ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

 


Jmenuji se Jana Vavřínová

 
Studovala jsem u RNDR. BRATKOVÉ

tříletou školu MODERNÍ ASTROLOGIE

dvouletou školu LÉKAŘSKÉ ASTROLOGIE

Odbornou praxi provozuji 8 let


KONTAKT


Telefon: 773 646 324, vavrja01@seznam.cz

KONZULTACE A HOROSKOPY

konzultace probíhá buď:


osobní formou
v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ


 nebo ON-LINE


HOROSKOP NAROZENÍ


Při konzultaci se zaměříme na jeho
výklad, dále na momentální tranzity
a progrese a výhled na dva roky 


PARTNERSKÝ HOROSKOP


Řekneme si základní nastavení obou osob, jak se vzájemně vnímají, kde jsou v souznění, v čem se doplňují
a na čem mají pracovat


DĚTSKÝ HOROSKOP

Při jeho vypracování se zaměřuji na vlastnosti dítěte,
jeho vrozené dispozice, vztah s rodiči nebo prarodiči


ÚDAJE

Pro zpracování horoskopu potřebuji:

datum narození

místo narození

čas narození


CENA ZA SLUŽBY


HOROSKOP NAROZENÍ         1 000,-Kč


PARTNERSKÝ HOROSKOP    1 500,-Kč


1 HODINA KONZULTACE 500,-Kč
( pokud se jedná o dodatečný dotaz )


Písemné vypracování horoskopu je 200,-Kč za jednu stranu A4  ( tato cena je připočítaná k základní ceně horoskopu ) 

Pro důchodce, studenty a matky samoživitelky poskytuji slevu ve výši 20%