ASTROLOGICKÉ PORADENSTVÍ 

 


Jmenuji se Jana Vavřínová


CO NABÍZÍM

PROFESIONÁLNÍ VÝKAD HOROSKOPU

-

RESPEKT VAŠÍ INDIVIDUALITY

-

OSOBNÍ PŘÍSTUP


OBJEDNEJTE SE POKUD

CHCETE

POROZUMĚT SVÉ AKTUÁLNÍ SITUACI 

-

POZNAT SVŮJ POTENCIÁL

-

POSUNOUT SE V ŽIVOTĚ 

POZNAT SÁM SEBE

-

POCHOPIT DRUHÉODBORNÉ VZDĚLÁNÍ    


2016 - 2018

škola MODERNÍ ASTROLOGIE


2020 - 2022

škola LÉKAŘSKÉ ASTROLOGIE


od 2022 - dosud

škola HOMEOPATIE VE VZTAHU K ASTROLOGII
ODBORNÁ PRAXE

SEDM LET PRAXE ASTROLOGA


CELOŽIVOTNÍ PRÁCE S LIDMIKONTAKT


Telefon: 773 646 324, vavrja01@seznam.cz


KONZULTACE 

probíhá buď:


OSOBNÍ FORMOU


v HAVLÍČKOVĚ BRODĚ


 nebo ON-LINE


TYPY HOROSKOPŮ

-

OSOBNÍ HOROSKOP 


Při konzultaci se zaměříme
na výklad horoskopu narození, 
dále na momentální tranzity
a progrese a výhled na dva roky 

-

PARTNERSKÝ HOROSKOP


Řekneme si základní nastavení obou osob, jak se vzájemně vnímají,

kde jsou v souznění, v čem se doplňují a na čem mají pracovat

-

DĚTSKÝ HOROSKOP

Při jeho vypracování se zaměřuji na vlastnosti dítěte,  jeho vrozené dispozice, vztah s rodiči nebo prarodiči


-

HOROSKOP  VĚCI


Při jeho vypracování se posuzuje například stav domu, auta atd. co chcete koupit. Vychází se z data kolaudace, data započetí stavby, data uvedení do provozu, data zakoupení prvním majitelem


ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ HOROSKOPU

Pro zpracování horoskopu potřebuji znát:


DATUM NAROZENÍ / ZAČÁTKU

-

MÍSTO NAROZENÍ / ZAČÁTKU

-

ČAS NAROZENÍ CENA ZA SLUŽBY


OSOBNÍ HOROSKOP          1 000,-Kč


DĚTSKÝ HOROSKOP         1 000,-Kč


PARTNERSKÝ HOROSKOP 1 500,-Kč


HOROSKOP VĚCI                   500,-Kč


Písemné vypracování horoskopu je 200,-Kč za jednu stranu A4  ( tato cena se připočítává k základní ceně horoskopu ) 

Pro důchodce, studenty a matky samoživitelky poskytuji slevu ve výši 20%