je Luna v trigonu se Saturnem, což podpoří tvorbu kořenového systému zasazených květin. Pro výsev je ideální termín 13. srpna ráno, kde je Luna v sextilu se Sluncem, což přispěje k vitalitě rostlinek. Krásné barvy květin podpoří příznivý trigon Venuše s Plutem. V tyto dny by mohlo být příjemné počasí, zpočátku s nějakou přeháňkou. Můžeme si také nařízkovat muškáty. Pro zakořenění je vhodné přikrýt truhlík plastovým sáčkem nebo sklem, abychom podpořili vlhkost.

TIP

Tyto dny jsou ideální pro práci se včelkami. Splavné aspekty podpoří klidný tok energií a včelky nebudou agresivní.

14. až 16. srpna

14. srpna v noci vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení Štíra. Listové dny můžeme využít pro výsev špenátu, polníčku nebo pekingského zelí. Zrovna tak sklízíme listovou zeleninu. Dále je vhodný čas pro přeházení nebo zakládání kompostu. Pro výsev je vhodný termín  14. srpna po ránu, kdy je Luna v Sextilu s Merkurem a následně i s Marsem, což podpoří energie pro vyklíčení. Pro práci s kompostem je ideální čas 16. srpna k večeru, kdy je Luna v sextilu s Plutem.


16. až 18. srpna

16. srpna kolem čtvrté hodiny ráno vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny jsou vhodné k výsadbě jahod, k péči o rajčata a papriky. Sklízíme zralé plody pro rychlou spotřebu. Pro tyto práce je vhodnější termín 17. srpna navečer, pokud nebude přeháňka. Také je vhodné vyvětrat skleník a postříkat rajčata a papriky výluhem z přesličky proti plísni.


18. až 20. srpna

18 srpna kolem 7. hodiny ráno vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení kozoroha. Kořenové dny využijeme pro sklizeň raných brambor a kořenové zeleniny. Rovněž je ideální čas pro výsev cibule sečky, která přezimuje, nebo ředkviček pro podzimní sklizeň.


20. až 22. srpna

20. srpna před polednem vstoupit dorůstající Luna do vzdušného znamení Vodnáře. Květové dny využijeme pro sběr bylin a výsev dvouletek. Rovněž můžeme sklízet kopr a zelené fazolky. Vhodnější čas pro tyto práce je 20. srpna v podvečer, kdy je Luna v trigonu s Venuší a další den bude přecházet přes Saturn. Spojení Luny s Venuší podpoří roznos živin a vznik cukrů v okvětních částech rostlin. Květiny tak budou mít krásně barvené květy a fazolky nebo hrášek nasládlou chuť.


22. srpna
kolem jedné hodiny po poledni nastane ÚPLNĚK ve Vodnáři. Tento den necháme zahradu v klidu


22. až 24. srpna

22. srpna kolem 2. hodiny odpoledne vstoupí Luna do vodního znamení ryb. Listové dny využijeme pro sekání trávníku, čištění jezírka a vzhledem k větší vlhkosti vzduchu větráme skleník. Pro tyto práce je vhodnější termín 23. odpoledne, protože následující den bude Luna přecházet přes Neptun a může být deštivo.


24. až 27. srpna

24. srpna pozdě večer vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny za ubývající Luny využijeme pro sklizeň ovoce a zeleniny a jejich konzervování nebo sušení. Je vhodný čas prořezat peckoviny nebo vinnou révu a můžeme zasadit sazenice jahod. Pro prořez je vhodný termín 25. srpna, kdy je Venuše a Luna v aspektu se Saturnem, což podpoří zacelení ran po řezání větví. K regeneraci a růstu přispěje i aspekt Merkura s Plutem. Pro výsadbu jahod je vhodnější termín 27.k večeru, kdy je Luna v sextilu s Jupiterem a nabíhá do trigonu se Sluncem. Plody by měly být velké a šťavnaté, rostliny by měly být vitální a dobře růst.


27. až 29. srpna

27. srpna brzy ráno vstoupí ubývající Luna do zemského znamení Býka. Kořenové dny jsou vhodné pro sběr raných brambor a kořenové zeleniny a také jsou ideální pro výsadbu stromů nebo keřů, předpěstovaných v kontejnerech. Můžeme vysévat cibuli sečku pro přezimování a vysadit narcisy a jarní cibuloviny. Příznivý termín je hned 27. srpna, kdy je Luna v sextilu v trigonu se Sluncem v panně. Zasazené rostliny by měly být vitální a dobře růst. Hodně planet v zemských znamení podpoří tvorbu kořenů a dlouhověkost stromů.


29. až 31. srpna

29. srpna navečer vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny využijeme pro odstranění odkvetlých květenství a pro výsadbu popínavých rostlin. Je také vhodný čas pro sběr bylin na sušení. Pro sběr bylin i výsadbu rostlin bychom mohli využít příznivé aspekty hned 29. srpna v podvečer. Luna je v trigonu s Merkurem, což přispěje k bujnějšímu růstu popínavých rostlin a trigon Luny se Saturnem podpoří dobré zakořenění.

TIP

Tyto dny jsou příznivé pro práci se včelkami. Klidnější energie nebudou vzbuzovat agresivitu.ČERVENEC 2021


1. až 3. července

V tyto dny prochází ubývající Luna ohnivým znamením berana. Plodové dny můžeme využít ke plodů, jako jsou jahody, třešně atd. Také vylamujeme boční výhony rajčat a prohlédneme listy paprik, okurek, nebo cuket jestli nejsou napadeny mšicemi. Slunce je ve vodním znamení raka a přináší větší vlhkost. Ohnivé energie podporuje Mars s Venuší ve Lvu. Můžeme také ostříhat nebo vylamovat odkvetlá květenství růží. Pro využití ohnivých energií využijeme pro tyto práce 2.7., kdy je Luna v trigonu s Marsem a Venuší. Můžeme tak také ventilovat energie, způsobené napjatými aspekty mezi Marsem, Saturnem a Uranem, které přináší současné bouřky.

TIP:

Zavařování za ubývající Luny je vhodné z toho důvodu, že voda klesá dolů a zavařeniny nebudou kvasit. To platí i pro stáčení medu a jeho uskladnění, protože bude obsahovat menší procento vody.

Tento den bychom mohli dát do květináčků zakořenit odnože jahod. Během měsíce zakoření a můžeme je vysadit na záhon.


3. až 6. července

3 července po jedné hodině odpoledne vstoupí ubývající Luna do zemského znamení Býka. Kořenové dny využijeme pro práci se zemí, okopeme a vyplejeme záhony. Při občasných přeháňkách nebo bouřkách se tak voda lépe vsákne do země. Také projdeme brambory, jestli nejsou napadené mandelinkou bramborovou. Můžeme sbírat rané brambory pro rychlou spotřebu. 4.července bude Luna přecházet přes Uran a můžou se vyskytnout lokální bouřky, možná i s kroupami. Také není vhodný čas pro práci s elektřinou nebo pobyt venku v bouřce, protože kvadratura mezi Marsem a Uranem, zvýrazněná Lunou, může zvyšovat statickou elektřinu a vznik různých zkratů nebo výbojů.

6. až 8. července

6. července v noci vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny jsou ideální pro ošetřování květin a popínavých rostlin. Vylamujeme odkvetlá květenství a zkontrolujeme pevnost opory u popínavých rostlin. Také je vhodný čas pro sběr léčivých rostlin. Pro sběr je vhodný termín 8. července před polednem (pokud nebude přeháňka), kdy je Luna v konjunkci s Merkurem a nabíhá do trigonu s Jupiterem. Bylinky by měly mít víc světelné energie.

TIP

8. července je také vhodný den pro práci se včelkami. Měly by být klidnější a nehlídat tolik svoje území. To podporují i jinové energie blížícího se Novu.


8. až 11. července

8. července po třetí hodině odpoledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka. Listové dny jsou příznivé pro práci s rostlinami, pěstovaných pro list. Sečeme trávník nebo ošetřujeme jezírko. Můžeme také ostříhat špenát pro uskladnění do mrazáku. Když necháme “srdíčko” uprostřed nepoškozené, vyrostou další listy. Pro tyto práce je vhodný termín 8. nebo 9. července dopoledne, kdy je Luna v trigonu s Jupiterem.

10. července po druhé hodině v noci nastane NOV a tento den necháme zahradu v klidu.

TIP

Trávník posekaný před Novem, když je voda stažená dolů, bude dorůstat pomaleji a díky větší vlhkosti, když jsou planety v raku, nevyschne.


11. až 13. července

11. července po půl druhé v noci vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny těsně po novu můžeme využít ještě k zavařování nebo sušení ovoce a zeleniny. Také sklízíme čerstvý hrášek a můžeme ho uskladnit v mrazáku. Pro tyto práce je vhodnější termín 12. července, kdy je Luna v konjunkci s Venuši a Marsem. Plody by měli být sladké a šťavnaté.

TIP

rajčatové květy pro své opylení potřebují trochu pohybu aby vypadl pyl na bliznu. Na záhoně to zajišťuje vítr a včelky nebo čmeláci. Pokud pěstujeme rajčata ve skleníku často větráme, aby pohybem došlo k opylení. Můžeme to podpořit i tím, že s květy jemně zatřeseme.

13. až 15. července

13. července kolem desáté hodiny vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny. Kořenové dny tak využijeme pro práci se zemí, okopávání, sběru brambor, sklízení česneku a vyjmutí cibulí tulipánů. Také můžeme vysévat mrkev pro pozdní sběr, nebo cibuli sečku (která přezimuje). Ta by měla do podzimu vyrůst a zajistit celou zimu čerstvou nať jako zdroj vitamínu C. Pro výsev je ideální termín 13. odpoledne nebo 15. července ráno


TIP

Jestli je vhodný čas pro sklizeň česneku poznáme podle toho, že polovina natě zežloutla a polehává a narovná se zkroucené květenství. Vyjmutý česnek necháme ležet na záhoně, aby se zatáhnul a pro dokonalé vysušení stroužků uvnitř, lehce zakroužíme natí.


15. až 17. července

15. července okolo půl čtvrté odpoledne vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny využijeme pro ošetření květin a odstranění odkvetlých květenství. Pokud máme dorostlý květák nebo brokolici, je vhodný čas ke sběru. Můžeme také vysévat semena kopru, keříčkových fazolí nebo dvouletek, jako jsou například macešky, sedmikrásky, zvonky, hvozdík čínský. Vhodný termín pro výsev je 15. července odpoledne. Pokud za dorůstající Luny nařežeme brzo ráno kytici květin, zůstane ve váze dlouho svěží.


TIP

Popínavé růže je vhodné po odkvětu zmladit, aby byly olistěné a kvetly po celé délce. Polovinu starých výhonů zkrátíme na délku 30 cm. Ve druhém roce to uděláme s druhou polovinou výhonů. Můžeme využít termín 15. července odpoledne, když je Luna v trigonu s Plutem, což podpoří regeneraci rostliny po zmlazení.


17. až 19. července

17. července před osmou hodinou večer vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení Štíra. Listové dny využijeme pro posečení trávníku, vyčištění jezírka a také můžeme přeházet nebo založit kompost, jelikož energie štíra podporuje tlení zbytků rostlin a následnou přeměnu v humus. Také můžeme vysévat semena ledového salátu, který poroste pomaleji, ale zase nevyžene rychle do květu. Po ránu sklízíme listy špenátu. Vhodný termín pro zmíněné práce nebo výsev je 19. července dopoledne, kdy Luna nabíhá do trigonu se Sluncem a je v sextilu s Plutem.


19. až 21. července

19. července večer vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny Jsou vhodné pro sběr zralých rajčat, malin, borůvek, okurek pro rychlou spotřebu. Tento den bychom také mohli vysázet sazenice jahod. Rajčatům vylamujeme boční výhony a ve skleníku zatřeseme květy aby pyl vypadl na bliznu. Vhodný termín pro výsadbu je 21. července navečer, kdy Luna nabíhá do trigonu s Venuší a Marsem ve lvu a do sextilu s Jupiterem. Teplé energie Jupitera podpoří velikost plodů a Venuše přeměnu živin ve šťávách při fotosyntéze na cukry. Mars dodá potřebnou energii pro růst sazenic.


21. až 23. července

21.července před půlnocí vstoupí dorůstající Luna do znamení Kozoroha. Kořenové dny přejí práci se zemí, sklizni brambor pro rychlou spotřebu, kedluben nebo mladé mrkve. Můžeme také vysét ředkvičky pro letní sklizeň. Pro tyto práce využijeme 22. července brzy ráno.


24 až 26 července

24. července kolem půl druhé v noci vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení Vodnáře a po půl čtvrté ráno nastane Úplněk. Tento den necháme zahradu v klidu.

Následující listové dny využijeme pro vyštipování odkvetlých květenství a vylamování zaschlých větviček. Voda klesá dolů a pokud bude příznivé počasí můžeme sbírat byliny pro sušení. Je také možné naložit bylinky do lihu a zhotovit si tinkturu. Sklízíme také zelené lusky fazolí.


TIP

Pokud kopr vyrostl do výšky 12 - 15 cm, několik centimetrů nad zemí ho seříznu a uskladním v mrazáku. Kopr na záhoně zase obrazí a vyrostou nové výhony.

Z mé zkušenosti omytý kopr vložím do sáčku, vždy tak na dvě až tři dávky do polévky. Před spotřebou ho uříznu potřebné množství, dám do nového sáčku a mnutím mezi prsty se zmrzlý kopr naláme na malé kousky, které vysypu přímo do pokrmu.


26. až 28. července

26. července o půl čtvrté ráno vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Listové dny využijeme k posekání trávníku, vyčištění jezírka a rovněž k větrání skleníku. Voda je po úplňku ještě nahoře a tak posekaný trávník nezaschne a doroste poměrně rychle. Mohli bychom také využít tyto dny k jeho pohnojení, protože jak se bude voda postupně stahovat dolů, dostane dostane se hnojivo postupně ke kořenům. Tyto dny také sklízíme listovou zeleninu.


28. až 31. července


28. července před půl dvanáctou dopoledne, vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny využijeme pro sběr rajčat, paprik, okurek, cuket. Za ubývající Luny je ideální konzervování zeleniny protože nebude kvasit. Hned 28. července je ideální termín, protože Luna je v trigonu se Sluncem a Merkurem. Slunce a Mars jsou ve lvu a tyto ohnivé energie bychom mohli využít k výsadbě sazenic jahod. Rostliny budou vitální a po zasazení dobře zakoření, protože Luna nabíhá do sextilu se Saturnem. Ideální je namočit květináčky se sazenicemi před výsadbou do vody, aby nebyly vyschlé a při výsadbě je potřeba jamku pro sázení pořádně vylít vodu.

Tyto dny jsou ideální i pro sklizeň obilí, protože plody (zrna) mají hodně sluneční energie, potřebné pro náš organismus.

Je potřeba sledovat počasí, protože se mohou vyskytnout bouřky a také díky převaze ohnivé energie a opozice Marsu s Jupiterem je možný vznik požárů.

31. července vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka. Kořenové dny za ubývající Luny jsou příznivé pro sběr raných brambor a okopání záhonů
ČERVEN 2021


1. až 3. června

1. června po 10. dopoledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Listové dny za ubývající Luny, jsou příznivé pro péči o rostliny, pěstované pro list. Rovněž je to vhodné období pro sekání trávníku a ošetřování jezírka. Pro tyto práce je ideální čas hned 1. června, protože Luna se setká s Jupiterem a budou tvořit trigon s Venuší a Merkurem v blížencích. Tyto energie dodají rostlinám teplo, vlhko a podpoří roznos živin. Pokud zasadíme sazeničky salátu nebo vysejeme špenát, měly by mít velké šťavnaté listy. Zakořenění podpoří Slunce v trigonu se Saturnem. Tento den Je vhodný i pro větrání skleníku.


3. až 6. června

3. června večer vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Za plodových dnů ošetřujeme rostliny, pěstované pro plody. Pokud budou dozrávat jahody nebo třešně, je to vhodný čas pro jejich sběr a zpracování. Jelikož voda s ubývající Lunou klesá, kompoty nebo zavařeniny nebudou plesnivět nebo kvasit. Zvlášť vhodný termín je 4. června v podvečer, kdy je Luna ve spojení se Sluncem a Saturnem. Tento den bychom také mohli vysadit sazenice rajčat nebo okurek, které by mohly dobře zakořenit a budou vitální. Díky spojení Venuše s Jupiterem by plody měly být velké a sladké. Již zasazeným rajčatům vylamujeme boční výhony. V noci z 5. na 6. června by mohly přijít lokální bouřky, když Luna propojí opozici mezi Plutem a Marsem.


6. až 8. června

6. června v 7 hodin ráno vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka. Kořenové dny můžeme využít pro práci se zemí, vyjednotit vzešlé rostlinky kořenové zeleniny nebo můžeme vysadit sazenice kedluben, či vyset ředkvičky. Je vhodný čas pro přikopčení brambor. Pro tyto práce je vhodný termín 6. června dopoledne, kdy je Luna ve spojení s Jupiterm a Venuší a pak 8. června, kdy aspektuje Mars a Pluto. V tyto dny můžeme ještě očekávat občasné bouřky.

TIP

Jako mulč na záhony můžeme použít nasekané kopřivy, které se po čase rozpadnou a slouží jako hnojivo. Je to také oblíbená potrava žížal.

8. až 11. června

8. června večer vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny využijeme pro sběr bylinek, které budeme sušit pod střechou. Květinám vyštipujeme odkvetlá květenství. Termín pro sběr bylinek 9. června, kolem 11 hod. je ideální, protože silice v bylinkách jsou nejkoncentrovanější. Voda je před novem stažená ke kořenům a bylinky by měly díky menšímu obsahu vody pěkně uschnout.

10. června v poledne nastane Nov a tento den necháme zahradu v klidu

TIP

11. června brzy ráno (pokud nebude přeháňka), kdy je Luna ještě v blížencích, bychom mohli jako prevenci proti plísním postříkat rajčata, papriky nebo okurky odvarem z přesličky rolní. Přeslička obsahuje hodně křemíku, který posiluje rostlinám pletivo a ty jsou pak odolnější proti plísním. Postřik můžeme opakovat třeba jednou za 14 dní, zvláště když je vlhké počasí. Přesličku můžeme nasbírat na poli nebo na zahradě a dá se koupit v zahrádkáři.
Odvar připravíme tak, že do velkého hrnce napěchujeme přesličku a zalijeme vodou. Necháme vařit 20 až 30 minut, vývar scedíme a necháme vychladit. Následně ho použijeme k postřiku.


11. až 13. června

11. června v 9 hodin ráno vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení raka. Listové dny využijeme pro ošetření a výsadbu rostlin, pěstovaných pro listy. Ideální čas pro výsadbu salátu nebo výsev špenátu je 11. června dopoledne, kdy je Luna ve spojení s Jupiterem. Tento den můžeme využít i pro posekání zahrady. Voda je po novu ještě dole a tak trávník bude růst pomaleji, ale bude mít dostatek vlhkosti a nezaschne.

13. až 16. června

13. června večer vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny využijeme pro ošetřování rajčat, paprik, cuket, okurek atd. Tyto dny jsou také vhodné pro sběr rybízu, angreštu, jahod a drobného zralého ovoce. Pokud ho nasbíráme ráno, vydrží déle čerstvé v misce na stole. Příznivý den pro ošetření rostlin je 15. června, kdy je Luna ve spojení se Sluncem.

16. až 18. června

16. června brzo ráno vstoupí dorůstajícího na do zemského znamení panny. Kořenové dny využijeme pro práci se zemí, okopáme a vyplejeme záhony. Můžeme sklízet ředkvičky a nebo přikopčit brambory.


18. až 20. června

18. června kolem 11 hodin dopoledne, vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny a příznivé aspekty, které tvoří Luna nejprve s Merkurem a se Saturnem a následně se Sluncem a Jupiterem, jsou příznivé pro sběr bylinek a hlavně je můžeme využít pro senoseč. Aby seno pěkně uschlo, můžeme posekat hned 18. června odpoledne. Pak máme ještě dva dny na to, abychom využili vzdušné dny pro sušení. Pro sběr bylinek je vhodný termín 18. června hned po 11. hodině a nebo 20. června také po 11 hodině. V tu dobu už oschne ranní vlhkost a sluníčko vytáhne vonné silice.
Květové dny jsou vhodné pro
práci se včelkami. Měly by být mírnější a vylétávat ven.

TIP

Pro správné usušení sena, je ideálně dvakrát na noc skopit seno do kupek, aby se zapařilo a druhý den zase rozhodit na sušení. Zbylá vlhkost uvnitř stébel se vypaří na povrch a následným dosušením dostaneme suchou píci, která už se po uskladnění nezapaří.

20. až 22. června

20. června kolem půl druhé odpoledne vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení Štíra. Listové dny jsou příznivé pro ošetření a výsadbu rostlin, pěstovaných pro listy, sekání trávníku a ošetření rostlin v jezírku. Je to vhodný čas i pro přeházení kompostu nebo založení nového kompostu. 20. června odpoledne a 22. června hned po ránu jsou příznivé konstelace pro tyto práce, protože nejprve Luna tvoří s Jupiterem a Sluncem velký trigon a pak je součástí “velkého draka” s Venuší, Neptunem a Plutem. Slunce v raku tvoří příznivý trigon s Jupiterem. Tyto energie tak podpoří dobrý růst rostlin a jejich životaschopnost. Můžeme proto vysadit sazeničky salátu, vyset špenát, či posekat trávník. Listy špenátu nebo salát, sklizené po ránu, budou krásně křupavé.

TIP

Každoročně několikrát do roka vysévám špenát a listy otrhávat postupně na spotřebu. Vždy znovu dorostou a prodloužím tak jeho vegetační období.


22. až 24. června

22. června před půl třetí odpoledne vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny využijeme pro sběr dozrálých plodů a k odstranění všech poškozených plodů. Také ošetříme rajčata, kterým vylamujeme boční výhony. Prohlédneme také růže, jestli nejsou napadené mšicemi a případně je můžeme postříkat výluhem z tabáku.

Výluh si připravíme následovně: 150g tabáku rozmícháme ve 3 litrech vody, za občasného míchání vaříme pod pokličkou nejméně 1 hodinu. Vychladlý a scezený výluh použijeme na postřik.


24. až 26. června

24. června před půl třetí odpoledne vstoupí Luna do znamení kozoroha a v 19:40 nastane ÚPLNĚK, proto je vhodné nechat tento den zahradu v klidu.

Následující dny můžeme využít k okopání a vypletí záhonů.

TIP

Těsně po úplňku můžeme také pohnojit třeba jíchou z kopřiv, která slouží i jako ochrana proti mšicím. Ideální termín pro postřik je 26. června po ránu, když Luna přechází přes Pluto a tvoří sextil na Neptun.
Příprava: 1 kg čerstvých nebo 200 g sušených kopřiv zalijte 10 l vody. Nechejte 14 dní kvasit a přitom každý den zamíchejte. Na zálivku zřeďte jíchu vodou v poměru 1:10, na postřik 1:20.  Pokud chceme jen výluh proti mšicím, stačí nechat stát kopřivy s vodou 24 hodin a pak použít na postřik.


26. až 28. června

26 června před půl čtvrtou odpoledne vstoupí ubývající Luna  do vzdušného znamení Vodnáře. Květové dny přináší více světla a vzduchu, proto je ideální vyvětrat skleník a ošetřit rostliny, pěstované pro květy. Můžeme zaset kopr a zkontrolovat listy květáku nebo brokolice, jestli na nich nejsou larvy běláska. Můžeme je buď ručně sesbírat  nebo postříkat výluhem  z aromatických bylin jako je šalvěj, rozmarýn mateřídouška, máta peprná. Možná by stálo za úvahu preventivně vysázet tyto rostliny mezi květák, brokolici nebo zelí. Tyto dny jsou také vhodné pro sběr bylin  a příznivý termín je 28 června kolem 11. hodiny.


28. až 30. června

28. června před půl osmou večer vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Za listových dnů ošetřujeme a sklízíme listovou zeleninu, sekáme trávník. Ideální termín pro tyto práce je 29. června ráno, kdy ještě doznívá konjunkce Luny s Jupiterem a Luna je v trigonu se Sluncem. 30. června k večeru je vhodné vyvětrat skleník, aby větší vlhkost nepodpořila vznik plísní. 


Květen 2021

1.až 2. května

V tyto dny ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha. Slunce přechází přes Uran v býku a tvoří kvadraturu na Saturn, proto musíme počítat s tím že zasazené rostliny budou růst pomaleji a nebudou tak vitální. Tyto dny jsou vhodné pro práci se zemí a je možnost přesazování již vzešlých sazenic kedluben, které snesou větší zimu. Rovněž je možné vyset ředkvičky, mrkev a jinou kořenovou zeleninu. Vhodný termín je 2. května, kdy Luna přechází přes Pluto, tvoří sextil s Sluncem a trigon s Venuší.


2. až 5. května

Ubývající Luna vstoupí 2. května večer do vzdušného znamení vodnáře. Květové dny jsou vhodné pro ošetření květin nebo jejich přesazování. Je možné rovněž vysévat kopr nebo vysadit sazeničky květáku či brokolice. Vhodný termín pro tyto práce je 4. května odpoledne, kdy Luna nabíhá do konjunkce s Jupiterem. Venuše a Merkur v trigonu s Plutem podpoří roznos živin v rostlinách a Jupiter svým teplem podpoří tvorbu cukru při fotosyntéze. Květy tak budou krásně barevné.


5. až 7. května

Ubývající Luna vstoupí 5. května brzo ráno do vodního znamení ryb. Listové dny jsou vhodné pro ošetřování nebo výsadba rostlin, pěstovaných pro listy, jako je třeba špenát zelí kapusta. Rovněž je to vhodný čas pro péči o trávník nebo o jezírko. Vhodné termíny jsou 6. a 7. května. Nejprve bude Luna tvořit sextil se Sluncem a svými energiemi podpoří rostliny zasazené tento den a následně spojení Luny, Venuše a Pluta podpoří dobré zakořenění a regeneraci rostlin. Pokud posečeme trávník bude mít dostatek vlhkosti pro regeneraci. Je to vhodný termín i pro hnojení trávníku. Voda se stahuje ke kořenům a tak budou živiny z hnojiva lépe využity.


7. až 10. května


Ubývající Luna vstoupí 7. května po obědě do ohnivého znamení berana. Plodové dny jsou vhodné pro ošetření rostlin, pěstovaných pro plody. Zvláště jsou to rajčata, papriky, jahody, ale i ovocné stromy nebo keře. Ideální termín pro ošetření těchto rostlin je 7. května odpoledne, kdy je Luna ještě ve spojení s Venuší a Plutem. Pokud máme již vzrostlé sazenice rajčat, je možné vyštipovat jejich výhony, rašící v paždí. Také je možné ostříhat uschlé větvičky růží a otrhat uschlé listy jahodníku.


10. až 12. května

   

10. května po půlnoci vstoupí ubývající Luna do znamení Býka. Kořenové dny jsou vhodné pro výsadbu brambor, zvláště když je Slunce v býku. 11. května večer nastane Nov a tento den není vhodné pracovat se zemí. Pokud bychom chtěli vysázet brambory, tak by byl vhodnější termín až 12. května před polednem, kdy Luna bude nabíhat k Venuši a tvořit trigon s Plutem. Tvorbu kořenového systému a tím i hlíz brambor podpoří i trigon Merkura se Saturnem.


12. až 15. května

12. května odpoledne vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení blížencůKvětové dny jsou vhodné pro výsadbu, výsev a ošetření květin a rostlin, pěstovaných pro okvětí.  Zvláště je vhodný výsev popínavých rostlin, jako je hrách nebo fazole. Vhodný termín je 12. a 13. května, kdy je Luna ve spojení s Venuší a následně s Merkurem a tvoří trigon nejprve s Plutem a potom se Saturnem. Vysazené květiny dobře zakoření a zregenerují. 

TIP

Tyto dny jsou vhodné i pro práci se včelkami

15. až 17. května

Dorůstající Luna vstoupí v noci na 15. května do vodního znamení raka. Listové dny jsou vhodné pro setí, sázení a přesazování rostlin, pěstovaných pro list. Jsou to například špenát, salát, zelí, kapusta a nebo květiny okrasné listem. Také je vhodná doba pro sekání a ošetřování trávníku nebo čištění jezírka a výsadbu rostliny v jezírku. Pro výsev a výsadbu je vhodnější termín 15. května, kdy doznívá trigon Luny s Jupiterem. Pro ošetření jezírka nebo sekání trávníku je ideální termín 16. května, kdy Luna přechází přes Mars a tvoří trigon na Neptun. Ve vzduchu je tak větší vlhkost a posekaný trávník nezaschne. V tyto dny Slunce nabíhá do trigonu s Plutem a rostliny tak budou silné a vitální.

7. až 19. května

17. května odpoledne vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny jsou vhodné pro výsadbu a ošetřování rostlin, pěstovaných pro plody, hlavně jsou to rajčata, papriky, jahody, rybíz, angrešt, ale i cukety nebo dýně. Pokud bude příznivá předpověď počasí, je možné vysadit předpěstované sazenice, ale v případě hlášení přízemních mrazíků ( což by mohlo být kolem 18. května), je nutné sazenice přikrýt netkanou textilií. Proto je možná  vhodnější termín až 19. května dopoledne, kdy je Luna v sextilu s Merkurem a již se vymanila z opozice se Saturnem. Ještě pořád je Slunce v trigonu s Plutem a podporuje vitalitu a dobrou regeneraci  zasazených rostlin. 

19. až 21. května


19. května večer vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny. Kořenové dny jsou vhodné pro výsev a ošetřování rostlin, pěstovaných pro kořen. Rovněž je ideální čas pro výsadbu sazenic kedluben a výsadbu brambor. Příznivý termín  pro tyto práce je 21. května navečer, kdy Luna nabíhá  do trigonu se Sluncem a je v trigonu s Plutem. Protože je Luna tento den už na konci znamení panny a vstoupí do znamení vah, můžeme také vysadit květiny do truhlíků. Rostliny zasazené za těchto konstelací, by měly mít dostatek energie k růstu a mohly bychom sklidit  bohatou úrodu.

22. až 24. května

22. května v noci vstoupí dorůstající Luna do  vzdušného znamení vah. Květové dny jsou příznivé pro výsev a výsadbu květin, kopru, fazolí, hrachu. Příznivé konstelace jsou 22. a 23. května. Nejprve doznívá trigon Luny se Sluncem a Plutem a následně Luna naběhne  do trigonu s Venuší a Merkurem a spolu se Saturnem vytvoří velký vzdušný trigon. Bude tak podpořen kořenový systém i tvorba cukru při fotosyntéze. 23. května navečer je vhodný čas pro sběr bylin. Voda je kvečeru stažena dolu a rostliny se budou lépe sušit.


24. až 26. května

24. května brzy ráno vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení štíra. Listové dny jsou vhodné pro výsadbu a ošetřování rostlin, pěstovaných pro listy. Také je vhodný čas pro sekání trávníku nebo zakládání kompostu. 25. května odpoledne je Luna v trigonu s Marsem a nabíhá do sextil s Plutem, což podpoří větší vlhkost vzduchu. Pokud posekáme trávník,  nebo zasadíme sazenice salátu nebo špenátu, budou mít dostatek vlhkosti a sil pro růst a zregenerování. 


26. až 28.května

26. května brzy po ránu vstoupí Luna do ohnivého znamení střelce a před polednem nastane úplněk. Tento den necháme zahradu v klidu. 27. května bude Luna v opozici s Venuší a Merkurem a v kvadratuře s Neptunem. Mohly by být dešťové přeháňky, a proto je vhodné větrat skleník. Můžeme vyštipovat výhony u rajčat a prohlédnout jahody, pokud mají nasazeno na plody, aby neplesnivěly nebo nehnily.


28. až 30. května 

28. května brzo po ránu vstoupí ubývající Luna do zemského znamení kozoroha. Kořenové dny jsou vhodné pro práci se zemí, ošetřování a okopávání vzrostlých sazenic nebo jejich výsadba. Také je vhodný čas pro přikopčení brambor, pokud již vzešly. Vhodný termín je 29. května navečer, kdy Luna nabíhá do konjunkce s Plutem a následně do trigonu Se sluncem.  Slunce nabíhá do trigonu se Saturnem, což podpoří regeneraci kořenového systému.  


30. až 31. května

 
30. května brzy ráno vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení Vodnáře. Květové dny za ubývající Luny jsou vhodné pro přesazování květin, bylinek a nebo jejich sklizeň bylin na sušení. Vhodný termín pro sklizeň bylinek je 30. května, kdy Luna tvoří trigon se Sluncem a nabíhá do konjunkce se Saturnem, což podpoří koncentraci minerálů v bylinkách. Pro výsadbu je vhodnější termín až 31. května odpoledne, kdy Luna nabíhá do konjunkce s Jupiterem a do trigonu s Venuší a Merkurem. Rostliny tak budou mít dostatek tepla a živin pro svůj růst.


Duben 2021


1. - 3. dubna

  

1. dubna dopoledne vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení střelce. Postupně bude nabíhat do trigonu se Sluncem a Venuší, které stojí v beranu a podpoří ohnivou energii. Tyto dny jsou vhodné pro výsev a výsadbu ovocných stromků, rostlin a keřů. Rovněž jsou vhodné pro ošetřování, přesazování nebo výsadbu růží a jahod. 1. dubna odpoledne je ideální čas pro výsev semen rajčat, paprik a všech plodových rostlin. Rovněž je vhodná doba pro výsadbu nebo přesazování rybízů či angreštů. Slunce s Venuší v beranu dodávají rostlinám energii a podporují tvorbu cukru. Plody by měly být červené a krásně sladké. Tento den jde také v příznivém sextilu Merkur s Plutem což podpoří životaschopnost rostlin a dobrý roznos živin.


3. - 5. dubna

Ubývající Luna prochází tyto dny zemským znamením kozoroha a je příznivá doba pro výsev a výsadbu kořenové zeleniny nebo práci se zemí. Pokud chceme vyset mrkev ředkvičky a jinou kořenovou zeleninu je vhodnější termín až 5. dubna dopoledne, kdy Luna přešla přes Pluto a nabíhá do sextilu s Merkurem. Je tak podpořena tvorba kořenů, dobrá regenerace a také roznos živin v rostlinách. Slunce s Venuší jsou v příznivém sextiu s Marsem což podpoří vitalitu rostlin.


5. - 7. dubna

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením Vodnáře a postupně bude nabíhat do trigonu s Marsem a sextilu se Sluncem a Venuši. Květové dny jsou příznivé pro výsev a výsadbu květin. Pokud bude pěkné počasí, je možné vyset semena kopru nebo bylinek do skleníku. Je také vhodný čas pro výsadbu jarních květin do truhlíků nebo přesazování pokojových květin. 7. dubna po ránu je Luna v konjunkci s Jupiterem, v sextilu se Sluncem a Venuši a v trigonu s Marsem. Je to ideální den pro výše uvedené činnosti.

TIP

7. dubna je vhodný den pro práce se včeličkami. Pokud bude pěkné počasí budou vylétávat ven a neměly by být agresivní, protože mimo jiných příznivých aspektů je Mars v kvadratuře s Neptunem, což může přinést i přeháňky, ale zase otupí jejich agresivitu.

7. až 10. dubna

7. dubna večer vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb, kterým bude procházet do 10. dubna ráno. Tyto dny mohou být poměrně teplé ale také vlhké, protože Mars nabíhá do přesné kvadratury s Neptunem a možnost přeháněk podpoří 9. dubna ještě Luna, která bude přecházet přes Neptun. Je proto vhodné spíše ošetřovat jezírko, vyvětrat skleník nebo odkrýt netkanou textilii ze záhonů, aby zasazené rostlinky neplesnivěly nebo nebyly napadeny virovými chorobami.


10. až 12. dubna

10. dubna po ránu vstoupí Luna do ohnivého znamení berana a bude postupně nabíhat do konjunkce se Sluncem. NOV nastane noci na 12. dubna a tento den necháme zahradu klidu. Tyto dny mohou být poměrně teplé s možností přeháněk. Spíš je vhodné ošetřovat plodové rostliny, zkrátit zaschlé konce růží, angreštů nebo rybízu.


12. - 15. dubna

12. dubna večer vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení býka, proto jsou tyto dny příznivé podmínky pro výsev a výsadbu kořenové zeleniny a pro práci se zemí. Ideální termín je 14. dubna k večeru a nebo 15. dubna brzy ráno, kdy Luna bude v trigonu s Plutem, což podpoří dobrou regeneraci a tvorbu kořenů. Tyto dny je Slunce v sextilu s Marsem a Jupiterem, které jsou spojeny trigonem. Rostliny by tak měly mít dostatek energie k růstu a plody by měly narůst velké.


15. - 17. dubna

15. dubna ráno vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení blíženců. V tyto dny by měly převažovat vzdušné a ohnivé energie, protože kromě Luny je ve vzdušném znamení   blíženců také Mars, který tvoří trigon s Jupiterem ve vzdušném znamení vodnáře a sextil se sluncem a Merkurem v beranu. Tyto energie by měli podpořit spíše jasnější počasí a je to také vhodná doba pro výsev a výsadbu květin, hlavně popínavých. Je možné také vysévat fazole nebo kopr. Tento čas je vhodný i pro vyhrabávání trávníku nebo natírání zahradního nábytku.


TIP

Tyto dny jsou vhodné den pro práce se včeličkami. Pokud bude pěkné počasí budou vylétávat ven a neměly by být agresivní, kromě 17.dubna odpoledne, kdy bude Luna v konjunkci s Marsem. Jelikož se bude blížit se do znamení raka, včelky budou hlídat domov před vetřelci.


17.- 20. dubna

17. dubna Večer vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení raka. Tyto dny jsou příznivé pro ošetřování trávníku nebo vyčištění jezírka. Také jsou to vhodné dny pro výsadbu salátu a listové zeleniny. Pro výsadbu je dobré si přivstat. 18.dubna po ránu je Luna v sextilu s Venuší v býku a bude tak podpořen roznos živin a tvorba cukrů při fotosyntéze. Tyto dny je pořád Mars v trigonu s Jupiterem tak budou rostliny zásobené dostatkem energie a využiji živiny ke svému růstu.


20. - 22. dubna

20. dubna ráno vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Tyto dny jsou vhodné pro ošetřování plodových rostlin a výsev nebo výsadbou rajčat, paprik nebo jahodníku. 20. dubna, kdy je Luna v opozici s Plutem a v kvadratuře se Slunce v býku, není vhodný termín pro výsadbu nebo výsev, protože rostliny by měly blokované energie, byly by málo odolné a nerostly by podle našich představ. Vhodný termín pro výsev nebo výsadbu je 22. dubna dopoledne, kdy je Luna sextilu s Marsem a nabíhá do trigonu se Sluncem. Rostliny zasazené v tuto dobu, budou mít dostatek energie a budou vitální a pěkně růst.


22. - 24. dubna

22. dubna odpoledne vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny. Tyto dny jsou vhodné pro práci se zemí, výsev kořenové zeleniny, výsadbu květin a jsou vhodné i pro výsadbu květin do truhlíku. Ideální termín pro tyto práce je hned 22. dubna odpoledne, kdy je Luna v trigonu se Sluncem a v sextilu s Marsem. Další vhodný termín pro přesazování je až 24.dubna před polednem, kdy je Luna v trigonu s Plutem, jehož energie podpoří regeneraci kořenového systému.


24. - 26. dubna

24. dubna navečer vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny jsou vhodné pro ošetřování květin a výsev kopru nebo fazolí. V tyto dny je možné vysadit i sazeničky květáku nebo brokolice. Pro výsadbu květin, brokolice, či výsev kopru je vhodnější termín 26. dubna kolen 16. hodiny, kdy je Luna v trigonu s Jupiterem a Marsem. Tvoří tak velký vzdušný trigon a díky těmto energiím narostou pěkně velké růžice.


26. - 28. dubna

26 dubna navečer vstoupí Luna do vodního znamení Štíra. V noci na 27. dubna nastane úplněk. Tento den necháme zahradu v klidu. 28. dubna odpoledne je vhodný termín pro přehazování nebo zakládání kompostu a pohnojení trávníku. Rovněž je možné vyčistit nebo ošetřit jezírko a vyvětrat skleník.


TIP

staří zemědělci hnojili těsně po úplňku. Zvláště, když byla Luna ve znamení štíra, který podporuje tlení. Po úplňku je voda ještě nahoře a pomalu klesá. S ubývající Lunou se tak voda s živinami dostává ke kořenům pomaleji a také nekontaminuje spodní vody ( to by mohlo nastat, pokud by se hnojilo před novem, když je voda stažená dolů a vsakuje se mnohem rychleji)


28. - 30. dubna

28. dubna k večeru vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny za ubývající Luny jsou vhodné pro ošetření sazenic nebo pikýrování rajčat, paprik nebo přesazování a výsadbu jahod či růží. Vhodnější termín pro přesazení sazeniček je 29.dubna, kdy je Luna v příznivém aspektu se Saturnem. Bude tak podpořena tvorba kořenového systému.Březen 2021

1. března

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vah a tvoří trigon na Saturn, který je rovněž ve vzdušném znamení Vodnáře. Tento den je vhodný pro přesazování pokojových květin nebo odstraňování uschlých nebo zmrzlých konců keřů. Keře, které kvetou v létě je možné zmladit hlubším řezem.

4. března

Ubývající Luna prochází vodním znamením štíra a tvoří trigon na Neptun. Slunce rovněž nabíhá do konjunkce s Neptunem. Tento den je vhodný pro přeházení kompostu, větrání a vyčištění skleníku. Je možné vyset semínka špenátu nebo salátu.

5.a 6. března

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením střelce. Tyto dny jsou vhodné pro vyčištění jahodníků nebo pro odstranění přikopčené zeminy u růží.

8. března

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha a nabíhá do konjunkce s Plutem.  Tento den je vhodný pro výsev kořenové zeleniny nebo ředkviček. Je to také ideální čas pro stříhání ovocných stromů, zvláště jabloní, přesazování a výsadby dřevin. Kořenové dny jsou také vhodné pro úpravu zeminy ve skleníku.

12. a 13. března

Ubývající Luna prochází vodním znamení ryb a nabíhá do konjunkce s Neptunem a Sluncem. V tyto dny bude větší vlhkost vzduchu, proto je potřeba větrat skleník a pokud jsou záhony přikryté netkanou textilií, tak je potřeba přes den odklopit a vyvětrat, aby rostlinky neplesnivěly. Rovněž Je to vhodný čas pro vyčištění jezírka a odstranění zetlelých listů v jezírku.

14. a 15. března

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením berana a je v příznivém aspektu s Marsem a následně s Jupiterem. Proto je vhodný čas pro výsev rajčat nebo paprik. Rovněž je možné ošetřit růže a odstranit zaschlé konce větviček. Tento den je vhodný i pro stříhání ovocných stromů a ošetření jahodníků.

18. března

Dorůstající Luna prochází zemským znamením býka a nabíhá do příznivého aspektu se Sluncem. Tento den odpoledne je vhodný pro výsev kořenové zeleniny, přesazení květin a výsadbu dřevin.

19. března

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením blíženců a nabíhá do konjunkce s Marsem. Tento den je vhodný pro hrabání trávníku, výsadbu nebo zkrácení popínavých rostlin.

22. března

Dorůstající Luna prochází vodním znamením Raka a tvoří příznivý trigon na Merkur. Tento den je vhodný pro výsev nebo výsadbu salátu špenátu a listové zeleniny. Rovněž je to příznivý termín pro vyčištění trávníku nebo jeho pohnojení

24. března

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením lva a Slunce je ve znamení berana. Luna tvoří trigon se Sluncem a Venuší, Proto budou plody vysazených rostlin sladké a rostliny budou odolné proti škůdcům. Tento den je ideální pro výsev nebo výsadbu rajčat nebo paprik. Je vhodný i pro výsadbu růží nebo angreštů a rybízu.

29. března

Ubývající Luna prochází vzdušném znamení vah a tvoří velký vzdušný trigon s Marsem a Saturnem. Tento den je ideální pro přesazování květin nebo přepichování vzešlých letniček nebo jejich výsadbu. Rovněž je vhodné projít zahradu a vyčistit loňské trvalky od suchých listů nebo odstranit odkvetlé semeníky cibulovin.

31. března

Ubývající Luna prochází vodním znamením štíra a tvoří trigon s Merkurem a Neptunem, proto je vhodné větrat skleník nebo ošetřit jezírko. Můžeme do skleníku vysázet sazenice špenátu nebo salátu.

ÚNOR 2021


V únoru už můžeme vysévat první semínka, abychom si vypěstovaly sadbu některé zeleniny a letniček. Dále je vhodný čas pro prořezávání jabloní nebo hrušní a prosvětlení angreštů, rybízů nebo zastřižení habrů. Proto píšu pouze několik vhodných termínů.


1. února

Je optimální termín pro stříhání stromů, protože Luna v zemském znamení panny, ubývá a je v trigonu s Plutem, který podpoří zregenerování ostřihaných výhonů.


8. a 9. února

 

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha, tvoří Trigon na Mars a bude přecházet přes Pluto a Saturn. To je optimální termín pro střihání stromů, ale i pro výsev kořenové zeleniny

14.-16. února

 

v tyto dny prochází dorůstající Luna ohnivým znamení berana, nejprve tvoří sextil s Plutem a následně se Saturnem, Venuší, Jupiterem a Sluncem. 14.a15. je vhodný pro střihání ovocných stromů a keřů. 15. a 16. můžeme vysévat semínka rajčat nebo paprik.

19. února

 

Dopoledne je ještě dorůstající Luna v zemském znamení býka v konjunkci s Marsem tvoří trigon na Pluto. Tento den je vhodný pro střihání stromů a výsev kořenové zeleniny, kedluben, ředkviček.


22. února

Dorůstající Luna prochází vodním znamením raka, je v trigonu se Sluncem a Mars je v trigonu s Plutem. Tento den je ideální pro výsev salátu a listové zeleniny.


28. února

Ubývající Luna tvoří velký zemský trigon s Marsem a Plutem, což je optimální termín pro výsev kořenové zeleniny, letniček, ale i pro stříhání stromů a keřů.ZÁŘÍ 2020


1. - 3. září

1. září před 12. hodinou vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení ryb a pomalu bude nabíhat do opozice se Sluncem, až nastane 2. září v 7:21 hod. úplněk. V tyto dny je převaha zemské a vodní energie, které nás na jedné straně nutí něco dělat, ale na druhé podporuje určitou stagnaci. Tak je lepší úplňkové energie prožít v klidu a nechat odpočívat i zahradu. 2. nebo 3. nás může překvapit bouřka nebo přeháňka, protože Luna bude přecházet přes Neptun a Venuše může oživit kvadraturu mezi Marsem a Saturnem. Pokud bychom chtěli využít listové dny, když Luna prochází rybami, můžeme

3. září odpoledne můžeme vyčistit jezírko nebo posekat zahradu.

 

Ubývající Luna bude navečer v trigonu s Venuší v raku a podpoří v rostlinách zavodnění v oblasti listů. Merkur v panně v trigonu se Saturnem v kozorohu roznese živiny do kořenů.

3. - 6. září

3. září po 23. hodině večer vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny za ubývající Luny jsou příznivé pro sklizeň dozrálých plodů rajčat, dýní, cuket, švestek k sušení nebo zavaření. Voda se stahuje dolů a uskladněné ovoce, zavařeniny nebo sušené plody nebudou plesnivět a hnít. Rovněž je příznivý čas pro odstranění odkvetlých květenství růží a zaštípnutí vrcholových výhonů dýní a rajčat. 6. září dopoledne může zase zlobit bouřka, když bude Luna přecházet přes Mars. Jinak může být docela hezky s příjemnými teplotami.

6. - 8. září

Ubývající Luna vstoupí 6. září po 11. hodině do zemského znamení býka. Kořenové dny jsou příznivé pro sběr kořenové zeleniny, brambor, ale je možný i výsev mrkve, výsadba narcisů, drobných cibulovin a vynětí cibulí mečíků ze země. 7. září odpoledne a 8. září je ideální čas pro tyto práce a také pro výsadbu stromků nebo keřů, protože na nebi se utvoří velký zemský trigon. Luna v býku je v trigonu se Sluncem v panně a s Jupiterem v kozorohu (postupně i s Plutem a Saturnem), což podpoří vitalitu rostlin, jejich regeneraci, a dobrý roznos živin jak do těla rostlin, tak do kořenů. Díky energii Jupitera budou mít rostliny dostatek tepla, což podpoří růst plodů. Merkur v panně je v příznivém aspektu s Venuší ve Lvu, tak by plody měly mít i dostatek cukrů. V tyto dny by mohlo být i příjemně teplo.


8. - 11. září

8. září kolem 23.30 vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny za ubývající Luny jsou příznivé pro sběr bylinek k sušení, sběr semínek letniček, zastřižení popínavých rostlin, odstranění odkvetlých květenství a sekání trávy na sušení. Ideální termín je 9. září po ránu. Luna je v příznivém aspektu s Venuší a Merkurem, což podpoří roznos živin a cukrů do oblasti květenství trav a květin. Seno nebo bylinky by tak měly mít dostatek vonný silic a výživových hodnot. Tento den je možné zasadit i předpěstované dvouletky. Slunce v trigonu s Jupiterem dává rostlinám dostatek výživy, takže narostou větší. Mělo být docela hezké počasí, které se ale může trochu pokazit 10. odpoledne nebo v noci, kdy by mohly být přeháňky. Takže seno je nutné večer nakupit, aby nepromoklo a 11. září dopoledne, kdy už by mělo být zase hezky ho dosušit. Staří zemědělci doporučovali, aby se seno k kupách zapařilo a následně po rozhození vlhkost vyschla. Seno se pak nezapařilo ve stodole a neplesnivělo.

TIP!

9. září po ránu je příznivá doba pro práci se včelkami. Mohly by vylétávat ven a neměly by být tak agresivní a hlídat úly.

11. - 13. září

11 září v 11:23 hod. vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka. Listové dny podporují péči o rostliny pěstované pro listy, nebo okrasné listem. 11. září k večeru může být větší vlhkost díky Luně v raku, ale i Slunci v opozici s Neptunem. Je proto potřeba větrat skleník a odstranit listy dýní, cuket nebo rajčat, napadených plísní. Pokud posečeme trávník 11. odpoledne, bude mít dostatek vláhy aby nevyschnul, ale také poroste pomaleji, protože se voda stahuje dolů. 12. září navečer je vhodný termín pro založení trávníku. Luna nabíhá do sextilu se Sluncem a to je v trigonu s konjunkcí planet v kozorohu Jupiter, Pluto a Saturn. Díky těmto energiím by trávník měl být vitální a dobře zakořenit. V tyto dny se může přijít bouřka či přeháňka.

13. - 15. září

13. září v 17:32 hodin vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny
za ubývající Luny jsou příznivé pro sběr dozrálých plodů ovocných stromů na uskladnění, jejich konzervování a sušení. Rovněž je vhodný čas pro sběr hroznů a jejich zpracování. Můžeme ošetřit růže, odstranit odkvetlá květenství a zkrátit výhony. Dále je čas výsadby kontejnerovaných růží, angreštů, rybízu nebo ovocných stromků. Pro tyto práce je ideální termín 14. a 15. září, kdy je Luna nejprve v sextilu s Merkurem, následně v trigonu s Marsem a Slunce je v trigonu Plutem. Zasazené rostliny tak budou vitální, živiny z vody se dostanou do vrcholových částí rostlin a bude podpořena regenerace kořenového systému. Zemské energie v kozorohu, aspektované Sluncem, podpoří dlouhověkost zasazených stromků.


SRPEN 2020


1. - 2. srpna

Dorůstající Luna v tyto dny prochází zemským znamením kozoroha. Hned zrána 1. je v trigonu s Uranem ve znamení býka a postupně během dne a noci bude přecházet nad Jupiterem, Plutem a Saturnem, což podpoří silné zemské energie. Současně však tvoří kvadraturu na Mars v beranu a může se tak blokovat proudění energie nahoru do rostlin. Proto by bylo vhodné okopat záhony, aby se rostliny mohly lépe nadechnout. Záhony na příliš slunných stanovištích by bylo potřeba zaclonit, aby příliš nevyschly. Konstelace příliš nepřejí výsevům a sázení.

TIP!

Jako ochranu před tvorbou plísní na rajčatech, dýních nebo okurkách můžeme používat přírodní postřiky:
- heřmánkový výluh
- mléko
- sirný roztok
- roztok z česnekové šťávy (obsahuje síru)
- výluh z pažitky


2. - 5. srpna

Druhého srpna večer vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vodnáře
3. srpna navečer nastane Úplněk. Tento den je vhodné nechat zahradu v klidu.
Napjaté konstelace mohou v noci přinést náhlou bouřku s poryvy větru, aby se vyrovnaly teploty (i my se můžeme cítit jako na houpačce díky změnám tlaku). Po úplňku může dojít ke změně počasí. 4. Srpna už bude Luna v příznivém aspektu s Marsem. Slunce bude také pomalu nabíhat do trigonu s Marsem. Zdá se, že se energie opět rozproudí, i když bouřky můžou pořád zlobit. S ubývající Lunou se začne voda pomalu stahovat dolů a tak je tento den příznivý pro sběr a sušení bylinek nebo ošetřování květin na zahradě. Vylamujeme odkvetlá květenství. Pokud máme na zahradě kvetoucí louku a chceme korigovat neplánovaný výsev květin po zahradě, odstraníme květy před tím, než dozrají a vysemení se.

TIP!

Každý rok zaseji třeba třikrát během léta kopr. Když vyroste do výšky tak 20cm a ještě nevyhání do květu, sestřihnu ho cca 10 cm nad zemí aby znova dorostl. Co nespotřebuji, nacpu do sáčku nebo do dózy a uskladním v mrazáku. Mám ho tak kdykoliv po ruce. Ještě zmrazený nakrájím do pokrmu a chutná opravdu jako „čerstvý“.


5. - 7. srpna

5. srpna ráno vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Je v příznivém trigonu s Venuší a tak by mohl být hezký den. Listové dny jsou příznivé pro péči o trávník a rostliny, pěstované pro listy. Ráno, když je ještě dostatek vlhkosti, klidíme salát nebo listy špenátu. Rovněž je vhodný čas na provzdušnění a vyčistění jezírka, posekání trávníku nebo zastřižení živého plotu z habru. Za ubývající Luny doroste pomaleji.

TIP!

Špenát vysévám třeba dvakrát za léto a pak ještě na podzim, aby byl čerstvý na jaro. V létě ostřihám listy, aby zůstal střed, ze kterého vyrostou mladé lupeny. Mám třeba třikrát za sebou vždy čerstvou úrodu. Ten co nestíhám spotřebovat uskladním v mrazáku nacpaný v sáčku nebo do dózy.


7. - 10. srpna

7. srpna odpoledne vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny za ubývající Luny jsou příznivé pro sklizeň plodů, jejich sušení nebo zavařování. Voda se stahuje dolů a zavařeniny nebudou kvasit. Příznivé konstelace jsou 8. srpna ráno, kdy Luna je v trigonu s Merkurem a nabíhá do trigonu se Sluncem. Plody mají dostatek vody, jsou šťavnaté a sladké.
Také je vhodný čas prosvětlit koruny třešní, višní, broskvoní a slivoní. Sestřihneme odplozený maliník nad zemí a necháme jenom několik mladých výhonů. Zrovna tak nezapomene růžím odstřihnout odkvetlá květenství. Rajčatům vylamujeme výhony v paždí a můžeme seříznout růstový vrchol, aby stihly dozrát. Slabé větve s ovocem podepřeme, aby se nezlomily. Sklízíme rajčataokurky a cukety.

10. - 12. srpna

10. srpna ve čtyři hodiny ráno vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka. 10.srpna je Luna v příznivém aspektu s Venuší a tak rostliny využijí cukry, rozpuštěné ve vodě k růstu při fotosyntéze. 12.srpna je Luna v příznivém aspektu s Plutem a Saturnem, což podpoří tvorbu kořenového systému a regeneraci rostlin. Slunce nabíhá do trigonu s Marsem a tak budou mít rostliny dobrou vitalitu. Živiny se dostanou do všech částí rostlin. 10. a zvláště 12. srpna je vhodný den pro výsev mrkve, kedluben nebo ředkviček pro podzimní sklizeň. Je vhodný termín i pro sběr raných brambor, ředkve, ředkviček nebo kedluben. V tyto dny půda dobře přijímá vodu a tak dostatečně zalijeme.

12. - 15. srpna

12. srpna navečer vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců.
Květové dny
za ubývající Luny jsou příznivé pro sběr a sušení bylinek, sušení sena, přistřihování výhonů popínavých rostlin. Slunce ve lvu nabíhá do přesného trigonu s Marsem a tak vzdušné a ohnivé energie podpoří sušení. 14. srpna ráno je Luna v kvadratuře s Neptunem, což by mohlo během dopoledne přinést přeháňku. Je potřeba sledovat počasí a seno když tak včas dát do kopek. Mohla by se objevit i bouřka.

TIP!

14. srpna odpoledne (pokud nebude přeháňka) je vhodný termín pro stáčení medu nebo pro práci se včelkami. Voda je skoro na minimu a Med nebude mít takovou vlhkost. Včelky by měly létat ven a nebudou agresivní.

15. - 17. srpna

15. srpna brzy ráno vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka. Listové dny jsou příznivé pro práci s rostlinami, pěstovanými pro listy nebo o květiny okrasné listem, či o péči o trávník. 15. srpna odpoledne je příznivý termín pro přesazování květin okrasných listem, nebo výsadba keřů. Luna bude přecházet přes Venuši. Bude tak podpořen roznos živin do listů a tvorba cukrů při fotosyntéze. Slunce a Merkur ve lvu je v trigonu s Marsem v beranu. Rostliny tak budou mít dostatek výživy a energie pro růst. Rovněž je vhodná doba pro posekání trávníku nebo střihání živého plotu. Je vhodný termín i pro založení trávníku. V dalších dnech bude Luna postupně v opozici s Jupiterem, Plutem a Saturnem. Zvláště 17. srpna po ránu může přijít bouřka, protože Luna bude v kvadratuře s Marsem a v opozici s Plutem.

17. - 19. srpna

ubývající Luna vstoupí kolem 8.hodiny ranní do ohnivého znamení lva. Luna, Slunce, Merkur a Mars jsou v ohnivých znameních a tak budou mít rostliny i zrní dostatek sluníčka pro uzrání. Plodové dny jsou příznivé pro sklizeň plodů a ošetření rostlin, pěstovaných pro plody. Voda se stahuje dolů a tak sklizené plody vydrží déle čerstvé, zavařeniny nezkvasí, sušené plody neplesnivý. Je vhodný čas pro zpracování rajčat, okurek, borůvek, ostružin atd. Rovněž můžeme vylámat výhony rajčat, ošetřit odplozené jahodníky, otrhat odkvetlé růže. Také je čas pro sklizeň obilí nebo semínek letniček. Vhodný termín je 17. večer nebo 18., kdy Luna nabíhá ke Slunci a tvoří trigon s Marsem.
19.srpna ve 3:41 nastane NOV a tento den dopřejme půdě klid.


19. - 21. srpna

19. srpna po 11. hodině vstoupí Luna do zemského znamení panny. Kořenové dny jsou příznivé pro práci se zemí, sklizeň nebo výsev mrkve, ředkviček, kedluben, pěstovaných pro podzemní části rostliny. Jelikož jsou poměrně silné ohnivé energie, je ještě vhodný termín pro výsadbu sazenic jahod. 20. srpna jsou příznivé konstelace pro tyto práce. Luna je v harmonickém spojení s Venuší a Jupiterem. Slunce je pořád v slabším trigonu s Marsem . Zasazené nebo zaseté rostliny tak budou mít dostatek živin, energie. Plody budou sladké a velké. Luna bude postupně v aspektu i s Plutem a Saturnem, což podpoří regeneraci zasazených rostlin a jejich kořenový systém.

TIP!


21. srpna brzo ráno je vhodný termín pro řízkování pelargonií, fuchsií, letní šeřík. Luna je v příznivém aspektu s Plutem, což podpoří tvorbu látek, vhodných k rozmnožování a regeneraci.

21.- 23. srpna

21. srpna kolem poledne vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. V květových dnech jsou zavodněny části rostlin v oblasti květenství, což je příznivé pro práci s květinami, popínavými rostlinami nebo bylinkami. Můžeme přepichovat dvouletky, nebo vysazovat okrasné kontejnerované květiny.
21. srpna hned po poledni je vhodný termín pro výsadbu nebo přesazení květin, okrasných květem. Luna je v příznivém aspektu se Saturnem v kozorohu, což podpoří tvorbu kořenového systému. Slunce je ještě ve spojení s Marsem, což dodá rostlinám energii a sílu pro jejich růst.
22. nebo 23. dopoledne
může přijít bouřka, protože je Luna v kvadratuře se Saturnem a v opozici s Marsem. V těchto dnech Mars zpomaluje (než přejde do retrográdního pohybu) a je dlouhodobě v kvadratuře se Saturnem. Je proto potřeba dávat pozor na požáry a nerozdělávat zbytečně oheň.


TIP!

21. srpna kolem poledne je vhodný termín pro práci s včeličkami. Trigon mezi Lunou a Saturnem by je mohl zklidňovat.

23. - 25. srpna

23.srpna po obědě vstoupí Luna do vodního znamení štíra. Listové dny jsou příznivé pro přeházení kompostu, posekání či založení trávníku, pletí, sklizeň listové zeleniny nebo zasetí polníčku, špenátu či salátu. Konstelace jsou celkem příznivé. 23. odpoledne bude Luna v aspektu se Sluncem a následně druhý den naběhne do aspektu s Venuší a Jupiterem. Pokud zasejeme v tyto dny semínka, rostlinky budou mít dostatek energie a živin k růstu. K založení trávníku je vhodný termín 24. srpna navečer, protože Luna bude postupně aspektovat Pluto a Saturn, což podpoří zakořenění a zregenerování rostlin.

25. - 27. srpna

Dorůstající Luna vstoupí 25. srpna odpoledne do ohnivého znamení střelce.
Plodové dny
podpoří zavodnění v oblasti plodů a tak sklizené ovoce, okurky, cukety, rajčata budou zvlášť šťavnaté a vydrží déle čerstvé. V tyto dny můžeme vysadit sazenice jahod. Vhodný termín je 27. odpoledne, kdy Luna nabíhá do trigonu se Sluncem a je rovněž v trigonu s Marsem. Sazenice nebo semena zasazená tento den budou vitální, s dostatkem energie k růstu a plody narostou pěkně velké. Merkur v panně trigonu s Jupiterem v kozorohu podpoří tvorbu kořenového systému.

27. - 30. srpna

Dorůstající Luna vstoupí 27. večer do zemského znamení kozoroha.
Kořenové dny
přejí práci se zemí a jsou vhodné pro sklizeň, výsev nebo výsadbu rostlin, které plodí pod zemí. Ideální termín je 28. srpna hned po ránu, kdy je Luna v trigonu se Sluncem. Jejich energie dodají rostlinám dostatek vláhy i energii k růstu. Merkur v panně v trigonu s Jupiterem v kozorohu podpoří tvorbu kořenů. Můžeme tedy ještě zaset pro podzimní sklizeň ředkvičky, kedlubny nebo mrkev a cibuli, které budou na záhonech přezimovat. V tomto případě bychom mohli využít termín 29. navečer, kdy je Luna v trigonu s Merkurem a přechází přes Jupiter a Pluto v kozorohu. a podpoří roznos živin ke kořenům. Rovněž můžeme sklízet kořenovou zeleninu pro krátkodobou spotřebu. Sklízíme navečer, kdy se voda s minerály stahuje ke kořenům.

30. - 1. září

30.srpna po 3. hodině ranní vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vodnáře. Květové dny za dorůstající Luna jsou příznivé pro výsev nebo výsadbu květin. Rovněž můžeme přepichovat sazenice dvouletek. Vhodnější termín je až 1. září po ránu, kdy je Luna v příznivém aspektu s Marsem, jejichž spojení vyžene živiny nahoru do oblasti květenství. Merkur v trigonu s Plutem podpoří dobré zakořenění a zregenerování rostlinek. Tento den by bylo možné ještě řízkovat pelargonie nebo fuchsie.ČERVENEC  

2020

1. - 2. července

Dorůstající Luna ještě prochází vodním znamením štíra. Pokud máme v plánu dělit nebo přesazovat rostliny v jezírku či akváriu, vysadit sazeničky salátu nebo zaset špenát, je ideální čas 1. července navečer. Luna je v harmonickém spojení s Jupiterem a Plutem v kozorohu a nabíhá do aspektu s Marsem. Rostliny by měly dostatek energie k zakořenění, dobře se zregenerují a vyženou živiny do horní části rostliny. Rovněž energie Slunce a Merkura v raku podpoří tvorbu listů.


TIP:

Tyto dny jsou vhodné pro postřik proti mšicím. Do cesty slimákům můžeme nasypat drcené skořápky nebo dřevěný popel. Je vhodný čas i pro naložení kopřiv do vody. Tento zákvas použijeme koncem měsíce na polévání kompostu pro jeho rychlejší vyzrání.


2. - 4. července

Dorůstající Luna vstoupí 2. ráno do ohnivého znamení střelce, kde bude procházet až do 4. července. Plodové dny, kdy voda stoupá, jsou ideální pro sběr ovoce a drobných plodů. Pokud je sebereme hned 2. po ránu, kdy je Luna v příznivém aspektu s Marsem, budou pěkně šťavnaté a vydrží delší dobu čerstvé. V tyto dny pečujeme i o rajčata, vylamujeme výhony v paždí listů. 3. nebo 4. července by mohlo trochu sprchnout, protože Luna bude v kvadratuře s Neptunem. Rostliny, zasazené tento den by mohly být náchylné k plísňovým nebo bakteriálním chorobám.


TIP:

pokud pěstujeme rajčata ve skleníku, je vhodné občas zatřást s květenstvím, aby pyl vypadl na bliznu a došlo k opylení. Ideální čas je 2. července brzo ráno, kdy je Luna v harmonickém spojení s Marsem a Slunce v raku s Merkurem.


4. - 6. července

4. července ráno vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení kozoroha. Konstelace příliš nesvědčí sázení nebo setí a pokud nebude bouřka, mohl by tento den být příhodný pro vytrhání plevelů a okopání záhonů.
Následující den, 5. července po ránu nastane úplněk. Tento den necháme zahradu v klidu.

6. července bude Luna přecházet přes planety v kozorohu Jupiter, Pluto a Saturn. Voda je nahoře a země ji bude pomalu přijímat. Pokud pohnojíme, bude se hnojivo dostávat pomalu ke kořenům. Je potřeba ale nejprve kouknout, jestli nehlásí bouřku. Tento den dopoledne bychom mohli zaset ředkvičky, pozdní mrkev nebo cibuli sečku, která bude výborným zdrojem vitamínů po celou zimu. Planety v kozorohu podpoří tvorbu kořenů. Díky retrográdnímu Merkuru může trvat trochu déle, než semínka vzejdou.

 

6. - 8. července

6. července odpoledne vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení vodnáře, kterým bude procházet do 8.července. V květových dnech je zavodněná horní část rostliny a tak je ideální v tyto dny přesazovat květiny, sbírat bylinky na sušení, zastřihnout bujné výhony u vistárie, vyštipovat odkvetlá květenství petúnií, muškátů a dalších květin. Voda klesá dolu a tak země přijme zálivku.


TIP:

6. července k večeru by byl vhodný čas pro stáčení medu, mohlo by být pěkně, trochu větrno. Včelky by mohly vylétávat ven a nebudou tak agresivní. Voda klesá dolu a Luna v předchozích dnech přešla přes znamení kozoroha a přes Saturn. V kozorohu a ve spojení Luny se Saturnem je menší vlhkost, tak by měl med obsahovat méně vody a díky tomu by neměl kvasit.


TIP:

pokud petúnie, lobelky nebo hledík příliš rychle odkvetou, můžeme je zastřihnout na výšku cca 10cm, brzy obrazí a znovu vykvetou. Příznivý termín je 6. k večeru, kdy Luna nabíhá do trigonu s Venuší a do sextilu s Marsem. Díky Venuši bude podpořena tvorba cukru při fotosyntéze a nové květy budou mít krásné barvy. Mars vyžene nahoru živiny a zmlazené rostliny budou pěkně růst.


8. - 11. července

8. července večer vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Listové dny jsou příznivé pro sečení trávníku, vyčištění jezírka, sběr listů salátu nebo špenátu. Pokud posečete trávník 10. července, díky harmonickému spojení Luny se Sluncem krásně zregeneruje a doroste pomaleji. Tyto dny by mohla být trochu větší vlhkost, protože Luna bude přecházet přes Neptun a bude v harmonickém spojení se Sluncem v raku a Jupiterem s Plutem v kozorohu. Kvadratura mezi Merkurem a Marsem zatím odeznívá, tak by se mohlo tento den počasí uklidnit. Je potřeba pořádně větrat skleník.


11. - 13. července

11. července ráno vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny za ubývající Luny jsou příznivé pro sklizeň plodů a jejich zavařování nebo sušení. Voda klesá dolů a zavařeniny nebudou plesnivět nebo kvasit. 11. července Luna zvýrazní kvadraturu Marse s Merkurem. Může být větrno nebo bouřka. Proto je vhodnější počkat s prací na zahradě na 12. července dopoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu s Venuší a počasí by se mohlo uklidnit. Kromě sklizně je vhodné také vylamovat výhony rajčat, vyvazovat je k tyčce, odstranit odkvetlá květenství růží, zkrátit výhony popínavých růží.


13. - 16. červenec

Ubývající Luna vstoupí 13. července večer do zemského znamení býka, kde bude procházet až do 16. července. V tyto dny převládá zemská a vodní energie. Trochu ohně a akce dodává Mars v beranu a přílišný klid zlehčuje Venuše v blížencích, které jsou vzájemně provázány sextilem. V tyto dny bychom mohli sbírat rané brambory, okopávat zeleninu nebo stříhat živý habrový plot. Voda je stažená dolů, tak výhony dorostou pomaleji a neuschnou. Vhodná je vydatná zálivka, země ji ráda přijme. Příznivý termín je 16. července odpoledne, kdy Luna příznivě aspektuje Slunce a Jupiter s Plutem.


TIP:

Tyto dny jsou vhodné pro sklizeň cibule a česneku. Jestli je vhodný čas, poznáme podle toho, že polovina natě na záhoně zežloutla a polehává. U česneku se narovná zkroucené květenství. Vyjmuté cibule necháme na záhoně proschnout a zatáhnout. U česneku, který není úplně vyschlý, se dá předejít plesnivění stroužků tak, že uchopíme nať a jemně s ní zakroužíme. Umožníme tak přístup vzduchu dovnitř a proschnutí.


16. - 18. července

16. července ráno vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců, kde bude procházet do 18. července. Květové dny jsou vhodné pro sběr bylinek, zastřihávání popínavých rostlin na pergole, sběr fazolí. Rovněž je vhodné počasí pro nátěr dřevěných konstrukcí na zahradě. Zvláště příhodný je termín 17. července dopoledne, kdy Luna přechází přes Venuši v blížencích a jsou harmonicky spojeny s Marsem. Tato vzdušná a ohnivá energie pomůže lepší vyschnutí jak bylinkám tak nátěrům.


Tip:

bylinky sbíráme nejlépe kolem 11. hodiny dopoledne, kdy už oschla ranní rosa a slunce vytáhlo vonné silice. Svazečky zavěsíme na vzdušné místo ve stínu, kde jsou chráněny před deštěm a rosou.


18. - 20. července

18. července navečer vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka, kde bude procházet do 20. července, kdy nastane Nov.

Listové dny jsou vhodné pro sekání trávníku, sběr listové zeleniny nebo protrhání leknínů v jezírku, pokud se příliš rozrostly. Zeleninu sbíráme po ránu, dokud má ještě ranní vláhu a listy jsou pěkně křupavé. Pokud chceme sekat trávník, příhodnější je termín 18. července večer.

20. července za Novu necháme zahradu v klidu.


20. - 23. července

20. července hodinu před půlnocí vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva a bude zde procházet až do 23. července. Plodové dny těsně po novu jsou vhodné ke sběru ovoce, drobných plodů, ale i pro sekání obilí. Díky Luně jsou víc zavodněny plody nebo zrna. Proto jsou šťavnatější a obsahují víc živin, vitamínů a minerálů. V těchto dnech také můžeme zasadit sazenice jahod.

Příznivý den pro výsadbu nebo sklizeň je 22. července brzo ráno, kdy je Luna v příznivém aspektu s Venuší a doznívá ještě trigon s Marsem.


23. - 25. července

Asi dvě hodny po půlnoci vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny, kterým bude procházet až do 25. července. V kořenových dnech, kdy voda stoupá nahoru okopeme záhony, aby se neutvořil škraloup a prasklinami se nevypařila voda. Můžeme vyset pozdní mrkev, ředkvičky, cibuli sečku. Vhodný termín je 24. navečer, kdy je Luna v trigonu se Saturnem, Plutem a Jupiterem v kozorohu a následně bude v sextilu se Sluncem. Rostliny vzešlé ze semínek mají podpořenou tvorbu kořenů, budou vitální s dobrou regenerací a kořeny narostou dostatečně velké s velkým množstvím minerálů.


25. - 27. července

25. července brzy ráno vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah, kterým bude procházet až do 27. července. Květové dny jsou příznivé pro ošetřování květin, výsev dvouletek (macešky, karafiát, sedmikrásky, zvonečky atd.) a také můžeme znovu vyset kopr. Pro výsev je ideální termín hned 25. po ránu, kdy je Luna v sextilu se Sluncem a v trigonu s Jupiterem, Plutem a Saturnem. Rostlinky by měly být vitální se silným kořenovým systémem.


TIP:

25. července po ránu je příznivý den pro práci se včeličkami. Luna vyjde nad obzor asi dvě hodiny po Slunci, vytáhne oblohu nahoru a mohlo by se vyjasnit. Následující dny by mohly být trochu jako na houpačce.


27. - 29. července

27. července vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení štíra, kterým bude procházet až do 29. července. Listové dny ve štíru jsou vhodné pro prolití kompostu kopřivovým zákvasem, který si připravíme tak dva až tři týdny předem. Stoupající energie pomůže urychlit zrání kompostu. Tyto dny jsou vhodné i pro čištění cestiček nebo jezírka. Pokud budeme sekat trávník, je lepší nechat výšku tak 4 cm, aby se lépe zregeneroval. Vhodnější termín je 28. července odpoledne, kdy je Luna v harmonickém spojení s Jupiterem, Plutem a Saturnem v kozorohu, Neptunem v rybách a Merkurem v raku. Je tak podpořena vlhkost, ale i zemské energie.


29. – 31. července

29. července vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce, kterým bude procházet až do 31. července. Plodové dny jsou ideální pro péči o rostliny, pěstované pro plody, protože Luna podporuje jejich větší zavodnění a plody jsou šťavnaté s větším množstvím vitamínů. 29. července nabíhá Luna do trigonu se Sluncem a následně i s Marsem. Tento den je proto vhodný pro sběr ovoce, paprik, rajčat, cuket. Plody vydrží dlouho čerstvé. Po ránu řežeme do vázy i růže, které neuvadnou tak rychle. Také vylamujeme výhony rajčatům, pročistíme porost paprik.


TIP:

Jako prevenci proti plísni aplikujeme rozprašovačem postřik z nálevu přesličky (dá se v zahrádkáři koupit sušená ) na listy rajčat, paprik, okurek nebo cuket. Pletivo listů přijme křemík z přesličky a budou odolnější proti plísním.


ČERVEN  

2020

1. a 2. června

V tyto dny dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vah. Květové dny jsou příznivé pro péči o rostliny, pěstované pro vrcholové části rostliny - květy. Je možné sázet květiny, bylinky, brokolici, vyset hrášek, fazole nebo kopr. Slunce s Venuší se nachází rovněž ve vzdušném znamení blíženců a tento den tvoří Slunce s Lunou trigon. Jejich energie tedy volně proudí a tak rostliny, které v tento den sázíme nebo sejeme, budou mít dostatek vlhkosti i vitality k růstu. Venuše podpořená energií Slunce přispěje k tvorbě cukru při fotosyntéze a tak bylinky budou mít dostatek vonných silic a květiny zářivé barvy. V tyto dny (zvláště 2.) mohou být přeháňky nebo bouřky, jelikož Mars v rybách je v kvadratuře se Sluncem a následně bude Luna v kvadratuře s Jupiterem a Plutem.

2. - 4. června

2. června v podvečer vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení štíra. Listové dny jsou příznivé pro ošetřování rostlin, pěstované pro listy. Je možné sázet salát, špenát. Voda stoupá nahoru a pokud budete chtít zakládat trávník, poměrně rychle doroste a díky vlhkosti i zhoustne. Rovněž je vhodný termín i pro sázení vodních rostlin. Příznivý den je 3. června odpoledne, kdy by rostliny měly mít dostatek vlhkosti a také energie se díky spojení Luny s Marsem a Merkurem dostane rychle do listů. Tyto dny jsou vhodné i pro postřik listů proti škůdcům.

TIP !

Listy špenátu nebo salátu sklizené po ránu budou krásně křupavé, protože mají dostatek vlhkosti.

4. - 6. června

4.června navečer vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce. 5. června večer nastane úplněk a je lepší nechat zahradu v klidu. Slunce s Venuší v blížencích v opozici s Lunou a v kvadratuře s Marsem a Neptunem v rybách mohou přinést přeháňky nebo někde i déšť a vítr. Pokud nebude 6. příliš pršet, je vhodné pohnojit rostliny, protože se budou živiny pomalu vsakovat do země. Ideální je třeba výluh z kopřiv, ředěný 1:10.

TIP !

Pokud chceme hnojit rostliny postřikem na listy, přijmou lépe živiny, když jsou vlhké. Tak je lepší je nejprve postříkat vodou a potom teprve pohnojit.

6. - 8. června

Ubývající Luna vstoupí 6. června večer do zemského znamení kozoroha. Je to vhodný čas pro práci se zemí, okopávání, jednocení mrkve nebo petržele. Zrovna tak můžeme zaset ředkvičky, pozdní mrkev. Vhodný termín je 8. po ránu, když je Luna ještě v příznivém aspektu s Marsem. V tyto dny může být spíše chladněji, protože Luna bude přecházet přes Pluto, Jupiter a Saturn v kozorohu. Až do poloviny června mohou ještě přetrvávat občasné přeháňky dokud se Mars neuvolní z aspektu s Neptunem.

9. - 11. června

Ubývající Luna v tyto dny prochází vzdušným znamením vodnáře. Květové dny mohou přinést trochu víc vzduchu, větříku a možná i sluníčka, střídaného přeháňkami. Je vhodná doba pro ošetřování květin nebo sbírání bylinek k sušení. Voda je stažená dolů a tak jsou v bylinkách koncentrované silice.    9. června bude Luna v příznivé aspektu s Venuší a květiny nám budou dělat obzvláštní radost. Následující den bude Luna v příznivém aspektu se Sluncem a pokud bude hezky, je dopoledne, okolo 11. hodiny ideální čas na sběr bylinek. Rosa už je oschlá a sluneční paprsky vytáhnou vonné silice. Pokud nebudou hlášeny přeháňky, je příznivá doba pro sečení a sušení sena.

TIP!


Pokud počasí dovolí, jsou příznivé konstelace pro práci se včelkami. Zvláště 10. nejsou agresivní energie a včelky by mohly vylétat ven (pokud nebude pršet).
Rovněž je příznivá doba pro stáčení medu, protože voda klesá dolu a med bude mít méně vody a nebude kvasit.

11. - 13. června

11. června dopoledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. Zpočátku bude v kvadratuře s Venuší a 13. v noci bude přecházet přes konjunkci Mars a Neptun. Tyto planety v rybách mohou přinést spíše déšť, což energie Luny ještě oživí. Je to období, kdy je potřeba spíše větrat ve skleníku, aby se nemnožili plísně a bakteriální infekce. Zrovna tak je potřeba otrhat oschlé listy okurek, dýní a vylámat výhonky rajčat aby se vegetace provzdušnila a energie mohla volně proudit. 13. v podvečer se Luna uvolní z aspektu s Marsem a Neptunem a bude v sextilu s Plutem. Je proto vhodná doba pro sekání trávníku nebo protrhání rostlin v jezírku, protože energie Pluta pomůže rostlinám rychle zregenerovat.


13. - 16. červen

13. června večer vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny jsou vhodné pro sběr jahod, rybízu, angreštu a jiných plodů. Hned 14. ráno bude Luna v příznivém aspektu s Venuší a rostliny tak využijí živiny při fotosyntéze k tvorbě cukru. Jahůdky by mohly být pěkně sladké. Tyto dny můžeme také využít i pro odstranění odkvetlých květů růží nebo rododendronů. Zrovna tak můžeme vylamování „vlky“ jabloní a výhony rajčat.

TIP!

Voda klesá dolů a díky tomu je ideální čas pro zavařování, protože díky menší vlhkosti nebudou zavařeniny plesnivět a kvasit.

16. - 18. června

16. června okolo půl jedenácté dopoledne vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka. Voda je stažená dolů ke kořenům. Kořenové dny jsou příznivé pro práci se zemí, okopávání, sázení kedluben, nebo rozsazení mrkve a jiné kořenové zeleniny. Je vhodná doba i pro přikopčení brambor. 17. i 18. jsou krásné konstelace pro tyto práce. Luna bude postupně v aspektovat Merkur a následný den Pluto, Jupiter a Saturn. Budou aktivovány zemské energie a rostliny budou mít podpořený kořenový systém, ale i dobrý roznos živin. Pokud 17. navečer ostříháme živý plot, nezaschne a díky energii Pluta dobře zregeneruje.

18. - 21. června

18. června večer vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny za ubývající Luny jsou vhodné pro sběr bylinek ošetřování květin, popínavých rostlin fazolů, hrachu, větrání skleníku nebo natírání zahradního nábytku. Slunce je ještě ve znamení Blíženců a tak je vzdušná energie silně podpořena. Voda je stažena dolů, tak je příznivé období pro zkrácení bujných výhonků popínavých rostlin nebo vyštipování odkvetlých květenství. Zvláště příznivý termín je 19. června dopoledne, kdy Luna přechází přes Venuši. 20. června by mohla být občasná přeháňka, protože Luna bude v kvadratuře s Neptunem a následně s Marsem v rybách.

Pokud by se měla sekat tráva na seno, asi by byl nejlepší termín 18. v podvečer, aby se stihlo seno dosušit až bude Luna v blížencích. Naši předkové každý den hrabali seno a dávali na kupky, aby se přes noc zapařilo a druhý den se vlhkost přes den vysušila. Tento postup opakovali alespoň dvakrát. Dostali tak kvalitní sušené krmivo pro zvířata s dostatkem živin, vitamínů a minerálů.


TIP!

19. května ji ideální čas pro stáčení medu. Včelky by mohly vylétat ven a nebudou agresivní. Rovněž voda je stažená dolů a med nebude kvasit.

21. - 23. června

Slunce vstoupí do znamení raka 20. června ve 23:44 a nastane letní slunovrat. 21. června vstoupí také Luna do vodního znamení raka, na 0,21 stupni se sejde se Sluncem a v 8:41 nastane NOV. Jelikož se nachází jen jeden stupeň od vzestupného uzlu bude současně i zatmění slunce. Viditelní bude hlavně v Indii. Tento den nejsou energie vhodné pro práci na zahradě.

22.června bude dorůstající Luna přecházet přes Merkur a budou v harmonickém spojení s Neptunem a následně s Marsem. Je vhodný čas posekat trávník, který rychle doroste a nezaschne. Zrovna tak je ideální čas sklízet salát nebo špenát.


23. - 25. června

23. června ve dvě hodiny odpoledne vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Plodové dny jsou příznivé pro sklizeň plodů a péči o rostliny, pěstované pro plody. 23. navečer bude Luna nabíhat do příznivého aspektu s Venuší a 25. navečer bude Luna nabíhat do příznivého aspektu se Sluncem. Tyto dny jsou vhodné pro sběr angreštu, rybízu, jahod, okurek ve skleníku. Rajčatům vylamujeme výhony, papriky podepřeme, aby se neohýbaly pod tíhou plodů a vyvážeme okurky. Pokud mají mladé stromky příliš mnoho plodů, je lepší některé otrhat, aby se stromky nevysílily.

Tip!

O Svatojánské noci z 23. na 24. června se podle obyčejů sbíraly svatojánské bylinky, které měly díky nejsilnějšímu svitu slunce největší léčivou moc. Svatojánské bylinky byly třezalka tečkovaná, pelyněk černobýl, komořice lékařská, rozchodník prudký, kopretina bílá, chrpa polní, hvozdík, sporýš lékařský, blín.

25. - 27. června

25. června před sedmou hodinou večer vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny. Kořenové dny jsou vhodné pro práci se zemí, okopávání kořenové zeleniny, brambor, kedluben, cibule. 25. v podvečer Luna nabíhá do aspektu se Sluncem a je to ideální čas pro vysazení letních kedluben, celeru, pórku nebo výsev ředkviček nebo mrkve. Rostlinky budou mít dobrou vitalitu a roznos živin. Tento den je v trigonu i Mars se Saturnem a tak bude podpořen kořenový systém a vláha se díky energii Marsu dostane až do listů. Další příznivý termín je i 27. navečer, kdy je Luna v příznivém spojení s Plutem, Jupiterem a Saturnem. Podpořen bude hlavně kořenový systém. Rostliny by měly být odolné, s dobrou regenerační schopností. Bulvy by měly obsahovat dostatek minerálů. Rovněž je příznivý termín i pro vysazení kontejnerovaných keřů nebo stromků.


TIP!

Je příhodná doba pro přeházení kompostu. Aby kompost rychleji dozrál, je ideální prolévat ho výluhem z kopřiv.

27. - 29. června

27. června večer vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení vah. Květové dny jsou vhodné pro péči o květiny a bylinky. Voda stoupá nahoru a je tak spíše vhodná výsadba nebo výsev květin. Zvláště 28. dopoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu s Venuší v blížencích bude podpořena vzdušná energie. Míza se tak dostane až do vrcholových částí rostlin, kde se živiny při fotosyntéze přemění na cukry. Květy budou mít zářivé barvy a bylinky dostatek vonných silic. Tento den je v příznivém aspektu i Mars se Saturnem. Zasazené rostlinky dobře přijmou kořeny vodu a energie Marsu ji vyžene nahoru.

30. června

Po půlnoci vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení štíra. Listové dny jsou příznivé pro zakládání trávníku, sečení trávníku, péči o jezírko nebo ochranný postřik před škůdci. Tento den bude Luna v trigonu se Sluncem a Merkurem. zasazený trávník se dobře zregeneruje a bude pěkně hustý.


KVĚTEN  

2020

 

1. května

Tento den dorůstající Luna prochází ohnivým znamením lva. Plodové dny jsou příznivé pro péči o rostliny, pěstované pro plody, tak je ideální čas pro výsadbu sazenic rajčat, paprik, okurek do skleníku. Pokud bychom chtěli vysadit sazenice cuket nebo dýní ven, je nutné dbát na ochranu před chladem. Vhodnější je sázet po ránu, kdy se Luna již uvolnila z kvadratury se Sluncem a je v příznivém aspektu s Venuší, která aspektuje Mars trigonem. Rostliny tak budou mít dostatek vláhy a dobrý roznos živin. Plody budou šťavnaté a sladké.

2. a 3. května

Dorůstající Luna prochází v tyto dny zemským znamením panny. Tyto dny jsou příznivé pro práci se zemí, výsev kořenové zeleniny, ředkviček a sázení světelného kořene, kedluben nebo brambor. Ideální den pro výsadbu nebo výsev je 2. května navečer, kdy Luna nabíhá do trigonu s Merkurem a Sluncem v býku. Rostliny by měly mít dobrý roznos živin, vitalitu. Hodně zemské energie podpoří tvorbu kořenů, jejich zdravý vývoj a dostatek minerálů.

4. a 5. května

Dorůstající Luna vstoupí 4. po ránu do vzdušného znamení vah. Květové dny jsou vhodné pro péči, výsadbu a výsev květin, kopru, hrášku, fazolí, květáku, brokolice a bylinek. 4. května dopoledne bude Luna postupně příznivě aspektovat Pluto, Jupiter a Saturn. Rostliny zasazené tento den, budou díky tomu mít podpořenu tvorbu kořenového systému a regeneraci. Příznivá energie Marsu a Venuše vyžene energii nahoru, aby zásobovala živinami mladé rostlinky. Slunce s Merkurem v býku dají rostlinám velkou životaschopnost a podpoří jejich růst. 5. května navečer vytvoří Luna s Marsem a Venuší velký vzdušný trigon. Harmonické vzdušné energie jsou ideální pro výsev bylinek, které by měly mít dostatek vonných léčivých silic. Večer je potřeba sledovat počasí, jestli nebude v noci chladněji a případně zakrýt mladé rostlinky netkanou textilií.

6. a 7. května

V tyto dny Luna prochází vodním znamením Štíra. 6. května je vhodný pro založení kompostu, vypletí cestiček nebo ošetření jezírka. 7. května kolem poledne nastane ÚPLNĚK. Tento den je lepší nechat zahradu v klidu. Je možné přihnojit rostliny, protože voda je nahoře a hnojivo se bude postupně dostávat ke kořenům až půjde s ubývajícím měsícem voda dolů.


TIP:

Nastřihané kopřivy, které nasteleme mezi řádky, poslouží jako výborný mulč, který udrží zeminu déle vlhkou, časem se rozpadne a poslouží jako hnojivo i potrava žížalám.

8. - 10. května

Ubývající Luna v tyto dny prochází ohnivým znamením střelce. Plodové dny, kdy je voda ještě po úplňku nahoře jsou vhodné pro výsadbu sazenic rajčat, paprik, okurek, dýní, cuket ven na záhon. 8. května po ránu Luna příznivě aspektuje postupně Pluto, Jupiter, Saturn a Slunce s Merkurem v býku s nimi také postupně nabíhají do trigonu. Je podpořen kořenový systém a regenerace zasazených rostlin. Plody i rostliny by měli být díky energii Jupitera a Slunci pěkně velké s dobrou vitalitou. Luna následující den začne nabíhat do aspektu s Marsem, který vyžene energii nahoru a rostliny budou mít dostatek živin pro růst.


10. - 12. května

Ubývající Luna prochází v tyto dny zemským znamením kozoroha. Tyto dny jsou vhodné pro práci se zemí, výsadbu brambor, světelného kořene, sazenic kedluben a okopávání vysazených rostlin. Také je ideální čas odstranit odkvetlé semeníky cibulovin nebo zasadit sazečku. Půda dobře přijímá vodu a tak se dostatečná zálivka dostane ke kořenům a nespláchne se po povrchu. Luna v tyto dny nabíhá do příznivých aspektů s Plutem, Jupiterem a Saturnem, což podpoří kořenový systém a sedimentaci minerálů v kořenech a hlízách. Slunce s Merkurem také příznivě aspektují tyto planety, což přispěje k soustředění energií do kořenů.
V tyto dny může být trochu větrno a chladněji, tak je potřeba sledovat počasí a případně zakrýt choulostivé rostliny.


12. - 15. května

12. května navečer vstoupí ubývají Luna do vzdušného znamení vodnáře. Květové dny a zvláště 14. května po ránu je optimální termín pro přesazesazenic květin do truhlíků nebo do půdy. Luna podporuje větší zavodnění části rostlin v oblasti květů a příznivý aspekt s Venuší podpoří dobré využití živin k tvorbě cukrů při fotosyntéze. Květy tak budou barevné a bylinky budou krásně vonět. Slunce s Merkurem v příznivém aspeketu s Plutem a Jupiterem v kozorohu dodají rostlinám potřebnou odolnost a energii k růstu i zakořenění.


TIP:

14. květen je příznivý pro práci se včelkami, díky větší vzdušné energii nebudou tak agresivní a mohly by vylétávat ven.


15. - 17. května

15. května po ránu vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb. První dva dny (15.a16.) by mohly být občasné přeháňky, protože Luna bude nejprve přecházet přes Mars v rybách a potom přes Neptun v rybách. Bylo by potřeba spíš vyvětrat skleník nebo pařeniště aby se zmenšila vlhkost. 17. května dopoledne je ideální termín pro péči o jezírko, sázení vodních rostlin, sekání trávy nebo výsadbu salátu a špenátu. Mohlo by být teplo, díky příznivým aspektům Slunce, Jupitera a Luny. Zasazené rostlinky by mohly narůst pěkně velké se šťavnatými listy.


17. - 20. května

17. května odpoledne po 16. hodině vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny jsou vhodné pro ošetřování růží, karafiátů, angreštu, jahod. V teplejších a chráněných polohách by se mohly vysadit sazenice rajčat, paprik, okurek nebo dýní ( je nutné ale počítat s možným ochlazením okolo 26.-30. května) a rostliny je nutné ochránit v tyto dny před chladem.
Ideální
termín pro výsadbu je 17. května odpoledne, kdy je Luna ještě v příznivých konstelacích s Jupiterem a Sluncem, což dodá rostlinám vláhu a teplo pro růst. Následujíc den 18. bude Luna v příznivém spojení s Merkurem, což podpoří dobrý roznos živin až do výhonků a pak se 19. se Luna propojí s Venuší a plody by tak mohly být pěkně sladké a červené.


TIP

Pokud mají angrešty hodně plodů a větvičky se pod jejich tíhou ohýbají, je možné, pokud jsou již velké, jich část otrhat a zavařit na marmeládu. Angrešty v této době obsahují hodně pektinu a marmeláda bude výborně želírovat. Neotrhané plody budou mít dostatek světla, aby krásně dozrály.


20. - 22. května

20. května brzy ráno vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka.
Tyto dny jsou vhodné pro práci se zemí, okopávání, zalévání, protože voda je maximálně stažená dolu a půda i rostliny dobře přijímají vláhu. Pokud ještě potřebujeme vysadit kedlubny, brambory nebo kořenovou zeleninu, spíš by byl vhodný termín 21. května, kdy Luna nabíhá do trigonu s Plutem a Jupiterem v kozorohu, jejichž energie by dodala kořenům dostatek živin i tepla, aby narostly zdravé a vitální. Slunce v býku je v přesném trigonu se Saturnem, což rovněž dodá energii a podpoří mineralizaci kořenů.


TIP

Pravidelný postřik listů paprik nebo rajčat výluhem z přesličky, dodá rostlinám křemík a budou odolnější vůči mšicím a plísním. V tyto dny podpoří jeho pomalé vstřebání i trigon Slunce se Saturnem a Luna s Plutem a Jupiterem v kozorohu.


22. - 24. května

22. května v 18:40 nastane NOV v blížencích. Tento den necháme zahradu v klidu.

23.května bude dorůstající Luna procházet přes Merkur a Venuši v blížencích a budou spojeni kvadraturou s Neptunem. Může být trochu proměnlivé počasí a možná i přeháňky. Tyto květové dny, díky větší vzdušné energii přejí větrání skleníku a pařeniště abychom předešly tvorbě plísní. Pokud bychom chtěli sázet rostliny, tak spíš až 24. května odpoledne, kdy už se bude Luna uvolňovat z aspektu s Neptunem. Slunce je v příznivém aspektu se Saturnem , což podpoří tvorbu kořenového systému. Ideální je sázet popínavé rostliny a vyset hrášek nebo fazolky. Luna v blížencích podpoří zavodnění květenství a Merkur roznese živiny až do nejmenších výhonků. Mars v sextilu s Uranem vyžene skrze kanálky mízu nahoru.

25. - 27. května

25. května po půlnoci vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení raka.
Listové
dny jsou příznivé pro sekání nebo setí trávníku, sázení salátu, špenátu nebo vysetí semínek pozdního zelí. Voda stoupá nahoru a tak trávník nebo vysazené rostliny budou mít dostatek vláhy a nezaschnou. Pro sázení nebo setí je příznivý den 25. května, kdy je Luna ve spojení Marsem a Uranem, což přispěje v vyhnání energie a vláhy nahoru. Slunce je pořád ještě v slabším trigonu se Saturnem, což podpoří energii kořenového systému a dobré zakořenění.
27. po ránu
by mohlo být ochlazení, protože Luna bude v opozici se Saturnem. Tak je potřeba sledovat počasí a případně ochránit rostliny.


27. - 29. května

27. května odpoledne vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva.
Pokud chceme vysadit sazenice rajčat, paprik, okurek, dýní a dalších rostlin, pěstovaných pro plody, ideální je zasadit 27. k večeru, když Luna nabíhá do sextilu se Sluncem, 28. pak aspektuje Venuši a 29. Merkur. Rostliny by tak mohly mít zajištěnou dobrou vitalitu a vláhu, následně i roznos živin a nakonec využití živin při fotosyntéze k tvorbě cukrů v plodech. Pokud sázíme navečer, podpoří Jupiter, Pluto a Saturn kořenový systém a dodá rostlinám potřebnou energii a odolnost.


29. - 31. května

29. května před půl druhou odpoledne vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení panny. V kořenových dnech, když voda stoupá nahoru, je vhodné zasadit kedlubny, celer, jiřiny a jiné rostliny, pěstované pro kořen. Pokud zasadíme hned 29. května odpoledne, bude Luna ve spojení s Merkurem a vláha přijatá kořeny, bude díky energii Merkura roznesena i do stonků a listů. 30. května není vhodný den k sázení, Luna, Slunce a Mars jsou nepříznivých aspektech a rostliny by byly příliš choulostivé. 31. května odpoledne bude Luna postupně aspektovat trigonem Pluto, Jupiter a Saturn. Jejich zemské energie podpoří tvorbu kořenového systému.
V tyto dny je potřeba sledovat počasí a případně zakrýt choulostivé rostliny.


DUBEN  

2020

1. - 2. dubna


Dorůstající Luna prochází vodním znamením raka. Tyto dny jsou vhodné pro péči o listové rostliny, květiny okrasné listem, trávník nebo jezírko. Pokud byste chtěli vyset semena salátu nebo třeba špenátu, vhodnější termín je 1. dubna navečer, kdy Luna je v příznivém aspektu s Merkurem. Jelikož nabíhá postupně do opozice s Jupiterem, Plutem, Saturnem a Marsem, může být dost zima nebo přízemní mráz, protože Mars tento den přechází přes Saturn.


2. - 4. dubna

Dorůstající Luna vstoupí 2. večer do ohnivého znamení lva, kterým bude procházet až do 4. dubna. Zvláště z 2. na 3. dejte pozor na mráz, protože Luna v ohni v opozici s Marsem a Saturnem, tvoří kvadraturu na Uran. Záhony, kde jsou vysetá semínka nebo již vzešlé rostlinky je potřeba v tyto dny přikrýt netkanou textilií proti mrazu.
Ve skleníku nebo do výsevných miskách doma, je možné zaset semínka rajčat paprik, okurek, cuket, dýní. Vhodný je termín 3. dubna navečer, kdy Luna bude tvořit trigon se Sluncem v beranu. Rostlinky by měly být vitální a díky dobrému roznosu živin mohou být pěkně silné. Venuše je v býku v příznivém aspektu se Saturnem a Marsem. Plody by tak mohly být červené a sladké, kořenový systém by měl dobře přijímat živiny a vyhnat je nahoru do rostlinek.


4. - 6. dubna

Dorůstající Luna vstoupí 4. večer do zemského znamení panny. Bude zde procházet do 6. dubna večer. Tyto dny jsou příznivé pro práci se zemí, sázení keřů nebo cibulovin, výsev nebo výsadbu kořenové zeleniny. Nejpříznivější termín je až 6. dubna odpoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu s Plutem, což podpoří odolnost rostlin a jelikož bude postupně aspektovat i Jupiter, Mars a Saturn měla by být pěkná úroda. Luna také příznivě aspektuje Venuši a tak by mrkvičky nebo třeba borůvky měly být pěkně sladké a šťavnaté.


6. - 8. dubna

Dorůstající Luna vstoupí 6. večer do vzdušného znamení vah. Po ránu 7.dubna, tvoří Luna velký vzdušný trigon s Venuší a Marsem. Současně je v příznivém spojení i Merkur s Plutem a Jupiterem. To by mělo podpořit růst rostlin a jejich regeneraci po přesazení. Vzdušná energie je příznivá pro práci s květinami nebo pro výsev kopru, hrášku, fazolí. Pokud si koupíte předpěstované sazenice květin (které nejsou choulostivé na mráz) nebo je máte na záhoně vyseté z loňského roku, je to ideální čas pro jejich vysázení nebo přepichování. Zrovna tak můžete vyset letničky nebo přepichovat sazeničky květáku nebo brokolice.


8. dubna v 4:36 nastane úplněk. Tento den je vhodné nechat zahradu v klidu a zaobírat se nějakou uklidňující činností, protože jsou trochu výbušné konstelace díky kvadratuře Marsu s Uranem.


TIP

7. dubna po ránu je příznivý den i pro práci se včelkami. Pokud bude hezky, mohly by vylétávat ven. Jen je potřeba dát pozor, mohly by být trochu moc rozlétané (díky kvadratuře mezi Marsem a Uranem).


8. - 10. dubna

Ubývající Luna vstoupí 8. večer do vodního znamení štíra. Listové dny jsou vhodné pro ošetření jezírka, hrabání trávníku, hnojení záhonů nebo postřik proti škůdcům. 10. dubna jsou sice příznivé konstelace pro výsev a výsadbu, protože Luna nabíhá do aspektu s Plutem a Jupiterem a je současně je i ve spojení s Merkurem, ale podle tradice se nemá na velký pátek hýbat se zemí ani nic set


11. - 12. dubna

Ubývající Luna vstoupí 11. dubna po půlnoci do ohnivého znamení střelce. O velikonocích se asi nebudete tolik zajímat o zahradu, ale pokud byste chtěli vysázet růže nebo jahody, příznivý termín je 12. odpoledne, kdy je Luna ve spojení se Sluncem a Venuše s Marsem. Rostliny by měly být vitální, silné. Venuše podpoří syntézu cukrů, takže plody by mohly být sladké a červené. Rovněž je vhodný termín pro zastřihnutí růží.

13. - 15. dubna

Ubývající Luna v tyto dny prochází zemským znamením kozoroha. Jsou to dny vhodné pro práci se zemí. Konstelace nejsou příliš podporující výsev nebo výsadbu, protože Luna bude přecházet přes Pluto s Jupiterem a bude v kvadratuře na Slunce. Možná by se mohlo začít ochlazovat, ale dlouhodobější příznivý aspekt Venuše s Marsem může přes den zvednout oblohu a jejich vzdušná energie rozehnat mraky. Možná je tedy vhodné vyplet záhony a skleník nebo připravit půdu pro výsadbu. Tyto dny jsou vhodné spíš pro zastřižení živého plotu nebo keřů.


15. - 17. dubna

V tyto dna bude ubývající Luna procházet vzdušným znamením vodnáře. Květové dny jsou příznivé pro přesazování květin nebo přepichování sazeniček květáku, brokolice. Voda je stažená ke kořenům a energie Marsu ji vyžene nahoru, takže sazenice neuschnou. Zvláště příznivý den je 17. navečer, kdy je Luna v příznivém aspektu se Sluncem. Mars, Venuše a Merkur jsou pořád v harmonickém spojení. Rostliny by měly být vitální, silné a květiny by měly být krásně vybarvené a voňavé. V tyto dny je vhodné zastřihnout hortenzie a přistřihnout přezimující balkonové květiny, protože voda klesá dolu.


17. - 20. dubna

Ubývající Luna vstoupí 17. večer do vodního znamená ryb. Listové dny za ubývající Luny jsou vhodné pro péči o jezírko nebo péči o trávník. Přes den je dobré vyvětrat skleník, aby v něm nebujely zárodky plísní nebo virových infekcí. V tyto dny jsou poměrně vyrovnané energie a aspekt mezi Venuší a Marsem ve vzdušných znamení s Merkurem v beranu by mohl přinést trochu oživení a provzdušnění. Slunce nabíhá do kvadrátu se Saturnem, což příliš neprospívá pro sázení nebo setí. Rostlinky by neměly dostatek energie k růstu. Luna bude 19. přecházet přes Neptun, což by činilo rostliny víc náchylné k plísním nebo hnilobám.

TIP

okolo záhonků s čerstvě vysazenými sazeničkami je ideální ochrana proti slimákům nasypat širší pás rozdrcených skořápek od vajec nebo suchého dřevěného popela. Časem se rozpadnou a poslouží jako hnojivo

20. - 22. dubna

Ubývající Luna vstoupí 20. dubna večer do ohnivého znamení berana. Plodové dny jsou příznivé pro péči o rostliny, pěstované pro plody. Například jahody, rajčata, papriky, ale i růže, rybíz angrešt. Zvláště 21. je vhodný čas pro ošetření jahod, odstranění uschlých listů nebo vypletí. Pokud budeme zalévat, půda dobře přijme vodu, která se stahuje ke kořenům. Zrovna tak je vhodný čas pro technické práce na zahradě a různé opravy. Pro přesazování možná není úplně nejlepší čas, protože Slunce je v kvadratuře se Saturnem a rostliny by neměly dostatek energie. V tyto dny je potřeba kouknout na počasí, jestli nehlásí přízemní mrazíky ( hlavně 22.).


22. - 25. dubna

Luna vstoupí do zemského znamení býka 22. dubna večer a v noci na 23. dubna nastane v 3.26 NOV. Tento den necháme zahradu v klidu, což prospěje i nám, protože může být chladněji. Luna v konjunkci se Sluncem se bude blížit se k Uranu a zvýrazní kvadraturu na Saturn. Měli bychom raději vyhledávat klidnější činnosti a nelámat věci přes koleno. Je potřeba kouknout na počasí jestli nehlásí mrazík nebo vítr a zabezpečit rostliny proti chladu. Vhodný termín pro okopávání a vyjednoceni rostlinek kořenové zeleniny je 24. dubna k večeru, kdy je Luna v příznivém aspektu s Jupiterem a Plutem, což podpoří regeneraci rostlinek. Možná by to byl příznivý termín i pro sázení raných brambor.


25. - 27. dubna

25. dubna v 9 hodin ráno vstoupí dorůstající Luna do vzdušného znamení blíženců. Květové dny jsou příznivé pro péči o květiny a také o popínavé rostliny. Rovněž je to vhodný den pro opravování laku na zahradním nábytku nebo na chatě. Lak nám bude dobře zasychat. 25. a 26. je vcelku příznivý termín pro sázení květin nebo popínavých rostlin. Zrovna tak můžeme zasít semínka kopru nebo vysadit sazeničky květáku. Luna je v příznivé spojení se Saturnem, rostliny by tak měly mít dobrý kořenový systém a díky spojení Marsu s Venuší i dobrý roznos živin.


TIP

kopr, vysazený uprostřed zeleninového záhonu, vedle mrkve, okurek, cibule pomáhá s jejich vzcházením a díky éterickým olejům odpuzuje škůdce.


27. - 30. dubna

Dorůstající Luna v tyto dny prochází vodním znamení raka. Listové dny jsou příznivé pro péči o rostliny pěstované pro listy jako je salát, špenát nebo o trávník. V tyto dny je ideální posekat trávník, protože má energii zhoustnout, vyrůst a nezaschne. Pro sekání je vhodný termín 29. dopoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu s Neptunem. Pro sázení sazeniček zelí, salátu, kapusty či jejich ošetřování nebo výsev semínek trávy je vhodný termín 28. dubna po ránu, kdy je Luna v příznivém aspektu se Sluncem. Venuše je pořád v trigonu s Marsem a tak budou mít rostlinky dostatek živin a energie k růstu a budou díky energii Slunce pěkně silné a vitální.


BŘEZEN 

2020


1. března

Dorůstající Luna prochází tento den zemským znamením býka a nabíhá postupně do aspektu s Plutem a Saturnem. Současně jsou v zemském znamení kozoroha ještě další čtyři planety, Mars, Pluto, Saturn a Jupiter. Slunce prochází vodním znamením ryb a je v příznivém aspektu s Marsem. Tyto zemské energie podpoří tvorbu kořenů. Je proto příznivý den pro přímý výsev semínek kořenové zeleniny, jako např. mrkev, ředkvičky na záhon. Pro vypěstování sazenic kedluben nebo třeba pórku vysejeme semínka do truhlíků nebo mini pařenišť a dáme je za okno, nebo je pěstujeme ve vytápěném skleníku


2. - 3. března

Dorůstající Luna v těchto dnech prochází vzdušným znamením blíženců. Bude tvořit poněkud napjaté aspekty nejprve se Sluncem a potom s Neptunem. Můžeme čekat proměnlivé počasí, postupně možná přeháňky, což podporuje i Slunce ve vodním znamení ryb. Je to čas, kdy je dobré zkontrolovat po zimě ploty nebo vyhrabat trávník. Není příliš vhodný čas pro výsev nebo výsadbu

4. - 6. března

V tyto dna prochází dorůstající Luna vodním znamením raka.
4. navečer a 5. dopoledne bude Luna v příznivém aspektu se Sluncem, což je příznivý termín pro výsev špenátu, salátu nebo polníčku na záhon. Listové dny jsou vhodné i pro přesazování pokojových květin, okrasných listem. Dobré zakořenění po přesazení podpoří energie Marsu, Jupitera, Saturna a Pluta v zemském znamení kozoroha. Je vhodné i vyvětrání skleníku.


6. - 8. března

6. po poledni vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení lva. Slunce v rybách bude přecházet přes vodní planetu Neptun, což podpoří větší vlhkost a možnost tvorby plísní. Rostliny vzešlé ze semínek, zasetých v tyto dny budou mít slabší obranu proti vnějším parazitům nebo plísním. Tyto dny jsou proto spíš vhodné pro odstranění uschlých listů jahodníku nebo pro částečné odstranění krytů z růží, aby vyvětraly


8. - 10. března

8. března v poledne vstoupí Luna do zemského znamení panny a je to vhodný čas pro přepichování letniček, zasetých na podzim. 9. března ve tři čtvrti na sedm večer nastane úplněk. Tento den necháme zahradu odpočívat. 10. dopoledne by byl ještě vhodný termín pro rozsazení letniček nebo zasazení cibulek tulipánů nebo lilií, protože ubývající Luna bude stahovat vodu ke kořenům a podpoří zakořenění

10. - 12. března

10.března kolem poledne vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení vah. Tento den je vhodný pro přepichování nebo rozsazení letniček. Je vhodné ostříhat zaschlá květenství hortenzií, ostříhat uschlé okrasné trávy, vyčistit keře od zaschlých výhonů. Pokojové květiny, okrasné květem můžeme tento den rovněž přesadit. Luna je v harmonickém aspektu se Saturnem a jeho zemské energie podpoří zakořenění. Další dny můžeme vyhrabat suché lupení a 12.dopoledne je vhodná doba pro vyvětrání skleníku, protože Luna v harmonickém aspektu s Merkurem trochu provzdušní zemské a vodní energie, které v tyto dny jinak panují 

TIP

10. března bude Luna ve vahách v příznivém aspektu se Saturnem, což může být vhodný termín pro práci se včeličkami. Mohly by být klidnější, což podpoří i Slunce v aspektu s Neptunem.


12. - 14. března

12. března kolem poledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení štíra. Voda se stahuje dolů, což podporuje práci mikroorganismů pod zemí a tvorbu humusu. To podpoří i spojení Luny s planetami Mars, Jupiter, Pluto a Saturn v zemském znamení kozoroha. Jsou to tedy příznivé dny pro přeházení kompostu nebo zrytí a pohnojení záhonů. Rovněž je možné zarýt kompost ve skleníku.   13. navečer bude Luna nabíhat do příznivého aspektu se Sluncem, a je to tedy vhodný den pro dělení nebo zasazení rostlin v jezírku. Jejich společné energie podpoří růst rostlinek.


14. - 16. března

14. března okolo 13. hodiny vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení střelce. Plodové dny jsou vhodné pro výsadbu ovocný stromů, rybízu, angreštu, borůvek. Vhodný termín je zvláště 16.odpoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu s Merkurem, což podpoří dobrý roznos živin a Slunce v harmonickém spojení s Jupiterem, Marsem, Saturnem a Plutem v zemském znamení kozoroha podpoří vitalitu zasazených stromků nebo keřů, kořenový systém bude přijímat dostatek živin a rostliny rychle zregenerují. Díky Jupiteru budou plody velké. Je možné ještě střihat ovocné stromy, prosvětlit keře angreštu a rybízu. Vyčistíme i trsy jahodníků od zaschlých částí. U růží zkrátíme nejsilnější větévky, uschlé se zkrátí až na zdravé dřevo, tenké a slabé větvičky se odstřihnou úplně. Rovněž je potřeba odhrnout přikopčenou půdu u růží


16. - 18. března

16.března v podvečer vstoupí ubývající Luna do zemského znamení kozoroha. Luna bude postupně přecházet nad Marsem, Jupiterem, Plutem a Saturnem. Voda tak bude stažena do kořenů a vyplaví se víc živin, které energie Marsu vyžene nahoru a rostliny tak neuschnou. Zasazené rostliny, stromy nebo keře budou mít dostatek živin, ale i vitalitu také díky spojení Marse se Sluncem. Tyto dny jsou tedy příznivé konstelace pro výsev kořenové zeleniny na záhony a výsadbu keřů nebo stromů. Je to i vhodná doba pro práci s půdou


19. - 21. března

V tyto dny prochází ubývající Luna vzdušným znamením vodnáře. Květové dny přinesou trochu víc vzduchu, ale je třeba dávat pozor na přízemní ranní mrazíky. Slunce vstoupí 20.března v 4:50 hod. do ohnivého znamení Berana a nastane jarní rovnodennost. Pokud bychom chtěli dodržovat staré tradice, tak bychom měli pracovat se zemí až 21. dopoledne. Luna bude během odpoledne přecházet přes Merkur a je to vhodná doba pro vyvětrání skleníku, vyhrabání trávníku nebo ostříhání uschlých okrasných trav. Zrovna tak můžeme zkrátit výhony popínavých rostlin nebo ostříhat okrasné keře.


Jarní rovnodennost:

Jako symbol přicházejícího jara byly kvetoucí větvičky vrby jívy, také nazývané kočičky. Tyto větvičky se zapichovaly na okraj pole (nebo záhonů na zahradě) a sloužily jako ochrana dobré úrody. Ten den se nesmělo pracovat se zemí, ani se jí nikdo nesměl dotknout

21. - 23. března

21. března okolo 14. hodiny vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb a bude přecházet přes Merkur. Listy rostlin budou víc zavodněné a energie bude směřovat k jejich růstu. Slunce v beranu je v příznivém aspektu se Saturnem. Tyto energie dají rostlinám impuls k růstu, ale Saturn podpoří spíše kořenový systém a rostliny budou spíš nižší. Zvláště 23. odpoledne je vhodný čas pro péči o rostliny v jezírku, jejich přesazování nebo dělení. Rovněž je možné přesadit pokojové rostliny, okrasné listem


24. - 26. března

24. března v cca 10.30 hodin nastane NOV. Tento den dopřejeme půdě klid. Další dny, kde dorůstající Luna prochází znamením berana je možný výsev semínek rajčat. Vhodnější by byl termín 25., kdy je Venuše v příznivém aspektu s Jupiterem. Plody rajčat by měli být velké a šťavnaté. Je to i ideální čas pro technické práce na zahradě, opravu nářadí zvláště 26. bychom tak odreagovali poněkud agresivnější energie. Tento den je třeba dávat pozor na přízemní mrazík.

26. - 28. března

26. března okolo 15.hodiny vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení býka. 26. a 27. je potřeba sledovat počasí, protože Luna bude v kvadrátu se Saturnem a následně bude přecházet přes Uran, což by mohlo přinést v tyto dny ranní mrazíky. 28. března jsou konstelace ideální pro výsev kořenové zeleniny, ředkviček nebo výsadbu sazeniček kedluben, celeru, pórku. Zrovna tak je ideální čas zasadit stromy a keře. Luna přechází přes Venuši a jsou v příznivém aspektu s Jupiterem, Marsem, Plutem a Saturnem. Rostliny, stromy nebo keře, zasazené tento den budou silné a vitální s dobrou regenerační schopností. Plody zasazených stromů nebo keřů budou šťavnaté, velké, sladké a červené. Slunce v beranu podpoří svojí energii jejich růst 


29. - 31. března

V tyto dny dorůstající Luna prochází vzdušným znamením blíženců. Zvláště 29. března jsou příznivé konstelace pro výsadbu nebo výsev květin, bylinek, kopru, fazolí, hrášku. Můžeme vysadit i sazenice popínavých rostlin nebo keře. Tento den je Luna v harmonické spojení se Sluncem v beranu, což dá rostlinám dobrou vitalitu a energii k růstu. Venuše je ještě v příznivém aspektu s Jupiterem a Plutem, což dodá rostlinkám hodně energie a podpoří růst. Venuše podpoří syntézu cukrů a tak hrášky či fazole budou mít velká semena. Květiny budou mít velké krásně barevné květy


Únor

2020

 


V únoru už můžeme vysévat první semínka, abychom si vypěstovaly sadbu některé zeleniny a letniček. Dále je vhodný čas pro prořezávání jabloní nebo hrušní a prosvětlení angreštů, rybízů nebo zastřižení habrů. Pro snadnější orientaci vypíšu pouze vhodnétermíny.


2. února 2020


Dorůstající Luna prochází zemským znamením býka a tvoří příznivý aspekt s Jupiterem a postupně i se Saturnem, Plutem, Venuší a Sluncem. V tyto dny je vhodný termín pro zasetí semínek raných kedluben, celeru nebo pórku, které budeme pěstovat doma nebo ve vytápěném skleníku. Rostlinky budou mít dobrou vitalitu, silný kořen, a i když neporostou tak rychle, budou mít pěkné velké bulvy, plné živin a minerálů.

6. února 2020


Dorůstající Luna prochází vodním znamením raka a tvoří příznivý aspekt s Merkurem ve znamení ryb. Rostlinky, vzešlé ze semínek budou mít dostatek vláhy, pro tvorbu listů. Tento den by byl vhodný pro zasetí semínek raného zelí, hlávkového salátu, hlávkové kapusty.

11. února 2020

Ubývající Luna prochází zemským znamením panny a tvoří příznivý aspekt na Saturn a Pluto v kozorohu. Pokud nebude přeháňka, je to příznivý termín pro prořezávání jabloní a hrušní nebo zmlazení habrů. Voda klesá dolů a míza se stahuje ke kořenům. Pro stromy to nebude takový zásah. Dále můžeme ještě zaset pod sklo semínka raných kedluben, celeru, pórku nebo nízkých letniček. Vzhledem k pomalu pohybujícímu se Merkuru budou pomaleji klíčit a budou nižší.

15. února 2020

Ubývající Luna prochází vodním znamením štíra a tvoří příznivý aspekt na Saturn a Pluto v kozorohu. Tento den je příznivý pro navození kompostu (pokud není zmrzlý) do skleníku nebo jeho přeházení. Rovněž je vhodný termín pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti.

16. února 2020

 

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením střelce a tvoří příznivý aspekt s Venuší ve znamení berana. Mars, Saturn a Pluto jsou v zemském znamení kozoroha a podpoří zemské energie. Tyto dny jsou vhodné pro prosvětlení keřů angreštů a rybízu.

18.,19. a 20. února 2020

    

Ubývající Luna prochází v tyto dny zemským znamením kozoroha, 18. tvoří příznivý aspekt se Sluncem a postupně bude přecházet přes Mars, Jupiter, Saturn a Pluto. Voda je stažená maximálně ke kořenům, a proto je tento den příznivý pro prořezávání jabloní a hrušní nebo zmlazení habrů. Dále můžeme ještě zaset pod sklo semínka raných kedluben, celeru nebo pórku. Pokud by byla již suchá půda na záhonech, je možné zaset semínka mrkve. Vzhledem k retrográdnímu Merkuru můžou semínka pomaleji klíčit, ale měly by mít pěkné velké bulvy a silný kořen.

27. února 2020

  Dorůstající Luna prochází ohnivým znamení berana a bude přecházet nad Venuší v beranu.

Slunce v rybách je v harmonickém aspektu s Marsem v kozorohu. Tento den je vhodný pro zasetí semínek paprik nebo lilku. Ideální je mít v místnosti, kde je alespoň 22 stupňů. Semínka paprik klíčí pomalu, ale rostlinky by měly mít díky ohnivým energiím berana pěknou červenou barvu, díky Slunci a Merkuru v rybách dostatek vláhy a hodně zemské energie podpoří kořenový systém.


Leden

2020

 

Zahrada v tomto období odpočívá a tak ji necháme v klidu. Můžeme s dětmi využít dny klidu k procházkám přírodou, krmit ptáčky a stavět sněhuláky až napadne sníh. Budu se těšit na další setkání s Vámi u zahradnického kalendáře na únor 2020,  kdy už budeme chystat první semínka k setí a zastřihovat stromy.

Letošní leden je charakterizovaný silnou zemskou energií. Slunce, Merkur, Jupiter, Saturn a Pluto procházejí zemským znamením kozoroha a Uran se pomaličku posouvá zemským znamením býka. Tyto energie nás drží tak trochu při zemi, směřují nás k zodpovědnosti, práci a možná nemáme potřebu si tolik vyhazovat z kopýtka, ale svoje kroky a investice zvažujeme rozumně. Od 3. ledna bude dva měsíce Mars procházet ohnivým znamením střelce. Možná nám dodá trochu jiskry a taky asi i mrazivější počasí. Koncem ledna bychom se mohli dočkat i silnějších srážek, doufejme, že sněhových. Pokud někdo zvažuje zahájit letost nějakou stavbu, je tento rok ideální období, jen pár termínů není úplně vhodných, ale takový krok je rozumné prozkoumat i v porovnání s osobním horoskopem, aby všechno ladilo.Prosinec

2019

 

V prosinci je již zahrada zazimovaná a tak se můžeme těšit na vánoce, ale taky oživit tradice, které se pojí s tímto obdobím.


1.a 2. Prosince

 

Dorůstající Luna v tyto dny prochází vzdušným znamením vodnáře. Prvního prosince připadá na první adventní neděli. Podle tradice je jeho symbolem adventní věnec se čtyřmi svíčkami, které se zapalují postupně každou neděli.

Každoročně vyrábím adventní výzdobu a používám různé přírodní materiály. Při procházkách lesem sbírám větvičky ulámané větrem, které slouží jako základ. Podle tradice se jako přízdoba používají i větvičky cesmíny, břečťanu a jmelí. Pěkné jsou i kousky březové kůry, mech, nebo lišejník, který má krásně stříbrošedou barvou.

3.až 5. Prosince


V tyto dny bude dorůstající Luna procházet vodním znamením ryb. Čtvrtého prosince je ideální čas pro nařezání větviček „Barborky“. Voda stoupá nahoru a tak budou mít květy dostatek vláhy, krásně nám oživí vánoce a připomenou, že po zimním slunovratu se dny budou zase pomaličku prodlužovat. Větvičky nejprve necháme ve váze s vodou v chladnější místnosti a tak osm až dvanáct dnů před požadovaným termínem vykvetení je dáme do teplé místnosti. Ze 4. na 5. bude Luna přecházet přes Neptun, což může přinést víc vlhkosti nebo i sněžení.

TIP:


Letos jsme zasadili k mříži u atria vzrostlé sazenice jasmínu nahokvětého, který dobře snáší mrazy a žluté kvítky vykvétají již v únoru a někdy kvete již v listopadu. Poupata na výhonech nám začala rozkvétat již před týdnem a doufáme, že nám žluté kvítky přinesou slunce do obyváku dlouho do zimy


6.až 8. Prosince


V tyto dny bude dorůstající Luna procházet ohnivým znamením berana. Její kvadrát s Jupiterem by mohl v noci na 6. přinést mráz. Beran přeje práci s kovy a taky technickým pracím. Proto je příznivé období vyčistit a opravit zahraní nářadí


8.až 10. Prosince


Dorůstající Luna vstoupí 8. dopoledne do zemského znamení býka, kde se zdrží až do odpoledne 10. prosince. V tyto dny je hodně zemské energie, což většinou přinese spíše chladnější počasí. Luna bude 8. přecházet přes Uran a 9. bude v opozici s Marsem. Mělo by se tedy pravděpodobně ochladit, zvláště 9. by mohlo možná i sněžit. Zemské energie nás drží víc při zemi, podporují praktické věci a tak by nám mělo jít pečení cukroví nebo úklid pěkně od ruky, což podpoří i harmonické spojení Venuše a Marsu.

10. až 12. Prosince


10.navečer vstoupí Luna do vzdušného znamení blíženců a bude zde procházet do 13.prosince. 12. prosince v 6:12hod. nastane Úplněk. Je pořád hodně zemské energie, ale blíženci snad trochu rozhýbají stojaté vody a přinesou nový vítr do plachet, i když někdo může být z přemíry shonu trochu nervózní. Klid doma u kamen by nám mohl navodit vánoční atmosféru a harmonie, což podpoří i harmonické spojení Marse s Neptunem.

 13.až 15. Prosince


Ubývající Luna prochází v tyto dny vodním znamením raka. Voda je po úplňku ještě nahoře a vánoční stromky nebo větvičky, které jsou nařezané v tomto období, budou dlouho čerstvé a neopadají tak rychle. 13. prosince navečer, na svátek Lucie, bude Luna nabíhat do aspektu s Marsem a Neptunem. Vytvoří harmonický vodní trigon. City a emoce by měly být v harmonii. Podle tradice by se nemělo ten den prát a uklízet. Tak by bylo ideální pěkně s rodinou posedět, rozsvítit svíčku a vychutnat příjemnou atmosféru. Lucie je nositelkou světla a od tohoto dne bude sluníčko zapadat každý den trochu déle


15.až 17. Prosince


15.prosince ráno vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení lva, kde bude procházet až do 17. prosince. V tyto dny je Slunce ještě ve znamení střelce a zvláště 16. večer, kdy Luna nabíhá do trigonu s Jupiterem a Uranem je příznivý den pro oslavy, posezení s kolegy a kamarády, nebo návštěvu divadla. Zrovna tak je vhodný čas pro kontrolu uloženého ovoce a výběr těch nejsladších kousků na vánoční stůl.

17. až 19. Prosince


17.prosince po ránu vstoupí ubývající Luna do zemského znamení panny. V tuto dobu vytvoří velký zemský trigon s Jupiterem a Uranem. Tento den by zemské energie měly volně proudit a vytvořit tak klidnou předvánoční atmosféru, ale taky by nám měla jít práce pěkně od ruky nebo vyrazíme na pořádnou procházku vyvětrat hlavu. Při pečení cukroví nás podoří Mars v harmonickém spojení se Saturnem, který zklidní energie a podpoří naše soustředění zvládnout závěrečné přípravy na vánoční svátky. Trocha nejistoty a nervozit jestli všechno stihneme, nás může přepadnout 18., kdy by mohly padat i nějaké srážky, ale k večeru se vše zklidní a v noci se může vyjasnit nebo i mrznout.

 

19. až. 21. Prosince


19.prosince dopoledne vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení vah, kde bude procházet až do 21. prosince. Luna ve vahách nám zvedne náladu a chuť vyrazit do společnosti. 19. prosince odpoledne bude doznívat trigon Luny s Venuší a tak bychom měli být dobře naladěni, a pokud budeme na nějaké společenské akci tak bychom si ji mohli pěkně užít. Mars v sextilu se Saturnem zklidní naše energie a ztiší nás. Kvadratura Merkura s Neptunem může 20. přinést občasné přeháňky a taky rozptýlit naši pozornost.

TIP!


Prádlo, vyprané za ubývající Luny ve vzdušném znamení se lépe vypere i usuší a bude pěkně vonět. 19. prosince dopoledne bude Luna v trigonu s Venuší a to je ten správný termín pro praní a větrání bytu.

 21.až. 23. Prosince


21.prosince odpoledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení štíra, kde bude procházet až do odpoledne 23. prosince. Její kvadrát s Venuší a opozicí s Uranem může přinést 21. trochu ochlazení, ale také můžou vyplout na povrch emoce z předvánočního stresu. Brzo ráno 22. prosince vstoupí Slunce do znamení kozoroha a nastane zimní slunovrat. Dny se začnou zase prodlužovat. Luna bude tento den nabíhat do trigonu s Neptunem. Tyto energie přispějí k příjemné předvánoční atmosféře. V noci na 23. bude Luna přecházet přes Mars, což může přinést buď mráz díky sextilu se Saturnem a Plutem nebo i srážky.

TIP!


Kynuté těsto, které bychom zadělávali při ubývající Luně ve vodním znamení hůř kyne a bude řídké, díky větší vlhkosti. 23. navečer vstoupí Luna do ohnivého znamení střelce a tak na vánočku asi zadělám v podvečer a ráno nebo později večer ji upeču.

 23.až. 25. Prosince


Ubývající Luna vstoupí 23. o půl sedmé večer do ohnivého znamení střelce. Bude jím procházet až do večera 25. prosince. Slunce nabíhá do trigonu s Uranem a bude o vánocích přecházet přes Jupiter. Tyto energie by mohly přinést o vánocích pocit uvolnění, hojnosti, optimismu a také milá sekání. Mohlo by být pěkné jasné počasí, v noci mrazivější. Na štědrý den v noci by mohla někde přijít sněhová přeháňka díky kvadratuře Luny s Neptunem


26.až. 28. Prosince

 

Luna vstoupí 26. prosince do zemského znamení kozoroha a v 6:12 nastane NOV. Převaha zemské a vodní energie nás zklidňuje a tak přivítáme odpočinek v kruhu blízkých. Slunce Luna a Jupiter jsou jen pár stupňů od sestupného uzlu a tak můžeme zavzpomínet nd fotografiemi nebo rozsvítit svíčku za naše blízké, které již nejsou mezi námi. Počasí by se mohlo po novu obrátit a začít víc mrznout, zvláště 27. v noci, až bude Luna přecházet přes Saturn a Pluto.


28.až. 30. Prosince


Dorůstající Luna vstoupí 28. prosince ráno do vzdušného znamení vodnáře. Mohla by přinést trochu uvolnění a dobré nálady, až bude procházet přes Venuši, aby nakonec propojila energie Slunce a Jupitera s Uranem. Vnese tak v závěru roku pocit optimismu a při sportovních aktivitách zažijeme spoustu nových zážitků


30.až. 31. Prosinc


30.prosince navečer vstoupí dorůstající Luna do vodního znamení ryb. Voda bude stoupat nahoru a s ní se mohou uvolnit i naše vzpomínky na uplynulý rok při setkání s přáteli a blízkými. Na Silvestra po půlnoci bude Luna přecházet přes Neptun. Naladí nás tak na větší citlivost a všeobjímající lásku k bližním, odpuštění všem i sami sobě.

Do nového roku bychom tak měli vstupovat s láskou v srdci, optimismem, klidní a vyrovnaní se vším co proběhlo v roce uplynulém i co nastane v příštím roce.

Listopad

2019

Listopad je měsíc ve znamení štíra. Ten symbolizuje zánik a obnovu. V přírodě v tuto dobu odumírají zbytky rostlin, které jsou během zimy mikroorganismy přeměněny na kompost, aby na jaře daly rostlinám výživu pro růst.


1.- 3. Listopadu

Prvního listopadu v noci vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení kozoroha. V tyto dny je příznivá doba pro práci se zemí. Voda stoupá nahoru a tak nesklízíme kořenovou zeleninu na dlouhodobé uskladnění, mohla by hnít. Naopak je ideální čas připravit rostliny na zimu. Ke kořenům rododendronů nasypeme vhodný substrát a na větrných místech je zakryjeme chvojím proti vysušení. Choulostivější trvalky zakryjeme netkanou textilií nebo chvojím. Na záhonech můžeme zarýt zelené hnojení. Práce je lepší naplánovat na první listopad, kdy ještě může být slunečno, jak přecházela Luna přes Jupiter. Druhého a třetího bude Luna přecházet přes Saturn a následně přes Pluto. V tyto dny se oživí aspekt s Marsem, který nám přinesl citelné ochlazení. Čekejme v noci přízemní mrazíky a ke konci možná i sněhové vločky.

TIP !

Chvojí pro zakrytí rostlin neb záhonů, řežeme při dorůstající Luně, jehličí tak rychle neopadá

3.-5. Listopadu

Dorůstající Luna bude procházet vzdušným znamením vodnáře. Je ideální čas hrabat listí, které dáváme na kompost, kromě listí ořešáku, který se díky vysokému obsahu tříslovin pomalu rozkládá. Ošetříme rostliny, které přezimují v květináčích nebo truhlících. Nádoby s květinami obalíme bublinkovou folií, netkanou textilií nebo jutovým filcem a umístíme je na nějakou podložku blízko domu nebo pod pergolu. Jsou tak lépe chráněny před mrazem. Malé nádoby můžeme dát do bedny se slámou vedle sebe.

6.-8. Listopadu

Dorůstající Luna v tyto dny prochází vodním znamením ryb. Je nejvyšší čas zazimovat jezírko a vypustit vodu z kohoutků, aby nezamrzla. Ještě můžeme posekat trávník. V tyto dny se může počasí trochu umoudřit a překvapí nás zase pěkné dny, i když díky větší vlhkosti budou rána zahalena do mlhy.

8.-10. Listopadu

Osmého listopadu po poledni vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení berana. Plodové dny jsou ideální pro ošetřování ovocných stromů, keřů, ale taky třeba růží. Připravíme na zimu ovocné stromy, kterým by kůra vlivem rozdílných zimních teplot mohla na jaře popraskat. Kmeny můžeme natírat vápnem nebo je v prodeji speciální biologický nátěr. Bílá barva odráží sluneční paprsky a kmen se ve dne tolik neprohřeje. Do půdy ke kořenům angreštu, rybízu maliníku zaryjeme trochu kompostu. K růžím nakopčíme půdu jako ochranu před promrznutím do výšky 20 cm a přikryjeme chvojím (není vhodná rašelina, která nasákne vodou a následně zmrzne). V tyto dny by mohlo být docela pěkné počasí, díky příznivým aspektům Luny na Venuši a následně na Jupiter a také spojení Marsu ve vahách s Jupiterem ve střelci. V noci z devátého na desátého by mohl být přízemní mrazík.

11.-13. Listopadu

Jedenáctého listopadu Luna vstoupí do zemského znamení býka. Bude přecházet přes planetu Uran a v následujících dnech by se mohlo hlavně v noci trochu ochladit. Dvanáctého odpoledne nastane úplněk v býku. Tento den necháme zahradu v klidu. Následující den dopoledne, kdy bude luna ještě v býku, můžeme zaset mrkev nebo petržel, aby brzy na jaře vzešly. Zrovna tak by byl vhodný termín i pro sázení česneku.

TIP! Pokud nemáme chladný sklep na uskladnění brambor nebo kořenové zeleniny, můžeme je uskladnit do doby, než přijdou silné mrazy v pařeništi, přikrýt je slámou a zakrýt sklem. Občas je potřeba vyvětrat. Nebo je možné použít metodu našich předků a vyhloubit přezimovací jámu, kam narovnáme zeleninu či brambory, přikryjeme slámou a zasypeme zeminou. Pro odvod plynů uděláme větrací otvor. Vyložením jámy jemným pletivem zabráníme hlodavcům ve sklizni.

13.-15. Listopad

Třináctého listopadu odpoledne vstoupí ubývající Luna do vzdušného znamení blíženců. Tyto dny jsou ideální pro hrabání listí, úklidu zahradního nábytku a ošetření poškozených míst nátěrem. Mohlo by být docela pěkné počasí díky přetrvávajícímu aspektu mezi Marsem ve vahách a Jupiterem ve střelci. Pouze 14. by mohlo být vlhčeji nebo mlhy, protože Luna bude v opozici s Venuší a v kvadratuře s Neptunem. Následující den bude Luna aspektovat Jupiter a mělo by být zase hezky.

16.-17. Listopad

K večeru patnáctého listopadu vstoupí ubývající Luna do vodního znamení raka, kterým bude procházet až do půlnoci sedmnáctého listopadu. Vodní dny jsou příznivé pro posekání trávníku, zazimování jezírka či vypuštění nádrží na vodu. V noci na 18. můžeme očekávat přízemní mrazíky nebo ochlazení, protože Luna bude v kvardátu s Marsem a následující den s Uranem.

TIP!

Na záhonech můžeme ještě ponechat čínské zelí, protože snese teplotu do - 6 st., ale sklízet se musí zase za mrazu.

18.-19.Listopad

18.listopadu po půlnoci vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení lva. Tyto dny jsou příznivé pro ošetřování kmenů ovocných stromů bílým nátěrem, zarytí kompostu ke keřům drobných plodů angreštu, rybízu, malin, ostružin. Počasí by mělo přát 19., kdy Luna nabíhá do aspektu s Venuší a následně s Jupiterem ve střelci. Tento den je příznivý i pro sázení mrazuvzdorných kontejnerových růží. Uskladněné ovoce je potřeba zkontrolovat, vyhodit nahnilé plody, a pokud by se scvrkávalo, je potřeba pořádně vyvětrat, aby se zvýšila vzdušná vlhkost.

  

20.-21. Listopadu

Ubývající Luna bude v tyto dny procházet zemským znamením panny. Ještě je vhodná doba na sklizeň a uskladnění kořenové zeleniny nebo světelného kořene. Je vhodný čas i pro výsev mrkve, zimní cibulky nebo petržele, na jaře semínky brzo vyklíčí. Zrovna tak můžeme ještě sázet česnek nebo topinambury. Mrkev, cibule nebo česnek potřebuje k růstu půdu ve třetí trati (tři roky od vyhnojení). Při rytí záhonů můžeme navozit kompost a zarýt ho do půdy. Příznivý termín pro sklizeň, setí nebo sázení je 21.listopadu odpoledne, kdy bude Luna v příznivém aspektu se Saturnem, což podpoří tvorbu kořenového systému u rostlinek a Venuše, která bude v příštích dnech přecházet přes Jupiter  podpoří roznos živin. U sklízené zeleniny tyto aspekty podporují koncentraci minerálů.

TIP!

Topinambury, které necháme v zemi, jsou poměrně odolné proti mrazům. Můžeme je dobývat pro čerstvou spotřebu celou zimu, protože snesou teplotu až do -20 st.C. Půdu zakryjeme chvojím nebo slámou proti zmrznutí. Na podzim v tomto období je možná i výsadba topinambur.

22.-23. Listopadu

Ubývající Luna bude v tyto dny procházet vzdušným znamením vah. Zpočátku by mohlo být ještě přes den docela hezky, tak zvláště 22. je příznivý den pro práci na zahradě nebo se včeličkami. Pokud ještě nemáte zazimované květiny v truhlících nebo květináčích, obalíme je bublinkovou folií a dáme jek domu nebo pod přístřešek. Dvouletky letos vyseté, potřebují přikrýt chvojím nebo netkanou textilií. Zrovna tak přikryjeme levandule a citlivější trvalky.  23. Listopadu by se mohl vyskytnout ranní mrazík nebo bouřka s náhlým ochlazením, díky opozici Marse s Uranem a kvadrátu Luny se Saturnem.

24.-26. Listopadu

Ubývající luna vstoupí ráno 24. listopadu do vodního znamení štíra, kde bude procházet až do 26. listopadu ráno. 24. bude Luna přecházet přes Mars a bude v opozici s Uranem, tak můžeme čekat přízemní mrazík nebo se může vyskytnout i bouřka. V tyto dny bychom mohly přeházet kompost, vyčistit pařeniště a proti vymrznutí do něj nastlat listí. 

26.Listopadu

Kolem půl šesté navečer nastane NOV ve znamení střelce. Tento den je potřeba nechat zahradu v klidu a i my bychom mohli rozjímat u kamen v teple domova.


27.-28. Listopadu

V tyto dny bude dorůstající Luna procházet ohnivým znamením střelce. Je vhodný čas prohlédnout uskladněné ovoce a vyvětrat sklep. Pokud počasí dovolí, můžeme natřít kmeny ovocných stromů, svážeme korunky růží, pokud jdou hnout, přikloníme korunku k zemi, zajistíme tyčkou a zabalíme textilií. Luna bude 28. přecházet přes Venuši a následně přes Jupiter, mohlo by být hezké stálejší počasí.

 

28.-30. Listopadu

Dorůstající Luna bude v tyto dny procházet zemským znamením kozoroha. Mohlo by se ochladit, až bude Luna přecházet 30. přes Saturn a následně před Pluto. Můžeme v zahradě připravit krmítko pro ptactvo nebo domeček pro drobné živočichy na zahrádce. Všechny práce už jsou asi hotové a tak stačí zkontrolovat kořenovou zeleninu nebo brambory aby mezi nimi nebyly nahnilé kusy. Také vyvětráme sklep nebo pařeniště, kde máme uskladněnou úrodu.

Říjen

2019

V říjnu nám zlatavé barvy listí uchystají krásnou podívanou na procházce podzimní přírodou. Vítr musí před zimou všechno vyčistit a stejně i my na zahradě hrabeme, sázíme, ošetřujeme květiny, aby nám příští rok dělaly na zahrádce radost.


1.a 2. října

V tyto dny prochází dorůstající Luna vodním znamením štíra. Štíří energie v nás probudí potřebu vyčistit zahradu, jezírko, vyhrabat napadané listy, posekat trávník, přeházet kompost nebo založit nový. Luna bude prvního navečer nabíhat do aspektu s Plutem, který je vládcem štíra. Současně bude v aspektu s Neptunem. Tyto energie podpoří tlení kompostu, ale také regeneraci posekaného trávníku.


2. až 4. října

Druhého října po obědě vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení střelce a její aspekt s Marsem dodá zasazeným rostlinám energii pro růst. Luna se následně propojí se Sluncem, což podpoří rostlinkám vitalitu a chuť k růstu. Ve dnech plodů je proto ideální čas pro sázení růží, angreštu, rybízu, ale i jiných stromků, které pěstujeme pro plody. Saturn s Plutem v zemském znamení kozoroha podpoří tvorbu kořenového systému a dobrou regeneraci rostlin. Ovoce sbíráme spíš pro krátkodobou spotřebu, protože voda stoupá nahoru a mohlo by plesnivět nebo hnít. Otrháme dozrálá rajčata, aby je v následujících dnech nepoškodil přízemní mrazík. Nezavařujeme ani nesušíme. Růže zasazené 4. po ránu, budou mít krásné květy a omamnou vůni díky spojení Luny s Venuší ve vahách.


5.a 6. října

V tyto dny bude dorůstající Luna procházet zemským znamením kozoroha. Jelikož Luna bude procházet nad Saturnem a nad Plutem, přičemž Slunce bude nabíhat do kvadrátu se Saturnem, můžeme několik následujících dnů čekat ochlazení a někde přízemní mrazíky. Proto je potřeba uklidit truhlíky s květinami, které chceme přezimovat a zakrýt rostliny citlivé na mráz nebo otrhat rajčata. V zemských dnech je vhodné pracovat se zemí, můžeme třeba zrýt záhony a připravit je na zimu.


7.až 9. října

Dorůstajíc Luna prochází vzdušným znamením vodnáře. Sedmého může ještě doznívat chladnější počasí s větrem, ale mraky by se měly postupně zvednout a 8. může být spíše slunečno. To by nás mohlo vyhnat ven, hrabat listí, stříhat uschlé výhony hortensiím a jiných trvalek. V květových dnech a zvláště 8. odpoledne bude Luna v příznivém aspektu se Sluncem a Jupiterem, což je ideální čas pro sázení trvalek, jako třeba čínské karafiáty nebo hledíky, které nám udělají svými velkými květy radost v příštím roce. Zasazené rostlinky podpoří svou energií i Venuše, která nabíhá do aspektu s Lunou a Slunce, které se postupně propojí s Jupiterem.  


TIP

Včelky v tyto dny budou létat venku a nebudou tak agresivní, je ideální čas s nimi pracovat.

10. - 11. října

V tyto dny prochází dorůstající Luna vodním znamením ryb. Ve vodních dnech je ideální čas pro čištění jezírka od listí, které by zahnívalo a zkazilo vodu. Luna bude procházet nad Neptunem, může být větší vlhkost a po ránu mlha. V tyto dny není vhodné sklízet úrodu, mohla by plesnivět nebo podléhat hnilobě. Je vhodný čas na vyhrabání mechu v trávníku.


 11 až 14. října

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením berana. 13 října kolen jedenácté večer nastane úplněk. Tento a následující den je lepší nechat zahradu v klidu. Spíš je potřeba přikrýt růže a další citlivější květiny nebo keře před zimou. Plodové dny v beranu přejí různým technickým pracím na zahradě, aby byla připravena na zimu. V tyto dny by mohlo být v noci chladno.


 15 a 16. října

Ubývající Luna prochází zemským znamením býka. V zemských dnech je ideální čas pro sklizeň kořenové zeleniny, brambor, křenu, světelného kořene. Luna je nejprve v aspektu se Saturnem a následně s Plutem v kozorohu, což zaručí dostatek minerálů v zelenině. Lepší je odpolední čas, kdy se voda stahuje ke kořenům. Můžeme zasadit zimní cibulku, cibulky tulipánů a zasít mrkev nebo cibuli sečku, jejíž nať bude celý další rok zdrojem vitamínů. Na jaře budeme překvapeni brzkou úrodou. Pokud jsou jiřiny již odkvetlé a nať zhnědla, vyjmeme hlízy ze země a dáme do sklepa přezimovat. 15. V podvečer je ideální čas sázet prosto kořenné ovocné stromky (pokud již mají opadané listy). Slunce je v harmonickém aspektu s Jupiterem, stromky budou mít dostatek energie pro růst a budou mít velké plody. Luna ve spojení se Saturnem podpoří kořenový systém a husté pletivo.


17. až 19. října

Ubývající Luna prochází v tyto dny vzdušným znamením blíženců. Slunce a Mars jsou ve vzdušném znamení vah. Saturn s Plutem v zemském znamení kozoroha. Zdá se, že by mohlo být pěkné počasí, planety jsou ve vzájemně harmonických aspektech a květové dny přejí výsadbě kontejnerových popínavých rostlin. Rostliny zasazené 19. ráno by měly být vitální díky aspektu Luny se Sluncem a mít dobrý kořenový systém podpořený Saturnem s Plutem v kozorohu. Merkur v aspektu s Plutem podpoří roznos živin. 18. není moc vhodné sázet, mohly by podléhat škůdcům díky neharmonickému aspektu Luny s Neptunem. Tento den můžou být po ránu mlhy. Stávající popínavé rostliny prostříháme a odstraníme přerostlé výhony. Je vhodný čas i pro opravu poškozených nátěrů a taky hrabeme listí. Ideální čas je 17.října

TIP !

V tyto dny je ideální krouhat a nakládat zelí (jsou květové dny) Zelí bude krásně vonět a nebude kvasit příliš rychle.

19. až 21. října

V tyto dny prochází ubývající Luna vodním znamením raka. Ve vodních dnech je ideální čas posekat trávník, díky spojení Merkura s Plutem se rychle zregeneruje, pomaleji doroste, ale měl by být pěkně hustý a odolný. Je vhodný čas pro péči o rostliny v jezírku. Okrasné trávy svážeme, aby nevymrzly.


 22. a 23. října

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením Lva. V plodových dnech je ideální čas sklízet ovoce pro uskladnění, voda je stažená dolů a ovoce by nemělo podléhat hnilobě nebo plísni. Mělo by být poměrně suché chladnější počasí, což podporuje i Slunce s Marsem ve vahách. Zrovna tak je vhodné sušit ovoce anebo zavářet, nebude docházet k dodatečnému kvašení. Ovocné stromky, zasazené v tyto dny budou mít dostatek energie k růstu, díky spojení Luny s Marsem, budou vitální díky spojení Luna se Sluncem. Zasazené stromky přijmou ze země živiny, které se dostanou do celé rostliny díky spojení Venuše se Saturnem. Příjem vláhy podpoří aspekt Luny s Jupiterem a zajistí pěkné velké plody


24. a 25. října

 

Ubývající luna prochází v tyto dny zemským znamením panny. Voda je stažená ke kořenům a v zemských dnech je vhodný čas pro sklizeň kořenové zeleniny, brambor, křenu nebo světelného kořene. Vhodný termín je 24. navečer, kdy je Luna ve spojení se Saturnem a v kořenech je dostatek minerálů. Zrovna tak je vhodný čas vyndat hlízy jiřin k uskladnění. Můžeme už zasadit česnek. Keře nebo stromky zasazené v tomto termínu přijmou kořeny rychle vodu a neuschnou. Vhodnější termín je 25. Odpoledne. Luna je ve spojení s Merkurem a rostlinky budou pěkně růst. Venuše s Plutem podpoří regeneraci rostlin a dobrý roznos živin.


26. a 27. října

V tyto dny prochází ubývající Luna vzdušným znamením vah. Jelikož můžeme čekat změnu počasí a ochlazení, je nejvyšší čas dokončit úklid zahrady, vyhrabat listí, ostříhat odkvetlé trvalky a ty choulostivé přikrýt před mrazem. Luna bude přecházet přes Mars, který je v kvadratuře se Saturnem. To může přinést přízemní mrazíky.


28. října

Tento den ráno (4:38 ) nastane NOV ve znamení štíra. Slunce s Lunou budou v opozici s Uranem. Můžeme čekat změnu počasí a ochlazení. Tak bude ideální pěkně v teple za kamny odpočívat.


 29 a 30. října

Dorůstající Luna prochází vodním znamením štíra. Ve vodních dnech je vhodný čas pro péči o jezírko, bazén nebo kompost. Pokud jste ještě nezazimovali bazén, tak je nejvyšší čas. Zrovna tak je ideální čas přeházet kompost a navrstvit ho s rostlinnými zbytky ze záhonů a s listím. Pokud bychom měli připravenou jíchu z kopřiv a vrstvy kompostu jí prolily, tak nám urychlí jeho zrání.

Září

2019


1 . – 2. Září

Dorůstající Luna prochází v tyto vzdušným znamením vah a postupně tvoří aspekt se Saturnem a Plutem ve znamení kozoroha, což nám přinese ochlazení a následně srážky. Velmi silná konstelace Slunce, Merkur, Mars a Venuše stojí v zemském znamení panny a jsou harmonicky propojeny se Saturnem a Plutem v kozorohu. Měli bychom mít chuť něco praktického dělat na zahrádce. Luna ve vzdušném znamení vah a Slunce v zemském znamení panny jsou příznivé pro přesazování keřů nebo květin. Planety v zemském znamení podpoří tvorbu kořenů a energie Marsu vytáhne mízu nahoru.

3 . – 4. Září

Dorůstající Luna prochází v tyto dny vodním znamením štíra a tvoří příznivé aspekty s planetami, které prochází zemským znamením panny (Slunce, Merkur, Mars a Venuše) a Saturn s Plutem v zemském znamení kozoroha. Je proto ideální období pro péči o kompost, trávník nebo pro setí listové zeleniny, kterou chceme sklízet na jaře, jako je polníček nebo špenát.

5 . – 7. Září

Ráno vstoupí dorůstající Luna do ohnivého znamení Střelce, kterým bude procházet až do poledních hodin 7. září. Plodové dny jsou vhodné pro sklizeň plodů (hlavně 5. ráno), které chceme rychle zkonzumovat. V pátek 6. září není úplně ideální období pro uskladnění nebo zavařování ovoce či zeleniny, protože Luna je v napjatém aspektu s Neptunem a voda stoupá nahoru, což může způsobit kvašení, plíseň nebo hnití.


7. – 9. Září

Odpoledne 7. září vstoupí dorůstající Luna do zemského znamení kozoroha a zdrží se zde až do 9.září. Tyto dny jsou vhodné pro práci se zemí a starost o rostliny, plodící pod zemí. Můžeme proto zrýt záhony nebo posekat nať z brambor, aby byly připravené pro sklizeň. Voda jde v tyto dny nahoru a Slunce je v napjatém aspektu s Neptunem, není proto ideální čas pro sklizeň brambor nebo kořenové zeleniny na uskladnění, mohly by být méně odolné proti plísni.

10. – 12. Září

V tyto dny dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře, což je příznivý čas pro sázení nebo přesazování květin. Voda jde nahoru a Slunce je v příznivém aspektu s Plutem, což by podpořilo dobrou regeneraci rostlin po přesazení a tvorbu kořenového systému. Může být i větší vlhko nebo pršet díky aspektu Marse s Neptunem.


12. – 14. Září

Ve čtvrtek po obědě vstoupí Luna do vodního znamení ryb a bude zde procházet do 14. září. Listové dny jsou příznivé pro péči o trávník nebo jezírko. 12. bude Luna v příznivém aspektu Uranem, tak můžeme mít náladu něco vylepšit nebo změnit na zahrádce. Práci s jezírkem nebo péči o trávník podpoří i možnost srážek díky aspektu Marse s Neptunem, hlavně 13. kdy přes Neptun bude přecházet Luna.

14. září nastane v 6:32 úplněk a tento den je dobré nechat zahradu v klidu.

15.– 17. Září

V tyto dny bude ubývající Luna procházet ohnivým znamení berana, což je vhodný čas pro sběr plodů a jejich zpracování, protože voda se stahuje ke kořenům. Nejvhodnější čas je 16. po ránu, kdy je Luna v příznivém aspektu s Jupiterem ve střelci a Slunce v panně s Plutem v kozorohu. Po ránu bude ovoce šťavnatější. Zrovna tak je vhodný čas pro ošetření nebo růží nebo technické práce na zahrádce.


17. – 19. Září

 

V úterý 17. září k večeru vstoupí ubývající Luna do zemského znamení býka a bude zde procházet až do 19. září. Středa odpoledne a hlavně čtvrtek, jsou ideální dny pro sběr brambor a kořenové zeleniny pro uskladnění. Voda je stažená ke kořenům a Luna je postupně nabíhá do aspektu se Saturnem a  Plutem v kozorohu a následně se Sluncem v panně. Brambory a zelenina by měli mít dostatek minerálů a být odolné proti plísním. V tyto dny je vhodná doba i pro sázení cibulek tulipánů nebo drobných cibulovin. Voda se stahuje dolů, zem ji bude dobře přijímat a je potřeba pořádně zalít stromy a keře aby měly vláhu na zimu.

20. – 21. Září

V tyto dny bude ubývající Luna procházet vzdušným znamením blíženců. Hlavně 20. je ideální den pro hrabání listí, přistřižení výhonů popínavých květin nebo natírání laviček a plotů. Barva by měla dobře schnout. Luna je tento den v příznivém aspektu s Venuší a Merkurem ve vahách. Mělo by být jasno, ale 21. k večeru může být chladno nebo i pršet s bouřkou díky napjatému aspektu Luny s Marsem, Neptunem a Jupiterem.

TIP!

V květových dnech, když Luna ubývá, je ideální nakládat zelí na zimu. Nebude tak rychle kvasit a bude krásně voňavé. Nejlepší termín je v pátek 20. září po ránu, kdy je Luna v blížencích v aspektu s Venuší a Merkurem ve vahách a  je hodně vzdušné energie. 

Tento den je také ideální pro práci se včeličkami. Nebudou agresivní a budou vylétávat ven.

22.– 24. Září

Ubývající Luna bude procházet vodním znamením raka. Voda se stahuje dolů, zem ji bude dobře přijímat a tak je dobré pořádně zalít keře, stromy a trávník, aby měly vláhu na zimu. Listové dny jsou ideální pro péči o trávník, rostliny pěstované pro listy a jezírko. Posekaný trávník doroste pomaleji a nejlepší termín je 24. po ránu a 25. dopoledne, kdy je Luna v příznivém aspektu nejprve s Marsem a pak se Sluncem ve vahách. Rovněž domácí květiny okrasné listem je potřeba ošetřit, zalít nebo přesadit do větších nádob.

 24.  - 26 Září

V úterý 24. září po obědě vstoupí ubývající Luna do ohnivého znamení Lva a bude tudy procházet až do 26. Září. Plodové dny při ubývající Luně využijeme pro sběr ovoce a plodové zeleniny k uskladnění nebo konzervování a sušení. Zavařeniny nebudou kvasit a ovoce plesnivět. Příznivé dny jsou 24. dopoledne, kdy je Luna v aspektu se Sluncem ve vahách a potom 25. dopoledne, kdy je Luna v harmonickém aspektu s Venuší a Merkurem ve vahách a s Jupiterem ve střelci. Může být v noci chladněji sice, ale mělo by být hezky. 24. ráno je ideální čas i pro sázení keřů angreštu, rybízu, malin, ostružin nebo ovocných stromků. Luna nabíhá do aspektu se Sluncem, které bude po ránu ještě v zemském znamení panny a podpoří dobré zakořenění, Mars ve spojení s Plutem vyžene energii nahoru a zasazené rostliny budou vitální, odolné a budou mít dostatek živin. Merkur v aspektu s Jupiterem zajistí dobrý růst a velké plody.

26. -  28. Září

Ubývající Luna vstupuje 26. odpoledne do zemského znamení panny, kde setrvá až do 28.září. Pokud ještě nemáte sklizenou kořenovou zeleninu nebo brambory, je pro to ideální čas. Pár dní před Novem je voda maximálně stažená dolů. Hlízy nebo kořeny budou šťavnaté, ale neměly by plesnivět. Příznivé konstelace jsou 26. odpoledne, kdy Luna nabíhá do příznivého aspektu se Saturnem anebo 27. po ránu. Hlízy nebo kořeny budou mít dostatek minerálů, ale nebudou tolik díky Saturnu přijímat vodu, aby plesnivěly. 26. září k večeru je vhodný čas i pro přesazování květin, nebo sázení keřů, bude podpořen kořenový systém. Později už bude Luna v aspektu s Neptunem, což zvýší vlhkost a tím i možnost plesnivění


28.– 30. Zář

28. září okolo 20:30 hod. nastane NOV ve vzdušném znamení vah. Tento den dopřejeme sobě i zahradě klid a užijeme si harmonii ve vahách. Následující dny až do 30. září bude dorůstající Luna procházet vzdušným znamením vah. V tomto znamení nyní prochází i Slunce, Venuše a Merkur, což by mohlo přinést babí léto a je hodně vzdušné energie. Na zahrádce bychom mohli 29. navečer zasadit sazeničky dvouletek, například macešky nebo hvozdíky. Také můžeme ostřihat oschlé výhony a přikrýt rostliny před mrazem, vyhrabat listí a užívat si krásný podzim. Luna bude tento den přecházet přes Venuši a pak i přes Merkur, což podpoří roznos živin zasazených rostlin a příští rok se budeme těšit z krásy jejich květů.

 

Srpen

 2019


1 . Srpna

Dneska v 5:11 ráno nastane Nov ve znamení lva. Až na možnost bouřky, by mělo být krásně, protože Slunce a Luna nabíhají do aspektu s Jupiterem v ohnivém střelci. Přesto, že je hodně ohnivé energie, která nás bude vybízet něco dělat a nenechá nás v klidu, je nejlepší tento den odpočívat, nebo si užít nějaké kulturní představení. Zrovna tak zahrada chce mít klid a dopřeje nám krásnou kulisu při relaxaci.


2 . Srpna

Dorůstající Luna prochází dnes až do 16. hod. ohnivým znamením lva a to je ideální čas pro sklizeň ovoce, rajčat, borůvek, okurek a dalších plodů naší zahrady. Mělo by být krásně, sucho, protože je hodně ohnivé energie a je to ideální čas pro senoseč nebo sklizeň obilí, protože je těsně po Novu a šťávy jsou ještě staženy u kořenů. V tomto čase je lepší ovoce uchovat v mrazáku nebo použít pro rychlou spotřebu. Zrovna tak je vhodná doba pro výsev keříčkových fazolek, vylamování výhonů rajčat, odstranění suchých listů okurek. Dnešní den ráno je ideální pro výsadbu sazeniček jahod. Luna je ještě v aspektu s Marsem, který dodá sazeničkám energii a vyžene ji nahoru. Slunce spolu s Venuší nabíhá do aspektu s Jupiterem, sazeničky budou vitální, plody narostou velké a sladké. Merkur už se rozbíhá a tak by měly rostlinky dobře růst.

3 . a 4. Srpna

Dorůstající Luna prochází v tyto dny zemským znamením panny. Je v příznivém aspektu s Merkurem, který podpoří růst zasazených rostlinek a s Plutem, který podpoří jejich regeneraci a odolnost. Slunce s Venuší stále nabíhají do aspektu s Jupiterem a zasazené rostliny budou mít dostatek vitality, narostou pěkně velké a květy by měly být krásné voňavé. V tuto dobu můžeme zasázet cibulky řebříčků a hlízy ocúnů. Zrovna tak je možné dělit kosatce a množit fuchsie a pelargonie řízky, zvláště 3. navečer, kdy Luna nabíhá do přesného aspektu s Plutem. Pro podzimní sklizeň vysejeme ředkvičky, karotku, kedlubny.

5 . a 6. Srpna

V tyto dny dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vah. Květové dny jsou ideální pro výsev dvouletek, aby stihly dobře zakořenit. Na podzim sazeničky přepícháme a nejlépe přezimují ve skleníku. Odstraňujeme odkvetlá květenství trvalek. Po loňské zkušenosti (kdy se mi vysemenil sám) vyseju semínka kopru, který do podzimu několikrát seříznu cca 5-7 cm nad zemí aby znovu obrazil a pokud ho nespotřebuju, tak je ideální ho uchovat v mrazáku. Slunce, Venuše a Mars jsou společně ve znamení lva a nabíhají do aspektu s Jupiterem a Lunou, což dodá rostlinkám vitalitu, energii a dobrý roznos živin. Můžeme se tak těšit na krásné květy a bohatou úrodu.

7 . a 8. Srpna

V tyto dny dorůstající Luna prochází vodním znamením štíra. 8. srpna je Luna v příznivém aspektu s Plutem a Merkurem, podpoří růst a regeneraci rostlin. Slunce s Venuší ve lvu jsou pořád v aspektu s Jupiterem a jejich energie dodá rostlinkám vitalitu a energii. V listových dnech je vhodné setí špenátu nebo salátu.  Zrovna tak posekaný trávník se dobře zregeneruje a nevyschne. V tyto letní dny bychom mohly znovu nasekat kopřivy a dát je jako mulč na záhony. Postupně se rozpadnou, pohnojí záhony a žížaly si na nich pochutnají.

9 . a 10. Srpna

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením střelce. Plodové dny jsou vhodné pro sklizeň všech plodů naší zahrádky, jako jsou rajčata, papriky, okurky, meruňky, rybíz atd. Růže nařezané ráno budou dlouho čerstvé. Ještě můžeme sázet sazeničky jahod. Konstelace nám pořád přejí (zvláště 10. navečer), Luna prochází přes Jupiter a společně jsou ve spojení se Sluncem, Venuší a Marsem. Sazeničky budou mít dostatek živin a energie, budou vitální a plody budou velké a šťavnaté. Podepřeme větve obtěžkané plody, aby se nezlomily. Vyvazujeme okurky a rajčata, kterým vyštipujeme výhonky.

11 . 12. a 13. Srpna

Dorůstající Luna prochází zemským znamením kozoroha. Kořenové dny jsou vhodné pro setí a sázení rostlin, plodících pod zemí. Navečer sklízíme rané brambory, mrkev nebo petržel pro krátkodobou spotřebu. Pro podzimní sklizeň vysejeme ještě karotku nebo ředkev. Vhodnější dny jsou 11. a 12. Srpna, kdy Luna prochází přes Saturn a Pluto. Je tak podpořena tvorba kořenového systému a zajištěna koncentrace minerálů v kořenech nebo hlízách. Energii, vitalitu a velké výnosy podpoří Slunce s Venuší ve lvu v aspektu s Jupiterem ve střelci. V těchto dnech je podpořena tvorba kořenů, a pokud chceme vypěstovat nové sazenice rybízu, malin nebo keřového angreštu, můžeme je získat hřížením (mladou větev paprskovitě ohneme, zaháčkujeme u země, trochu přihrneme zemí, ale  vrcholek necháme nad zemí).

14. a 15. Srpna

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře. Za květových dnů je vhodná péče o květiny a bylinky. Odstraňujeme odkvetlá květenství, a pokud řežeme květiny po ránu, budou ve váze dlouho čerstvé, protože voda je nahoře. Pokud bychom chtěli sázet nebo přesazovat hrnkované květiny, nebo vysévat semínka dvouletek, tak raději 14. srpna navečer, kdy je Luna v aspektu s Jupiterem.  5. Srpna ve 14.29 nastane úplněk a tento den necháme zahradě klid.  


16 . 17. a 18. Srpna

Ubývající Luna prochází v tyto dny vodním znamením ryb. Listové dny jsou vhodné pro sekání trávníku, péči o jezírko. Voda se začíná stahovat dolů a půda ji bude dobře přijímat. V tyto dny by mohlo pršet, a pokud se vám déšť vyhne, tak je dobře vydatněji zalévat. Trávník, posekaný v tyto dny nevyschne a poroste pomaleji. Sklizeň v tyto dny není úplně vhodná, plody by mohly plesnivět, a proto také vydatně větráme skleník.


19.a 20. Srpna

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením berana. V plodových dnech sklízíme všechny dozrálé plody. Zrovna tak je vhodné sbírat semínka z odkvetlých květenství květin. Keře rybízu, angreštu nebo maliníku je potřeba prosvětlit a odstranit staré větve. Odstraňujeme odkvetlá květenství růží. Pokud byste sázeli sazeničky jahodníku, kořeny přijmou vláhu a ta se dostane rychle do listů. Vhodnější termín je 20. srpna, kdy Luna nabíhá do aspektu se Sluncem, Venuší a Marsem. Rostlinky budou vitální a budou mít dostatek energie a šťávy pro růst.


TIP!

Při ubývající luně je vhodné zavařování, lahvování ovocných šťáv nebo vína. V tuto dobu klesají šťávy a tak nebudu marmelády plesnivět, šťávy nebo víno nebudou kvasit.

 

21. 22. a 23. Srpna

V tyto dny prochází ubývající Luna zemským znamením býka. Kořenové dny jsou vhodné pro sadbu nebo setí rostlin, pěstovaných pro kořeny nebo hlízy. Rovněž je i čas jejich sklizně. Zvláště 21. dopoledne jsou ideální konstelace, protože Luna nabíhá do příznivého aspektu se Sluncem, Venuší a Marsem. Současně je Merkur v harmonickém spojení s Jupiterem. Semínka i sazenice budou mít dostatek energie, budou vitální a jejich růst může být pěkně bujný. Prostřihané stromy nebo keře budou mít dost živin na zregenerování. Luna postupně dorazí do aspektu se Saturnem, což podpoří tvorbu kořenového systému. Ještě můžeme set podzimní karotku, zasadit nebo vyset zimní cibulku, zasadit pacibulky ze sklizeného česneku paličáku. Na podzim byste mohli mít čerstvou nať do salátů. Tento termín je vhodný pro prostřihání peckovin (třešně, meruňky, broskve, višně). Měl by se naposled stříhat živý plot, aby mladé výhonky do zimy vyzrály. Tyto dny jsou ideální pro přesazování domácích květin. Sklízíme mrkev, cibuli, česnek.

24. a 25. Srpna

V tyto dny prochází ubývající Luna vzdušným znamením blíženců. Květové dny jsou příznivé pro péči o popínavé rostliny nebo natírání plotů či laviček. Zvláště 25. odpoledne, kdy je Luna ve spojení s Merkurem může být svěží vánek, což podpoří i spojení Slunce, Venuše a Marse s Uranem a Lunou. Je možné zastřihovat výhony vistárií a odstraňovat odkvetlá květenství. Tento den je vhodný termín pro sběr a sušení bylinek.

26. a 27. Srpna

V tyto dny prochází ubývající Luna vodním znamením raka. Listové dny jsou příznivé pro sklizeň špenátu nebo salátu. Zrovna tak posekaný trávník poroste pomaleji a nezaschne. Zvláště 26. je příznivý pro setí polníčku na jaro a je možné ještě střihat živý plot. Výhony porostou pomaleji a nezaschnou. Luna je v aspektu se Sluncem, Venuší a Marsem v zemském znamení panny. Kořeny dobře přijmou vodu a energie Marse, ji vyžene do listů. Je vhodný čas i pro přesazování domácích květin, okrasných listy.


28.a 29. Srpna

V tyto dny prochází ubývající Luna ohnivým znamení lva. Plodové dny za ubývající Luny jsou vhodné pro sklizeň hroznového vína,rajčat, paprik, letních jablek, rakytníku a jejich konzervování nebo zavařování. Staré sazenice jahodníku odstraníme a zasadíme nové, mladé sazeničky. Vhodnější termín je 28. navečer, kdy Luna nabíhá do aspektu s Jupiterem a Slunce, Venuše a Mars ve znamení panny pomalu nabíhají do aspektu se Saturnem. Tyto energie podpoří tvorbu kořenového systému, ale současně budou mít sazeničky dobrý roznos živin. Můžeme sbírat semínka květin a prostřihat pnoucí růže.

30. a 31. Srpna

Luna vstoupila do zemského znamení panny a 30. srpna v 10:57 nastane NOV. Tento den necháme zahradu v klidu. 31. srpna dorůstající Luna bude ještě ve znamení panny. Tento den navečer jsou vhodné konstelace pro sázení drobných cibulovin, ale i setí zimní cibule a pacibulek česneku. Slunce, Venuše, Mars v zemském znamení panny jsou v příznivém aspektu se Saturnem a Luna nabíhá do aspektu s Plutem. Je tak maximálně podpořena tvorba kořenového systému. Pokud budeme navečer sklízet rané brambory, mrkev, cibuli, budou plné minerálů a zůstanou déle čerstvé.

Červenec

20191. Července

Ubývající Luna dnešní den vstoupila do vzdušného znamení blíženců. V květových dnech je vhodný čas pro péči o květiny, popínavé rostliny, jejich přesazování, okopávání, odstraňování semeníků odkvetlých květů. Zrovna tak je ideální sbírat bylinky pro sušení, nejlépe kolem 11. hodiny, kdy už slunce osušilo vlhkost a jeho paprsky vytáhly vonné silice. Bylinky (majoránka, tymián, máta atd.) by se měly sbírat před tím, než vykvetou. Svazečky usušené levandule zavěšené v komoře s potravinami nebo v šatně odpuzují moly.   

2. a 3. Července

2.července nastane ve znamení raka v 21:15 NOV a současně zatmění Slunce (viditelné v Chile a Argentině). V tyto dny je lepší dopřát zahradě i sobě klid, posedět třeba na zahradě s rodinou nebo navštívit prarodiče. Večer se můžeme cítit trochu unavení nebo ospalí, protože Luna zapadá spolu se Sluncem a jejich gravitace nás táhne k zemi


4. 5. Července

Dorůstající Luna prochází v tyto dny ohnivým znamením lva. Je příznivé období pro sběr plodů pro rychlou spotřebu, ošetřování rostlin, které pěstujeme pro plody nebo pro semena. Všechny plody sklizené po ránu budou šťavnaté a zůstanou dlouho čerstvé. Ráno utržené růže budou dlouho svěží. Je dobré vylamovat výhonky rajčat.  Sazenice jahod, které vyrostly na šlahounech, můžeme zasadit a získat tak novou sadbu. 5. července je vhodný den pro vysev semínek čínských karafiátů. Díky spojení Luny s Jupiterem budou mít rostlinky hodně energie a vláhy, aby vyrostly pěkné sazenice, a příští rok se můžeme těšit z krásných květů. V těchto dnech je hodně ohnivé energie a spojením planet Uran a Mars je možný vznik požárů samovznícením, díky statické elektřině. Zvláště 4. večer, když přechází Luna přes Mars, hrozí bou


6. a 7. Července

Dorůstající Luna prochází zemským znamením panny. Jsou vhodné dny pro ošetřování rostlin pěstované pro kořeny, keře, stromky. Je vhodné sázení sazenic pozdních kedluben a výsev letniček pro příští rok. Rovněž je možné množit některé keře „hřížením“. Je možné zmladit odkvetlé letničky (petúnie, hledíky, pelargonie) tím, že je seřízneme asi na výšku 10cm, aby znovu obrazily a vykvetly.

8. a 9. Července

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vah. Květové dny jsou ideální pro péči o květiny a zeleninu typu květák, brokolice, artyčoky. Růžičkám květáku ohneme listy, abychom je přikryly před sluníčkem. Vysejeme dvouletky, které pokvetou příští rok. Zrovna tak je vhodný termín pro výsev kopru. Osvědčilo se mi sestříhnout mladé rostlinky tak 5 cm nad zemí aby zůstal zachován střed s výhonky, které rychle obrazí a kopr nevyžene tak rychle do květu. Při větší úrodě ho napěchuju do sáčku a dám do mrazáku, kde vydrží celou zimu a je jak čerstvý. Odstraňujeme odkvetlá květenství.

   

10., 11. a 12. Července

Dorůstající Luna prochází vodním znamením štíra. Listové dny využijeme pro výsev špenátu, pozdního pórku nebo růžičkové kapusty Příznivé konstelace jsou 12. července, kdy je Luna v aspektu s Marsem a Merkurem ve lvu. Ohnivé energie dodají semínkům impulz k růstu, rostlinky budou vitální. Tyto dny jsou vhodné pro sekání trávníku, pokud nebude příliš horko, protože by mohl zaschnout


13. a 14. Července

V tyto dny prochází dorůstající Luna ohnivým znamením střelce. V plodových dnech je vhodný čas pro sběr rajčat, okurek, hrachu, paprik, třešní, broskví a všech zralých plodů. Pokud je sklidíme po ránu, budou dlouho svěží a šťavnaté, protože voda stoupá nahoru.

15. a 16. Července

  

V tyto dny prochází dorůstající Luna zemským znamením kozoroha.             16. července ve 23.37 nastane úplněk a částečné zatmění měsíce. Tento den je dobré nechat zem v klidu, pouze můžete pohnojit. 15. července je vhodné stříkat listy rajčat a paprik výluhem z přesličky (necháme luhovat v uzavřené nádobě dokud nepřestane kvasit, pak ředíme vodou 1:10). Výluh obsahuje hodně křemíku, který zpevňuje pletivo listů a rostliny jsou pak odolnější proti mšicím a plísním.

17.,18. a 19. Července

Ubývající Luna vstoupí před polednem do vzdušného znamení vodnáře. Za květových dnů, kdy se voda začíná stahovat ke kořenům, je možné přistřihnout dlouhé výhony vistárií a jiných popínavých rostlin, odstranit odkvetlá okvětí květin. Bylinky sbírané v tyto dny sušíme na vzdušném místě bez přímého slunce.


20. a 21. Července

Ubývající Luna prochází vodním znamení ryb. Listové dny, kdy se voda stahuje ke kořenům, jsou vhodné pro péči o jezírko, sečení trávníku, střihání živého plotu. Výhonky neporostou tak rychle a tím, že se vlhkost nevypaří, nedochází k jejich zasychání. Zvláště 22. je vhodný termín, Luna je v příznivém aspektu se Sluncem v raku, což dodá rostlinám vlhkost. Retrográdní Merkur nevyžene energii nahoru a výhony neporostou rychle. Vydatná zálivka v tyto dny bude maximálně efektivní, protože půda dobře přijme vodu.


22., 23. a 24. Července

V tyto dny prochází ubývající Luna ohnivým znamením berana, do kterého vstoupí 22. kolem poledne. Je příznivý čas pro sklizeň plodů a jejich zavařování nebo sušení. Voda je stažená dolů a tak nám zavařeniny nebo šťávy nebudou plesnivět a kvasit. Rovněž je možné čistit jahodníky, vylamovat výhonky rajčat v paždí listů.


25. a 26. Července

Ubývající luna prochází zemským znamením býka. Pokud ještě nemáte sklizenou cibuli nebo česnek je v kořenových dnech vhodný čas. Cibuli a česnek i s natí nechávám několik dní na záhoně zatáhnout a oschnout (pokud neprší). Zahradník mi poradil tip pro to, aby česnek, který není úplně vyschlý, uvnitř neplesnivěl. Vezmu nať česneku a jemně s ní zakroužím, aby mohl ke stroužkům vzduch a vyschly. Zrovna tak je vhodný termín pro vyndání cibulek tulipánů ze země. Rovněž rané brambory sklizené v tuto dobu budou dlouho čerstvé, protože je voda stažená dolů. Dobrý termín je 26. navečer, kdy je Luna v příznivém aspektu se Saturnem, což podpoří koncentraci minerálů v hlízách. Tento den by byl vhodný i pro prostřihávání třešní a jiných peckovin nebo maliníku. Vydatná zálivka v tyto dny bude maximálně efektivní, protože půda dobře přijme vodu.


27., 28. a 29. Července

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením blíženců. Květové dny podpoří vzdušný živel. Slunce, Venuše a Mars prochází ohnivým znamením lva, což podporuje ohnivou energii. Je potřeba dávat pozor na vznik požárů. Tyto dny jsou vhodné pro sušení bylinek a sena. 28. po ránu nabíhá Luna do příznivého aspektu s Marsem a ten zase s Jupiterem. Tento den by byl příznivý pro senoseč, pouze je potřeba dávat pozor na bouřku a seno včas nakupit.  Rovněž zkracujeme výhony popínavých rostlin. 

30. a 31. Července

V tyto dny prochází ubývající Luna vodním znamením raka. Voda je stažen maximálně dolů, proto je v listových dnech příznivý termín pro střihání živého plotu, sekání trávníku, péči o jezírko. Merkur je pořád retrográdní, takže výhony neporostou moc rychle. Vydatná zálivka v tyto dny bude maximálně efektivní, protože půda dobře přijme vodu.

Červen

20191.a 2. Června

Ubývající Luna prochází zemským znamením býka. Prvního je ideální pro sázení a ošetřování kořenové zeleniny. Pokud zasadíte sazenice květin, celeru, kedluben nebo keře je ideální čas. Luna je ve spojení s Venuší a tvoří příznivý aspekt se Saturnem a Plutem ve znamení kozoroha. Je podpořena tvorba kořenů a Venuše zajistí dobrý roznos živin.

3.a 4. Června

Třetího června ve 12. hodin nastane Nov v blížencích. V tyto dny je lepší dopřát půdě klid.


5.a 6. Června

Prochází dorůstající Luna vodním znamením raka. Je vhodný čas pro ošetřování rostlin, pěstovaných pro listy, trávník nebo jezírko. Pokud posekáme trávník, rychle doroste. Rovněž je příznivý termín pro výsev semen trávníku, salátu a jiné listové zeleniny. Poměrně teplé počasí podpoří jejich vyklíčení, protože nesnášejí zachladnutí. 

7.a 8. Června

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením Lva. Tyto energie jsou příznivé pro sázení a ošetřování rostlin, pěstovaných pro plody. Pokud jste ještě nezasadili ven rajčata, papriky, okurky, cukety, tak 8. června je ideální termín. Luna aspektuje Slunce a Jupiter, rostliny budou vitální a budou mít pěkné velké plody. Den je jako stvořený pro sklizeň plodů, které dozrávají v tomto období. Dorůstající Luna ve lvu vytáhne šťávu nahoru a plody budou šťavnaté a zůstanu dlouho čerstvé.    

9.a 10. Června

Dorůstající Luna prochází zemským znamením panny. Voda stoupá nahoru, a pokud zasadíte sazenice květin nebo keřů, kořeny rychle přijmou vodu a vyženou ji do listů. Rovněž je vhodný termín pro výsev ředkviček nebo podzimní karotky či červené řepy.

11.a 12. Června

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vah. Zvláště 11. června je ideální termín pro výsev semínek dvouletých květin, jako jsou macešky, sedmikrásky, hvozdík, které na jaře vysadíme na stanoviště. Rovněž je ideální den pro výsev kopru, majoránky nebo výsadbu sazeniček květin, popínavých rostlin nebo květáku.

13.a 14. Června

Dorůstající Luna prochází vodním znamením štíra. Zvláště 14. je ideální čas pro sázení nebo výsev salátu, špenátu, sekání trávníku. Tento den je Luna v příznivém aspektu s Marsem a Merkurem ve znamení raka. Rostlinky či semínka tak budou mít dostatek energie pro růst


15.– 17. Června

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením střelce. Je ideální čas sklízet jahody, maliny a jiné plody. Pod dozrávající jahody nasteleme štěpky nebo slámu. Rovněž je potřeba u rajčat vylamovat výhonky, vyrůstající v paždích listů. 17. června v 10:30 nastane úplněk. Tento den je vhodné nechat zem odpočívat. Staří hospodáři o úplňku hnojili, aby se živiny dostávaly do půdy postupně, až bude voda s ubývající Lunou klesat.

18.a 19. Června

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha. V tyto dny je ideální čas pro okopávání, pletí, provzdušnění kompostu. Rovněž je vhodná doba pro výsadbu kontejnerových keřů. Luna přechází přes Saturn a Pluto, což podpoří tvorbu kořenového systému. Keře by měly být odolné s hustým pletivem.

Tip

Hnojivo na záhony a urychlovač pro vyzrávání kompostu si můžeme sami připravit. Je to jícha - výluh z kopřiv. Do plastové nádoby dáme kopřivy a zalijeme vodou, aby byly celé ponořené. Necháme pod víkem, dokud nepřestanou kvasit. Při používání ředíme v poměru 1:10 a používáme na hnojení ke kořenům nebo polévání kompostu.


20. - 22. Června

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře. Je ideální čas pro péči o květiny nebo je možná i výsadba jejich sazenic. Luna tvoří příznivý aspekt nejprve s Venuší, což podpoří roznos živin a pak se Sluncem, což přispěje k jejich vitalitě. V tyto dny je rovněž ideální čas pro senoseč nebo sklízení bylinek na sušení, protože je voda stažená ke kořenům. Podle starých zahradníků je nejlepší sbírat bylinky okolo 11. hodiny. V tu dobu už je oschlá ranní vlhkost a slunce vytáhne vonné silice

22. - 24. Června

Ubývající Luna vstoupí 22. odpoledne do vodního znamení ryb. 23. Ještě doznívá její aspekt se Sluncem. Je to dobrý čas pro sekání trávníku a mulčování. Rovněž je ideální čas pro čištění jezírka a péči o vodní rostliny. 24. Června na svátek svatého Jana se v poledne sbírají květy Třezalky (svatojánská bylina), která má tento den největší obsah účinných látek. Listovou zeleninu sklízíme ráno,, kdy je největší vlhkost.


25. a 26. Června

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením berana. 25. Tvoří příznivý aspekt s Marsem a Merkurem. Tento den je ideální pro sklizeň jahod, třešní a všech plodů, které chceme konzervovat nebo sušit. Voda je stažená dolů a zavařeniny nebudou plesnivět.


27. a 28. Června

Ubývající Luna prochází zemským znamením býka. V tyto dny tvoří příznivý aspekt se Sluncem, Saturnem a Plutem. Je ideální čas pro ošetřování keřů, přihrnování brambor, pletí a okopávání. Vyjmeme cibulky tulipánů ze země. Půda dobře přijímá vláhu, tak je vhodné přihnojit. Tyto dny jsou ideální pro stříhání živého plotu, voda je stažená dolů, výhony neporostou rychle a taky nezaschnou.

 

TIP!

Pokud na záhony pod rostliny nasteleme nasekané kopřivy, tvoří přirozenou ochranu proti vysychání půdy a jsou oblíbenou pochoutkou pro žížaly. Kopřivy se během dvou až tří týdnů rozpadnou a pohnojí záhon.


31. Června

Tento den ubývající Luna prochází vzdušným znamením blíženců, jsou květové dny. Je vhodný čas sekat trávu na seno nebo ošetřovat květiny. Pokud přistřihneme popínavé rostliny, jejich výhony nebudou rychle dorůstat a nezaschnou, protože voda se stahuje ke kořenům.


TIP


Při práci se včelami
je nejlépe využít květových dnů, kdy včely více vylétávají a nejsou tak agresivní. Vymetání medu je za ubývající Luny v květových dnech ideální, voda je stažená dolů, med má méně vlhkosti a nezkvasí.

Květen

20191.- 3. Května

Ubývající Luna vstoupí 1. května okolo 13. hodiny do ohnivého znamení berana a dá impuls k přesazování či ošetřování rostlin, pěstovaných pro plody. Jsou to hlavně rajčata, papriky, jahody, okurky, tykve, cukety, keříčkové fazole, tyčkové fazole, hrách, lilek. Voda je stažena dolů ke kořenům a přesazené rostliny se dobře zakoření. Po zalití kořeny přijmou vodu a dodají ji listům, by neuvadly. Beran je pod vládou planety Mars a tak jsou k němu přiřazeny i rostliny, které mají na svojí ochranu trny a ostny. Proto je dobré v tyto dny ošetřovat růže, angrešt, maliny, ostružiny. Zvláště 2. května, kdy bude Luna ve spojení s Venuší, budou mít zasazené rostlinky dostatek živin a jejich plody budou sladké. 3. května Luna dojde do spojení s Merkurem, Marsem a Jupiterem. Rostliny budou mít dostatek energie, velké plody a po úplňku porostou jako o závod


4.– 5. Května

Ubývající Luna prochází zemským znamením býka, který podporuje péči o rostliny pěstované pro kořeny nebo hlízy. 5. května před jednou hodinou v noci nastane Nov. Tento den dopřejeme půdě klid. Možná 4., než Luna dojde do spojení s planetou Saturn a Pluto, které stojí v zemském znamení kozoroha, by byl vhodný termín pro sázení brambor nebo jiných kořenových plodin. Slunce během pár dní dospěje také do aspektu s těmito planetami a podpoří svojí energií tvorbu kořenů. Rostliny by měli být odolné, dobře zakořeněné a měly by mít dobré výnosy.

 

 6. – 8. Května

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením blíženců. Tyto dny jsou vhodné pro sázení a ošetřování květin, popínavých rostlin, květáku, brokolice, artyčoků. Pokud vysadíme třeba muškáty nebo jiné choulostivější květiny, měli bychom sledovat předpověď počasí, po ránu by mohl být přízemní mrazík a rostliny je potřeba přikrýt.

8.– 10. Května

Dorůstající Luna vstoupí 8. odpoledne do vodního znamení raka. Proto je vhodná péče o trávník, rostliny v jezírku a rostliny, pěstované pro listy. Rostliny zasazené 8. května v podvečer, by mohly vyhnat do výšky, díky spojení Luny s Merkurem a Uranem. Pokud zasadíte saláty, špenát nebo zasejete trávník 9. května v podvečer, měly by mít dostatek vlhkosti, budou vitální s dostatkem živin. To je podpořeno spojení Luny se Sluncem a Neptunem. Slunce v býku ve spojení se Saturnem a Plutem v kozorohu přispěje k jejich zakořenění a dobré regeneraci. Venuše s Jupiterem podpoří dobrý roznos živin, listy budou šťavnaté a hlavičky salátů nebo zelí narostou velké.

Listové rostliny:
Pór, řapíkatý celer, kedlubna, růžičková kapusta, červené zelí, pekingské zelí, čekanka, hlávkový salát, špenát, polníček, mangold


11.– 12. Května

Dorůstající Luna prochází v tyto dny ohnivým znamením Lva. Zvláště 12. Května budou konstelace příznivé pro sázení nebo setí rostlin, které pěstujeme pro plody a jejich sklizeň je v létě, jako jsou rajčata, papriky, jahody, okurka, tykev, cuketa, keříčkové fazole, tyčkové fazole, hrách, lilek. Tento den Luna Venuše a Jupiter tvoří velký ohnivý trigon. Jejich energie spolu s Marsem dají rostlinám impuls k růstu. Plody by měly být velké šťavnaté a slaďoučké. Slunce, které je v aspektu se Saturnem a Plutem podpoří zakořenění a regeneraci rostlin.


13.– 14. Května

Dorůstající Luna prochází zemským znamením panny. Zvláště 14. května, kdy tvoří Luna, Slunce, Saturn a Pluto velký zemský trigon je ideálním dnem pro sázení, setí a ošetřování rostlin, které plodí pod zemí, jako brambory, ředkev, ředkvičky, mrkev, petržel. Jejich energie podpoří tvorbu kořene a plody budou mít hodně minerálů. Můžeme přesadit květiny do truhlíků. Rostliny dobře zakoření, Venuše podpoří roznos živin a Mars vyžene energii až do květů. Ideální je sázet v podvečer, kdy se voda stahuje ke kořenům


15.- 16. Května

Dorůstající Luna v tyto dny prochází vzdušným znamením vah, kterým vládne planeta krásy Venuše. Vzdušná energie podporuje péči o květiny a bylinky. Navečer je vhodná doba i pro vysazení hlíz jiřin nebo begonií na venkovní stanoviště. V tyto dny stojí Slunce s Merkurem v zemském znamení býka a jsou propojeny se Saturnem a Plutem v zemském znamení kozoroha. Rostliny budou mít dobrý kořenový systém, který zaručí roznos minerálů a živin.


17.– 18. Května

V tyto dny dorůstající Luna prochází vodním znamením štíra a 18.května ve 23:12 nastane Úplněk. V tyto dny je hodně zemské energie, protože Slunce, Merkur, Venuše a Uran jsou ve znamení býka, Saturn a Pluto jsou ve znamení kozoroha. Pokud chceme hnojit, je při úplňku ve štíru příznivá doba, protože voda se bude s ubývajícím měsícem postupně stahovat ke kořenům. Zrovna tak by byla vhodná doba pro přeházení kompostu nebo starost o jezírko. Pokud posekáte 17. května trávník, poroste pomaleji, ale dobře se zregeneruje a rozroste.


19.– 20. Května

Ubývající Luna bude v tato dny procházet ohnivým znamením střelce. Voda se začíná stahovat ke kořenům a tak je vhodná péče o rostliny, pěstované pro plody. Můžete okopávat jahodníky, rajčata nebo papriky ve skleníku. 20. Května bude Luna přecházet přes Jupiter. Mars je ve spojení s Venuší. Jupiter dodá rostlinkám vitální energii a Luna vlhkost. Mars vyžene energii nahoru. Pokud přesadíte sazeničky rajčat ven, měly by narůst velké a šťavnaté plody. Pouze je třeba sledovat, jestli nebudou ještě přízemní mrazíky. Ty by mohly hrozit v období od 21.- do 24. května, kdy Luna nejprve aspektuje Mars a pak přechází přes Saturn a Pluto v kozorohu.


21.– 23. Května

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroh a ideální čas pro péči o plodiny, pěstované pro kořeny nebo hlízy. Je vhodné přikopčit brambory, aby jejich mladé lupínky nespálil přízemní mrazík, anebo je můžete i zasázet. Ideální termín je 21. dopoledne, kdy je ještě Slunce s Merkurem ve znamení býka v propojení se Saturnem a Plutem v kozorohu. Je hodně zemské energie, což podpoří tvorbu kořenů. 21. odpoledne vstoupí Slunce s Merkurem do vzdušného znamení blíženců, tak pokud přesadíte hrnkované květiny, dobře zakoření a sluneční energie je vytáhne nahoru.

 

 24.– 25. Května

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře, Slunce s Merkurem jsou ve vzdušném znamení blíženců a tak je ideální čas pro péči o květiny, jejich okopávání nebo přesazení na venkovní stanoviště. Odstraníme lupeny odkvetlých tulipánů nebo zasadíme hlízy begonií nebo jiřin. Zvlášť příznivý termín je 24. Května, kdy je Luna v aspektu se Sluncem a Merkurem. Rostlinky budou vitální a pěkně porostou. Voda se stahuje ke kořenům a po okopání zem přijme lépe vlhkost.


26.- 28. Května

dopoledne vstoupí ubývající Luna do vodního znamení ryb, a jelikož bude ve spojení s Marsem, který je ve vodním znamení raka, je ideální čas pro péči o jezírko, okopávání salátů, nebo špenátu. Trávník posekaný tento den poroste pomaleji, ale bude mít dostatek vláhy, aby nevyschnul. 27. května Luna prochází přes Neptun a rostliny vysazené tento den by mohla napadat plíseň nebo houbové choroby.

TIP

Za listových dnů, když Luna prochází znamením raka, štíra nebo ryb, není vhodné pracovat se včelstvem, včeličky jsou agresivní. Vymetat med rovněž není vhodné, protože je příliš vlhkosti a mohl by kvasit. 


29.– 31. Května

Ubývající Luna v tyto dny prochází ohnivým znamením berana, což jsou dny vhodné pro péči o rostliny pěstované pro plody. V tyto dny okopáváme a přihrnujeme hlínu k rajčatům, pokud jsou zralé jahody, je ideální čas pro sklizeň. Voda je v tyto dny stažená ke kořenům. Pokud ještě nemáte zasazené rajčata, papriky, okurky, tykev, cuketu na venkovní stanoviště, je vhodný termín 30. dopoledne, kdy je Luna v harmonické spojení s Jupiterem a Merkurem. Jupiter v ohnivém střelci dodá sazeničkám vitalitu a Merkur podpoří roznos živin. Plody by mohly být velké a rostliny by mohly dobře prospívat. Je potřeba dost zalévat, protože kořenový systém přijme vodu a dodá ji hned listům, které nezvadnou. Po úplňku až půjde voda nahoru, rostliny pěkně porostou.

TIP!

Při ubývající luně je vhodné zavařování. V tuto dobu klesají šťávy a tak nebudu marmelády plesnivět, šťávy med nebo víno nebudou kvasit.

Duben

20191.Dubna

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře. Nabíhá do aspektu s Venuší a Marsem. Dnešní den je voda stažená ke kořenům a to je ideální čas pro ošetřování, prostříhání nebo přesazování květin, keřů, čištění skalky. Pokud zasadíme nebo přesadíme kontejnerové květiny, Slunce v beranu jim dá energii k růstu, zvláště růžím a dalším květinám, které jsou pod vládou berana. Saturn s Plutem v zemském znamení kozoroha podpoří tvorbu kořenů. Luna nabíhá do aspektu s Venuší, přesazené rostliny by měly mít v následujících dnech dostatek živin a vláhy. Květiny budou krásně kvést a vonět. Vlhčí aprílové počasí naznačuje i spojení Merkura s Neptunem v rybách.


2. a 3. Dubna

Ubývající Luna prochází v tyto dny vodním znamením ryb. Tento čas je vhodný pro čištění jezírka nebo vyhrabávání trávníku. Rostliny zasazené v tomto období by mohly být náchylné k plísním a jejich odolnost by nebyla příliš dobrá.

4 a 5. Dubna

Luna prochází ohnivým znamením berana. 5. dubna kolem půl jedenácté dopoledne nastane NOV v beranu. V tyto dny by měla mít země klid a nám by také prospělo zklidnění ohnivých energií.

6.-8. Dubna

Dorůstající Luna prochází zemským znamením býka, což je příznivé pro ošetřování, sázení, setím, přesazování všech plodin, které plodí pod zemí, jako je kořenová zelenina, ředkvičky, cibule, keře, stromky. Rovněž je vhodné sázení květin, které se množí hlízami. 7. dubna je Luna harmonicky spojená s Venuší, což přispěje k dobrému roznosu živin, podpoří roznos mízy květiny zasazené v tento den, budou krásně vonět. 8. dubna je Luna ve spojení se Saturnem a blíží se k planetě Mars. Rostliny, keře nebo stromky zasazené tento den budou mít husté pletivo a po zasazení Mars vyžene živiny nahoru, což podpoří jejich růst

9. a 10. Dubna

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením blíženců. Tyto dny jsou vhodné pro sázení popínavých rostlin, fazolí, hrachu, i popínavých květin. 9. dubna bude Luna přecházet přes Mars a jeho energie vyžene živiny nahoru a podpoří růst. Rostlinky porostou jako o závod.

TIP ! Tyto dny budou včelky hodně vylétávat a nebudou agresivní

11.ráno - 13. Dubna

Dorůstající Luna v tyto dny prochází vodním znamením Raka. Je příznivé období pro sázení, setí a ošetřování rostlin, které pěstujeme pro listy, jako je salát, špenát, zelí, kedlubny (příbuzné se zelím), ale i keře pěstované pro okrasné listy a trávník. 12. dubna bude Luna ve spojení s Venuší, což přispěje k roznosu živin a rostlinky zasazené tento den budou šťavnaté, 13. dubna ráno Luna aspektuje Merkur, což přispěje k růstu zasazených rostlinek. V tyto dny Slunce nabíhá do aspektu s Jupiterem, jejich energie dodá rostlinkám vitalitu a podpoří jejich růst.


13. – 15. Dubna


Dorůstající Luna v tyto dny prochází ohnivým znamením Lva. Slunce je v tyto dny v přesném aspektu s Jupiterem, což dodá rostlinám vitalitu a plody narostou pěkně velké. Je to jeden z nejpříznivějších termínů pro sázení a přesazování, pěstované pro plody. Hlavně ty, co dozrávají v létě, jako jsou rajčata, papriky, jahody, angrešt, rybíz, broskve, meruňky. Pokud zasadíte rostliny 13 dubna navečer, v noci bude Luna tvořit přesný aspekt s Marsem, který vyžene živiny nahoru. Je to vhodný termín pro rostliny, u kterých chcete podpořit vyšší vzrůst. 14. dubna po obědě začne Luna nabíhat do aspektu se Sluncem a Jupiterem, aby v noci vytvořily velký ohnivý trigon, kdy budou energie těchto planet volně proudit. Lepší termín bychom hledali jen těžkoJ. Saturn s Plutem v kozorohu, podpoří kořenový systém.

 

 15 – 17 Dubna

V tyto dny dorůstající Luna prochází zemským znamením panny, je to vhodný termín pro sázení, přesazování a ošetřování rostlin, plodících pod zemí jako jsou ředkvičky, řepa, mrkev, světelný kořen, z květin lilie a letní cibuloviny. Zvláště 16. dubna k večeru, kdy Luna nabíhá do aspektu se Saturnem a Plutem je vhodný termín pro sázení, protože tyto aspekty podpoří tvorbu kořenového systému. Podzemní části rostliny budou mít dostatek minerálů, budou odolné, s dobrou regenerací. Ještě přetrvává aspekt Slunce s Jupiterem, který zajistí dostatek sluneční energie. Při sázení 17. by mohly rostlin vyhnat spíš do natě.    
 


17. – 19. Dubna

Dorůstající Luna prochází vzdušným znamením vah, kterým vládne Venuše. Ta harmonizuje a přináší nám krásu. Proto péče o květiny nám dává takovou radost. Slunce s Jupiterem dodají rostlinkám vitalitu a silný vzrůst. Zvláště 18. dubna kolem 11. hod je ideální čas na sázení nebo setí letniček nebo osazování truhlíků. Zrovna tak bychom mohli zasít hrášek, fazolky, kopr, bylinky. 19. dubna v cca 13:15 hod. nastane úplněk. Tento den není vhodný pro práci na zahradě.

TIP ! Hnojení záhonů třeba roháčkem nebo kompostem je za ubývající Luny ideální, protože se voda stahuje dolů a zem lépe přijme živiny, což podpoří Saturn a Pluto v zemském znamení kozoroha. Staří hospodáři hnojili za úplňku, aby se hnojivo dostávalo do půdy postupně po celé období, kdy Luna ubývá. Neznečistili se tak podzemní vody. 

19.odp.21. Dubna

Ubývající Luna prochází vodním znamením štíra. Znamení štíra podporuje rozpad a následnou regeneraci, proto je vhodné přehazovat kompost, aby se tlející organismy přeměnily na humus, což by bylo vhodné zvláště 20. dubna, kdy je Luna v příznivém aspektu s Neptunem. 21. dubna Luna po ránu bude přecházet Luna nejprve nad Saturnem a potom nad Plutem v kozorohu, což podpoří kořenový systém a dostatek minerálů. Pokud zasadíme sazeničky špenátu nebo salátu, porostou pomaleji a „nevyčápnou“ se. Následný aspekt s Venuší zajistí rostlinám dobrý roznos živin.


21. navečer – 23. Dubna

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením střelce. V tyto dny je vhodná péče o rostliny pěstované pro plody, jako jsou rajčata, papriky, jahody, angrešty, rybíz. Z květin růže. Je dobré prostříhat u keřů odumřelé větvičky a zkrátit konce výhonů. Jahody vyčistit, rajčata nebo papriky okopat. Pozor je potřeba dát 22., kdy prochází Slunce přes Uran a Luna je v aspektu s Marsem. Může být bouřka a následné ochlazení nebo přízemní mrazík. Je proto potřeba přikrýt záhony s mladými rostlinami a zavřít pařeniště nebo skleník.

24. – 26. kolem poledne Dubna

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha. Je to vhodný čas pro péči o rostliny plodící pod zemí, nebo je možné sázet kontejnerové sazenice keřů nebo stromků, což by bylo vhodnější až 25., kdy je Luna ve spojení se Saturnem a Plutem v kozorohu. Slunce v býku, které přecházelo přes Uran se mu již vzdaluje. Pořád ještě je potřeba chránit rostlin před možným mrazíkem.

26. kolem poledne – 28. Duben

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře, který je vhodný pro péči o květiny nebo o rostliny, jako je  kopr. Můžeme předsazovat kontejnerové sazenice květin, okopat vzešlé rostlinky na záhonech. Pokud zasadíme sazenice 27. dubna, kdy Luna je v aspektu s Venuší a Merkurem, rostlinky budou mít dobrý roznos živin a květiny budou mít krásné květy. Pokud zasadíme 28. po ránu, rostliny budou mít hodně síly vyhnat nahoru a narostou dost velké, což podpoří spojení Luny s Marsem a následně s Jupiterem.

29.– 30. Dubna

Ubývající Luna prochází vodním znamením ryb. Je vhodná péče o jezírko, vodní rostliny, trávník. Můžeme vyhrabat trávník, vyčistit jezírko. Pokud bychom chtěli sázet třeba vodní rostliny, ideální je termín 29. dubna odpoledne, kdy je Luna ve spojení se Sluncem a Mars s Merkurem. Rostliny by měly být vitální a mít dostatek energie k růstu.


29.-30. Března

Ubývající Luna prochází vzdušným znamením vodnáře. Nabíhá do aspektu s Venuší a Marsem. Voda je stažená ke kořenům a to je ideální čas pro ošetřování, prostříhání nebo přesazování květin, kvetoucích keřů. Pokud zasadíme nebo přesadíme kontejnerové květiny, Slunce v beranu jim dá energii k růstu, zvláště růžím a dalším květinám, které jsou pod vládou berana. Saturn s Plutem v zemském znamení kozoroha podpoří tvorbu kořenů. 30. března je Luna ve spojení se Sluncem a nabíhá do aspektu s Venuší, přesazené rostliny by měly být vitální a v následujících dnech mít dostatek živin a vláhy. Květiny budou krásně kvést a vonět.

Březen

2019


1. a 2. Března


V tomto bdobí ubývající Luna prochází znamením Kozoroha. Míza je stažená dolů ke kořenům, a proto je ideální čas pro prostříhání dřevin. Zvláště 1., kdy je Luna ve spojení se Saturnem bude pro rostliny řez méně bolestivý a míza rychle zaschne, protože obsahuje míň vody.


3. - 5. Března

V tyto dny prochází ubývající Luna vzdušným znamením vodnáře. Voda je stažená ke kořenům a pokud přesadíte nějaké jarní květiny, zvláště 3.3., odvděčí se vám krásnými květy, protože je Luna ve spojení s Venuší, která roznese živiny a podpoří krásu květů. Kořeny mají dostatek vody a tak dobře zakoření. Ve dnech vodnáře za ubývající Luny je vhodný čas pro prostříhání keřů a růží.


TIP!

Při práci se včelami je nejlépe využít květových dnů, kdy včely více vylétávají a nejsou tak agresivní ( květové dny jsou tehdy, když Luna prochází vzdušným znamením vodnáře, blíženců nebo vah). Pokud Luna prochází znamením berana budou včelky agresivnější, pokud prochází znamením býka nebo kozoroha budou spíš pracovat v úlu a hájit svoje domovy.


6. -7 Března

Tyto dny prochází Luna znamením ryb. Ve středu 6., pár minut po 18. hodině nastává nov. Zahradu je lepší nechat v klidu odpočívat. Pro nás bude vhodný čas na klidné rozjímání. Může spadnout i nějaká vláha.


8. a 9. Března

Tyto dny prochází dorůstající luna znamením berana. Zvláště 8. je vhodný den  pro setí semínek rajčat nebo paprik nebo vyčištění jahod. Luna ve spojení s Venuší podpoří dobrý roznos živin, Slunce s Neptunem zajistí dostatek vlhkosti a jejich spojení s Marsem vyžene živiny nahoru, Saturn s Plutem v kozorohu podpoří tvorbu kořenového systému .


10.a 11. Března

Dorůstající Luna prochází zemským znamením býka. Zvláště 11., je vhodný den pro sázení cibulky, česneku, setí mrkve nebo kořenové zeleniny. Její  spojení s Marsem, Sluncem a Satrunem dodá rostlinkám energii, aby z nich vyrostly silné a odolné rostliny. Je vhodné i přesazování, kdy zemská energie Saturnu v kozorohu podpoří tvorbu kořenů.


12.- 14. Března

Dorůstajíc Luna prochází vzdušným znamením blíženců. Tyto dny není vhodné zalévat pokojové květiny, protože zem nepřijímá vodu. Spíš je vhodný termín pro hrabání zahrady a drobných oprav nebo natírání zahradních konstrukcí.


15.- 16 Března

Dorůstající Luna prochází vodním znamením raka. Zvláště 16. je ideální den pro přesazování květin ozdobných listem, setí či sázení salátů, péči o jezírko. Zvláště 16. podpoří spojení Luny se Sluncem vitalitu a odolnost rostlin, Mars vyžene nahoru energii a dodá rostlinám sílu, Merkur podpoří růst a roznos živin. 


17. - 18. Března

Dorůstající Luna prochází ohnivým znamením lva. Navečer 18. je ideální pro setí nebo přesazování rajčat a paprik. Pokud zasadíte ovocné stromky, jejich plody budou velké a štavnaté, což podpoří spojení Luny s Jupiterem. Díky spojení planet Mars, Saturn a Pluto by měly mít ostliny silný kořenový systém, dobrý růst a měly by být odolné.   


19. a 20. Března

Luna prochází zemským znamením panny. 20. března spolu s Marsem v býku a Saturnem s Plutem v kozorohu utvoří velký zemský trigon, kdy zemská energie podpoří tvorbu kořenového systému, rostliny dobře zakoření, budou odolné, vitální a dřeviny budou mít hustá pletiva. Tyto dny jsou vhodné pro sázení kořenové zeleniny, přesazování květin a k sázení stromků.


21. - 22. Března

21. ve 3:45 nastne úplněk. Luna vstoupí do znamení vah. Tyto dny necháme zahradu odpočívat.


23. - 25. Března

Ubývající Luna v tyto dny prochází vodním znamením štíra. Voda klesá dolů a půda ji dobře přijímá. Je vhodný čas na přehazování kompostu, čištění a hnojení, doplnění kompostu na záhonech, čištění cestiček, postřik proti škůdcům.

26. - 27. Března

Ubývající Luna prochází ohnivým znamením střelce. Zvláště 25. a 27. je vhodné přesazování sazeniček rajčat, paprik (pouze ve skleníku) a vyčistit jahody od listů, poškozených mrazem. 25. je Luna je ve spojení se Sluncem, rostliny budou vitální, Mars v býku ve spojení se Saturnem a Plutem v kozorohu podpoří jejich růst a kořenový systém. 27.je Luna ve spojení s Jupiterem a Venuši, což podpoří roznos energie a dobrou vitalitu. Můžeme se těšit na velké, šťavnaté a sladké plody.


28 - 29. Března

Ubývající Luna prochází zemským znamením kozoroha. 29. je vhodný termín pro setí ředkviček, přesazování hrnkovaných sazenic. Voda je stažená dolů a je  vhodný čas prostříhat keře, zkrátit výhony růží. Tento den je Luna ve spojení se Saturnem a Plutem, což podpoří kořenový systém a Mars dodá energii k růstu.

TIP

Pokud na větvičkách keřů nebo růží objevíte černé tečky, jsou to přezimující mšice a je nutné tyto větvičky odstřihnout a spálit. 

 

PRO ZDRAVÍ

                    


ÉTERICKÉ OLEJE

Mnoho éterických olejů má silné protivirové účinky. (doporučuji koupit čisté extrakty v lékárně)

Během rozptylování do ovzduší éterické oleje pohlcují viry a bakterie, čímž likvidují choroboplodné zárodky. Proto je ideální v době chřipkových epidemií využívat rozprašování mechanické nebo pomocí difusérů, které dostanou aktivní látky do prostředí, ve kterém se pohybujeme. 

Které jsou nejsilnější?

Eukalyptus (radiata, globulus, polybractea), bergamot, tea tree, tymián (thymol, linalol) a ravintsara mají velmi silné protivirové účinky a zároveň čistí a posilují dýchací systém. Citron a bergamot spojují protivirový účinek s podporou činnosti jater a vylučování toxinů. Meduňka má rovněž velmi silné účinky proti nejrůznějším virům a stejně jako bergamot navíc zmírňuje napětí a stres. Silné účinky skořice, hřebíčku a lemongrasu doplňují výběr.

Pomocí éterických olejů snadno zvýšíte antiseptický účinek při mytí rukou, stačí  pár kapek směsi na papírový kapesníček případně na dýchací roušku nebo papírový kapesníček vložený do roušky, čímž zesílíte její preventivní účinek. 

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

Nejen čínská medicína, ale i současní lékaři potvrdili, že hlíva ústřičná obsahuje látky, které jsou nám velmi prospěšné.

Výtažek z hlívy dokáže pěkně snížit cholesterol díky lovastatinu, který se běžně využívá právě ke snižování cholesterolu.

Tato houba je prospěšná i diabetikům. Dokáže snižovat krevní cukr, ale např. i vysoký oční tlak.

Další účinnou látkou hlívy jsou betaglukany, které podporují tvorbu makrofágů, které jsou důležité v našem imunitním systému a odstraňují poškozené a odumřelé buňky. Betaglukany a vláknina z hlívy jsou také potravou pro probiotické bakterie, které vylepšují naši střevní mikroflóru. 

Příznivý vliv na naši imunitu nemá hlíva jen díky glukanům, ale také díky tomu, že obsahuje vitamíny, stopové prvky, minerály, bílkoviny, mastné kyseliny a vlákninu. Díky tomu nám dokáže pomáhat proti plísním, virům a bakteriím, ale také proti toxickým látkám. Poradí si i s nachlazením, chřipkou a angínou, alergiemi, ekzémy, záněty, ale i s kardiovaskulárními chorobami.

    

CIBULE SEČKA

pěstuje pro svoji nať, ve které je vysoký obsah vitaminu C. Je to trvalka a výborně přezimuje. Skvěle pomáhá proti únavě a při prevenci i léčení chřipky a nachlazení; má totiž navíc i antibiotické a antibakteriální účinky. Důležitý je obsah kyseliny listové, obsahuje i řadu minerálů, například hořčík, jód, draslík, železo nebo vápník. Nedráždí trávicí trakt, naopak díky obsahu fytoncidů a silic příznivě ovlivňuje trávení a celkovou obranyschopnost organismu. Cibule sečka působí blahodárně i na srdce, vysoký krevní tlak, a bývá tak spojována s prevencí kardiovaskulárních chorob. Sečka má také výrazné afrodiziakální účinky a pravidelná konzumace zvyšuje potenci.

Ginkgo biloba


(jinan dvoulaločný)

Výtažek z listů se používá  jako tinktura ve směsi s etanolem. Účinné látky se vyextrahuí pouze v alkoholu a ve formě čajů tedy funguje o poznání méně. Účinné látky zvyšují cirkulaci krve v mozku, pomáhá při mozkové nedostatečnosti, migréně, závratích, poruchách paměti, ale i při Alzheimerovi nemoci, glaukomu (zelený zákal). Výtažek ze semen se používá pro podporu kardiovaskulárního systému

Lněné semínko


Lněné semínko v sobě má řadu enzymů, karotenu, vitamin E, provitamin A, slizové látky, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Svým ochranným filtrem chrání žaludeční a střevní sliznici, pomáhá i při zácpě.Lignany mají kladné účinky na rozmanité hormony a mohou asistovat v boji proti bakteriím, virům, plísním a pomáhají bojovat s rakovinným bujením.

Použití

nejčatěji používám lněné semínko mlété do jogurtu nebo do ovesné kaše. Díky pravidelné konzumaci mám ověřeno, že úsloví pocházející asi z v Číny "měkké a hladké  "

Detoxikace


Pokud chceme zahájit nějakou očistnou kůru, měli bychom začít hned při úplňku. Po úpňku začínají energie klesat a organismus má tendenci k čištění. Tělo se více zbavuje vody a s ní se odplavují i toxiny z těla.

Ovesné vločky

jsou zdroj sacharidů, vitamínů, vlákniny. Jelikož mají nízký glykemický index, zasytí nás na dlouhu dobu a udržují vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Nelítá nám energie.

Kaše se nemusí dělat jenom na sladko. Je možná příprava i na slano. Ovesné vločky s mlékem nebo s vodou a špetkou soli nechám cca 20 min. pomalu zahřívat a pak dodělám na vyšší teplotě. Umelu lžící lněného semínka a zamíchám do kaše. Dám na talíře a posypu usekanými sušenými rajčaty, šunkou a  pažitkou.

Ovesné vdolečky                    O víkendu, když máme víc času na snídani, si je můžeme připravit:                             vločky (cca 1 hrnek) necháme nabobtnat tak 20 minut s mlékem a špetkou soli aby z nich byla hustší kaše. Mezitím si utřu lžičku másla a cukru s jedním žloutkem a zamíchám do kaše. Z bílku udělám sníh a ten jemně vmíchám do kaše. Smažím lívanečky do zlatova, potřu džemem a ozdobím jogurtem. Chutnají výtečně :-). 

Fazolky

 

                                                  které si vypěstujeme na zahrádce jsou výtečným oživením  fantasie "co k večeři". Mají nízkou kalorickou hodnotu, obsahují vlákninu, vitamíny K, A, C a hlavně mangan. Jou prostě na "všechno".

Recept: Nakrájené fazolové lusky nejčastěji podusím se slaninou nebo se švardsvaldskou šunkou, přidám česnek a s bramborem nebo rýží chutnají výtečně. Pokud je podávám s bramborem, ozdobím ještě oříškem lučiny. Během 20 minut je večeře hotová.

Recept na polévku, kterou jsme baštili jako malé. Nakrájené fazolky podusíme na másle, zahustíme zakysanou smetanou, přisolíme a polévka je na světě.

Špenát

                                                je výtečný zdroj vytamínů        a kyseliny listové 

Pokud zasejete na jaře špenát, jeho lupeny je možno využívat do různých salátů, ale třeba jenom na chleba, namazaný lučinou. Lupeny trhám podle potřeby třeba ráno k snídani. Jelikož průběžně dorůstají, máte zdroj výborné listové zeleniny až do další sklizně špenátu, zaseté někdy v polovině června. Zimní odrůda špenátu se seje na podzim. Brzy na jeřa je možné sklízet první listy. 

Recept na špenátový dressing:                                                                                                                         Do Do litrové misky natrhám listy špenátu, které nasekám na menší kousky. V hmoždíři utřu nadrobno nasekanou nať cibulky a česneku se lžičkou olivového oleje a špetkou soli. Do této směsi přidám cca 300ml bílého jogurtu a smíchám se špenátem. Vychlazené chutná výborně. 

Recept na palačinky se špenátem:

nadrobno nakrájený špek krátce orestuju a přidám nakrájený špenát. Podusím tak 5-8 minut. Mezitím na prkýnku utřu česnek a nechám ho chvíli na vzduchu  zoxidovat. Pak ho přidám ke špenátu, krátce podusím, přisolím a podle potřeby zapráším troškou celozrnné mouky. Naplněné palačinky chutnají k večeři  báječně.

Česnek


Nejvíc vitamínu je potřeba brzo na jaře. Proto vždycky na podzim, když sázím česnek, zasadím i malé pacibulky, které si uskladním z květů paličáku. Brzy z jara vyraší a používám jejich nať na ochucení salátů, ale i do dušené zeleniny. Jejich chuť je jemná a není tak ostrá.

Cibule


Na podzim sázím několik cibulek zimní odrůdy cibule. Brzy na jaře vyraší a mám ji k dispozici čerstvou a voňavou.